Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY -LOKAL PRZY UL KOŚCIUSZKI 3 W BABOROWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy po pow.128.60 m2 położony przy ul. Kościuszki 3 w Baborowie.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się : na parterze przedpokój, kuchnia, jeden pokój , na I piętrze przedpokój, łazienka z wc, trzy pokoje. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.

Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 11,80m 2

do którego wejście znajduje się w głównym budynku .Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania zasilanej z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Usytuowany w budynku zlokalizowanym na działce Nr 1327/5 i Nr 1327/4 o pow. 0,2015 ha
w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00028084/1.

Cena lokalu wraz udziałem w prawie własności nieruchomości wynosi 138.700,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Obszar obejmujący działkę nr 1343 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku

Obszar obejmujący działki nr 1327/4, 1327/5, oznaczony symbolem 1- UPI zlokalizowany na terenie miasta Baborów, ma następujące przeznaczenie:

Tereny usług publicznych obejmujących usługi: administracji, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, kultury, sądownictwa, szkolnictwa, sportu, zdrowia, bankowości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Działki nr 1327/4, 1327/5 zlokalizowane są w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej na których obowiązuje:

1) zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych np: „siding” na elewacjach budynków,

2) zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń z blachy na frontach działek,

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Z dniem 14.09.2012r. r, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 24 sierpnia 2012 r.

 

Burmistrz Gminy

mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-08-22