Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA W SUCHEJ PSINIE

Burmistrz Gminy Baborów informuje:

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie  umieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących :

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej i przedszkola w Suchej Psinie o powierzchni użytkowej budynku 896,60 ha oraz budynkiem garażowym wolnostojącym o pow. 28,30 m2.

Nieruchomość położona jest na działce nr 262/2 o pow. 0,1898 ha.

Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową w celu umożliwienia przejścia i przejazdu do działki sąsiedniej nr 262/1.

Cena nieruchomości wynosi 228 000,00 zł.

Po okresie wywieszenia, czyli po 11 maja 2012 r. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim.
w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2012-04-11