Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lokale użytkowe: przy ul. Raciborskiej 52 o pow. 27,92 m2 i przy ul. Dąbrowaszaków 35 o pow. 37,95 m2

nowa podstrona, dodana 2012-02-13

                                                                                                                                                                              Baborów, 2012-02-13

ZMK.7021.1.15.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiące własność Gminy Baborów przeznaczone do najmu:

 

 

 

Lp

 

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Wysokość opłaty z tytułu najmu za 1 m2

 

 

Termin wnoszenia opłat

 

Księgi Wieczystej

Ark. mapy

Ewidencji gruntów (Nr działki)

1.

OP1G/00028922/8

4

1242/4

0,0166

Baborów

ul. Raciborska 52

Lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Pow. lokalu 27,92 m2. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń             i wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod-kan. Lokal jest położony na parterze dostęp do lokalu bezpośrednio z wejścia od ulicy.

Od 6,20 zł/m2 + należny podatek VAT (cena wywoławcza)

Opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu rachunku

2.

OP1G/00030037/4

4

1408/9

0,0473

Baborów

ul. Dąbrowszczaków 35

Lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Pow. lokalu 37,95 m2. Lokal składa się z pięciu pomieszczeń i wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod-kan i c.o.. Lokal jest położony na parterze dostęp do lokalu bezpośrednio z wejścia od ulicy.

Od 6,20 zł/m2 + należny podatek VAT (cena wywoławcza)

oraz od 4,80 zł/m2 + należny podatek VAT

(cena zależna od faktycznie poniesionych kosztów centralnego ogrzewania)

Opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu rachunku

 

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, poniższe lokale zlokalizowane w Baborowie mają następujące przeznaczenie:

 

1. Lokal ul. Raciborska 52 – działka nr 1242/4 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 5-MWI, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Lokal ul. Dąbrowszczaków 35 – działka nr 1408/9 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 2-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej  obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz  funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 05.03.2012 r.

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Andrzejak
Data wytworzenia: 2012-02-13