Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2008

 

Nr
zarządzenia
Z dnia

Treść

Plik
OW-063 11 stycznia

zmieniające Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów Nr OW-57/07 z dnia 15 listopada 2007 r.

OW-064 16 stycznia

w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty konkursowe złożone przez podmioty ubiegające się o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na
terenie Gminy Baborów.

OW-065 28 stycznia

w sprawie szczegółowego podziału środków przeznaczonych na wspieranie sportu kwalifikowanego oraz określenia zasad ich przekazywania klubom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów w 2008 roku.

OW-066 28 stycznia

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Baborów na 2008 rok.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

OW-067 28 stycznia

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

OW-068 28 stycznia

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Gminy Baborów na 2008 rok.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

OW-069 11 lutego

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Baborów.

OW-070 11 marca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-071 19 marca

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2007 r.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

OW-072 31 marca

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 r.

 

Załącznik Nr 1

OW-073 31 marca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

OW-074 8 kwietnia

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

OW-075 23 kwietnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

OW-076 12 maja

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 r.

 

Załącznik Nr 1

OW-077 12 maja

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-078 13 maja

w sprawie szczegółowego podziału środków przeznaczonych na wspieranie sportu kwalifikowanego oraz określenia zasad ich przekazywania klubom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów w 2008 roku

OW-079 26 maja

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Baborów na 2008 r.

 

Załącznik Nr 1

OW-080 26 maja

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

OW-081 28 maja

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

OW-082 29 maja

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Baborowie

OW-083 19 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

OW-084 27 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 r.

 

Załącznik Nr 1

OW-085 27 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

OW-086 14 lipca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

OW-087 15 lipca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na
remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy powstańców 75
w Baborowie.

OW-088 15 lipca

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków na dofinansowanie
ze środków GFOŚiGW zadań z zakresu usuwania i utylizacji odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest

OW-089 21 lipca

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 r.

 

Załącznik Nr 1

OW-090 21 lipca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

   

 

 
OW-092 18 sierpnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie
egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

OW-093 27 sierpnia

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów
za I – sze półrocze 2008 roku.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

OW-094 28 sierpnia

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Baborowie

OW-095 19 września

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości

OW-096 25 września

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-097 26 września

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na
remont drogi na Osiedlu Akacjowym w Baborowie w Baborowie.

OW-098 30 września

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 r.

 

Załącznik Nr 1

OW-099 30 września

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-100 30 września

 w sprawie ustalenia składu i zasad członków powołania Gminnej Rady Sportu
oraz ustalenia regulaminu jej działania

OW-101 6 października

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na
modernizację drogi w Babicach.

OW-102 10października

 w sprawie składu osobowego Gminnej Rady Sportu

 
OW-103 4 listopada

 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

 
 

Załącznik Nr 1

 

Załącznik Nr 2

 
OW-104 12 listopada

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Baborów na 2008 r.

 
 

Załącznik Nr 1

 
OW-105 12 listopada

 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 
 

Załącznik Nr 1

 
OW-106 14 listopada

 w sprawie : przedłożenia projektu budżetu Gminy Baborów na 2009 rok .

 
OW-107 19 listopada

 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok


 

Załącznik Nr 1

 
OW-108 24 listopada

 zmieniające Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów Nr OW-106/08 z dnia
14 listopada 2008 r.

OW-109 10 grudnia

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 r.

 
 

Załącznik Nr 1

OW-110 10 grudnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 
 

Załącznik Nr 1

OW-111 30 grudnia

 w sprawie szczegółowego podziału środków przeznaczonych na wspieranie
sportu kwalifikowanego oraz określenia zasad ich przekazywania klubom
sportowym działającym na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2009 roku

 
OW-112 31 grudnia

 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Baborowie