Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LOKALE MIESZKALNE DLA NAJEMCY UL GŁUBCZYCKA I POWSTAŃCOW W BABOROWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY1. Lokal mieszkalny dla najemcy  o pow. użytkowej 31.30 m2 położony na parterze  budynku nr 34 /1 przy ul. Głubczyckiej    w Baborowie 
Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, pokój, łazienka z wc, przedpokój  Lokal nie posiada balkonu lub loggii.     Do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze  w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 3.20 m 2  Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności nieruchomości wynosi 31 630,00 zł

2. Lokal mieszkalny dla najemcy o pow. użytkowej 71,00 m2 położony na II piętrze budynku nr 34/7 przy ul.    Głubczyckiej   w Baborowie
Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, trzy pokoje, łazienka  z wc, przedpokój, kotłownia. Lokal nie posiada balkonu lub loggii. Do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze  w postaci piwnicy  o powierzchni użytkowej  5,60 m2.  Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności nieruchomości   wynosi  82 442,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Obszar obejmujący działkę nr 1343 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku  oznaczony symbolem 5 MWII  stanowi  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz oznaczony symbolem 2 MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

3.  Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 109.50m2 położony na parterze budynku nr 75 przy ul.  Powstańców  w  Baborowie
Na układ funkcjonalny lokalu składają się: przechodnia kuchnia, trzy pokoje w tym dwa  przechodnie, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka.Lokal nie posiada balkonu lub loggii. Do lokalu  przynależą  pomieszczenia  gospodarcze : piwnice o łącznej powierzchni użytkowej 25,70 m2, strych o pow. użytkowej 59.00m2 pomieszczenie gospodarcze   o powierzchni użytkowej 25.30 m2 oraz pomieszczenie garażowe o powierzchni użytkowej  24.30m2. Cena lokalu wraz pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności nieruchomości  wynosi 86 192,00 zł.
 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Obszar obejmujący działkę nr 769/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku  oznaczony symbolem 15 MNUII stanowi  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową  oraz obiekty związane  z działalnością ogrodniczą

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Z dniem 10.04.2012r. r, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą. Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 18 marca 2012 r.

                                                       Burmistrz Gminy Baborów
                                                      Elżbieta KielskaPodmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Woźniak Maria
Data wytworzenia: 2012-03-01