Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Lokal mieszkalny położony w Baborowie przy ul. Rynek 3 mieszkania 5 o powierzchni 70,76 m2 cena 52.454,00 zł. sprzedaż dla najemcy

Lokal mieszkalny położony w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 23 mieszkania 3 o powierzchni 41,44 m2 cena 29.204,00 zł. sprzedaż dla najemcy

Lokal mieszkalny położony w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1 mieszkania3 o powierzchni 67,80 m2 cena 53.704,00 zł. sprzedaż dla najemcy położonej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego :

Zgodnie z zapisami obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Uchwała Nr XXXIV-275/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 września 2002r. a ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz.1602 z dnia 5 grudnia 2002r.,przedmiotowy teren został oznaczonym symbolem „3A Muc”, „5A MWU”, „4A Muc”, jako tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomości nie są obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Z dniem 6 września 2011r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. lub jej spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 16 sierpnia 2011r.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-08-12