Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOZONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

Udział w działce

 Cena nieruchomości (wartość nieruchomości +koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży + należny podatek VAT)

 

 

Forma zbycia nieruchomości

 

Księgi Wieczystej

 

Ewidencji gruntów (Nr działki, ark mapy)

 

 

 

1

 

OP1G/00021222/2

 

769/3

 

0,1691

 

 Baborów ul. Powstańców 75

 

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. uż. 52,23 m2 położony na I piętrze budynku przy ul. Powstańców 75 w Baborowie. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: przechodnia kuchnia, przechodni pokój łazienka z WC.  Lokal wyposażony w przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, na klatce schodowej pion gazowy. Okna w lokalu do wymiany, podłogi z desek do wymiany, brak tynków na ściankach działowych, brak tynków na ściankach działowych, brak urządzeń sanitarnych i kuchennych.

 

93

1000

  

36 610,00 zł

  

Na własność w formie przetargu

 

 

Teren działki 769/3 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz. 1602 z dnia 5 grudnia 2002 roku, i ma następujące przeznaczenie: oznaczona symbolem 15 MNUII, stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowo- usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniowo- usługową obejmującą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

 

 Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Z dniem 17.01.2012 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 . albo jego spadkobiercą.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 27.12.2011 r.

 

 

 


 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-12-06