Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W TŁUSTOMOSTACH NR 34


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.),, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomość stanowiącą własność gminy Baborów przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

 

Udział w działce

 

Cena nieruchomości

 

 

Forma zbycia nieruchomości

 

Księgi Wieczystej

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

 

1.

 

33765

 

255

 

0,1206

 

Tłustomosty

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 103,20 m² położony na I piętrze budynku w Tłustomostach 34. Na układ funkcjonalny lokalu składa się: kuchnia, trzy pokoje, łazienka z WC, spiżarka. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze- piwnica o powierzchni użytkowej 18,70 m²

 

525/1000

 

87 550,00

 

Na własność

dla najemcy

 

 Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku. poniższy teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Tłustomosty obejmujący działkę nr 255 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

 

Teren obejmujący działkę nr 255 zgodnie ze ,,Studium’’ stanowi teren zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. Zabudowa mieszkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

 Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Z dniem 11 stycznia 2012 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r, albo jego spadkobiercą.

Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 21.12.2011 roku.

 


 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-11-30