Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 632/19 POŁOŻONA W BABOROWIE

 

Burmistrz Gminy Baborów,

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( t.j.: Dz. U. z 2010r, Nr 102 poz. 651 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

wykaz  

nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy.

 

1. Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza wydzierżawić  nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 632/19, ( k.m. 7), obręb Baborów o pow. 0,8949 ha.

 

2. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Baborów, obszar obejmujący nieruchomość stanowiącą działkę nr 632/19  stanowi tereny obejmujące usługi publiczne i komercyjne.

 

3. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej                            nr 21743, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach  IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony - 3 lata.

 

5.  Roczną stawkę czynszu ustala się w wysokości 200 zł rocznie ( czynsz płatny do 30 września każdego roku) + należny podatek.

 

6. Osoby zainteresowane użytkowaniem przedmiotowego gruntu, proszone są o składanie pisemnych wniosków, dotyczących dzierżawy gruntu do Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 a, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu tj. do 27 grudnia 2011 roku. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób zainteresowanych wydzierżawieniem przedmiotowej działki, zorganizowany zostanie przetarg na wysokość czynszu.

           

7. Informacje szczegółowe uzyskać można w  Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 oraz pod numerem telefonu 774036918.

 

 

 

 

 

 

Baborów,  dnia.6 grudnia  2011r.

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-12-6