Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XLVII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 19 lutego 2024 r.

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie w pkt 8 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminy Baborów - projekt druk nr 440/23 - 13:07:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie w pkt 9 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu "Babiczanki" w Babicach - projekt druk nr 448/24 - 13:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU (3):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały oznaczonego ppkt 3 - wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 443/24 - 13:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Wojciech Śliwiński, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU (3):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały oznaczonego ppkt 6 - przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów"- projekt druk 444/24; - 13:09:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej - 20 grudnia 2023 r. - 13:10:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys

Glosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zasobów Gminy Baborów prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.- projekt druk nr 442/24; - 13:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU (3):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys

Głosowanie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 441A/24; - 13:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 rok - projekt druk nr 445/24 - 13:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk 446/24; - 13:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska

Głosowanie w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Chrzciciela w Makowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 447/24 - 13:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska

Głosowanie w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminy Baborów - projekt druk nr 440/23 - 13:38:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska

Głosownie w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu "Babiczanki" w Babicach - projekt druk nr 448/24 - 13:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU (2):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska