Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LOKALE MIESZKALNE BABORÓW UL POWSTAŃCÓW 75 - 7 i 8

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

1. Lokal mieszkalny nr 7 do remontu o pow. użytkowej 39,54m2 położony na poddaszu budynku przy ul. Powstańców 75. Usytuowany w budynku zlokalizowanym na działce nr 769/3 o pow. 0,1691 ha w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, pokój, łazienka z WC. Lokal wyposażony jest w przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, na klatce schodowej pion gazowy.

 

Cena lokalu wraz udziałem w prawie własności nieruchomości wynosi 32 319,00 zł
 

2. . Lokal mieszkalny nr 8 do remontu o pow. użytkowej 44,12m2 położony na poddaszu budynku przy ul. Powstańców 75. Usytuowany w budynku zlokalizowanym na działce nr 769/3 o pow. 0,1691 ha w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, pokój, łazienka z WC. Lokal wyposażony jest w przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, na klatce schodowej pion gazowy.

 

Cena lokalu wraz udziałem w prawie własności nieruchomości wynosi 29 133,00 zł
 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Obszar obejmujący działkę nr 769/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku oznaczony symbolem MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą

Działka obciążona jest służebnością gruntową (droga dojazdowa do działki)

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 11.04.2012r. r, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 19 marca 2012 r.

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska

  

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-03-05

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2012
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  05-03-2012 17:23
  przez: Administrator BIP BIP
 • zmodyfikowano:
  18-05-2015 08:04
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1662
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl