Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2002-2006 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006

 

Nr
zarządzenia

Z dnia

Treść

Plik

OW-261 24 listopada

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-260 24 listopada

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Baborów na 2006r. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-259 14 listopada przedłożenia projektu budżetu Gminy Baborów na 2007 rok.
 
Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-258 09 listopada w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok   Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-257 13 października w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2006r. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-256 24 października w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-255 16października

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. :„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BABORÓW”

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-254 13 października w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz ustalenia ich granic i numerów Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-253 05 października w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-252 05 października w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2006r. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-251 29 września w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-250 20 września w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-249 18 września w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2006 r. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-248 01 września w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-247 31 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-246 30 sierpnia w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-245 24 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-244 24 sierpnia

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2006r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-243 21 sierpnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ DZIELÓW – RAKÓW” Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-242 16 sierpnia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów za I–sze półrocze 2006 roku. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-241 31 lipca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-240

31 lipca w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2006r. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-238

25 lipca w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-237 25 lipca w sprawie powołania zespołu opiniującego do wyłonienia podmiotów realizujących zlecone zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w 2006 roku na terenie Gminy Baborów. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-236 18 lipca w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku kredytu obrotowego w rachunku budżetu Gminy Baborów . Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-235 03 lipiec w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-234 03 lipiec w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2006r Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
OW-233 03 lipiec w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-232

23 czerwca w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu na wykonanie PRAC REMONTOWO –KONSERWATORSKICH OBIEKTU ZABYTKO-WEGO KOLUMNY MARYJNEJ Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-231

23 czerwca w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok. Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-230

23 czerwca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-229

19 czerwca

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzamina-cyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-228

19 czerwca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzamina-cyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-227

19 czerwca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzamina-cyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-226

19 czerwca

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzamina-cyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-225

19 czerwca

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzamina-cyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-224

13 czerwca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn : TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNEGO PRZY UL. OPAWSKIEJ W BABOROWIE

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-223

13 czerwca

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-222

13 czerwca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-221

2 czerwca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na wykonanie PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH OBIEKTU ZABYTKOWEGO KOLUMNY MARYJNEJ

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-220

23 maja

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2006 rok

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-219

23 maja

w sprawie  wprowadzenia  zmian do budżetu gminy Baborów na 2006r. 

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-218

18 maja

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. : „BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W BABICACH”

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-217

16 maja

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2006 rok

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW–216

16 maja

w sprawie  wprowadzenia  zmian do budżetu gminy Baborów na 2006r. 

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-215

4 maja

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-214

28 kwietnia

w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 ustawy o finansach  publicznych

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 1

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-213

27 kwietnia

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2006 rok

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–212

24 marca

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2006 rok

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–211

17 marca

w sprawie  sprawozdania z  wykonania budżetu gminy Baborów za 2005r.

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 1

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 2

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 3

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 4

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 5

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 6

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 7

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 8

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Zestawienie wydatków na działalność przedszkolną w 2005 roku

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-210

10 marca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: “MODERNIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I PLACU ZABAW Z FONTANNĄ W BABOROWE PRZY UL. KOŚCIUSZKI”

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 1

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–209

10 marca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: “UTWORZENIE MIEJSCA WSPÓLNYCH SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW RAKOWA”

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 1

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–208

10 marca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: “MODERNIZACJA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W SUCHEJ PSINIE”

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 1

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-207

2 marca

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2006 rok

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-206

2 marca

w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie gminy Baborów na 2006r. 

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–205

15 lutego

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2006 rok

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-204

8 lutego

Brak danych w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie gminy Baborów na 2006r

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-203

10 stycznia

w sprawie   opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  na 2006 rok.

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-202

10 stycznia

w sprawie  układu wykonawczego  budżetu Gminy Baborów na 2006 rok

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

 

Załącznik Nr 1

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 2

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 3

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 4

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 5

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 6

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 7

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 8

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 9

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 10

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 11

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 12

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

 

PDFZarzadzenie NR OW 204 06 (38,32KB)

PDFZarzadzenie NR OW 215 06 (23,09KB)

PDFZarzadzenie NR OW 217 06 (40,23KB)

PDFZarzadzenie NR OW 218 06 (23,84KB)

PDFZarzadzenie NR OW 219 06 (38,54KB)

PDFZarzadzenie NR OW 220 06 (36,06KB)

PDFZarzadzenie NR OW 221 06 (23,86KB)

PDFOW_222_ 06.pdf (59,75KB)

PDFZB-223-06.pdf (45,82KB)

PDFZB-224-06.pdf (63,71KB)

PDFZB-225-06.pdf (60,37KB)

PDFZB-227-06.pdf (59,74KB)

PDFZB-226-06.pdf (60,07KB)

PDFZB-228-06.pdf (59,92KB)

PDFZB-232-06.pdf (63,60KB)

PDFZB-236-06.pdf (72,92KB)

PDFZB-245-06.pdf (98,62KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (161,83KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (105,02KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (107,27KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (92,97KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (100,18KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (60,11KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (85,11KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (108,92KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (88,19KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (100,86KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Baborów w pliku Adobe Acrobat Reader (115,51KB)