Przejdź do treści strony WCAG

NIERUCHOMOŚĆ NR 308 O POW. 0,0149HA, POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE


Przetarg na nieruchomość niezabudowaną położoną w Suchej Psinie, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 308 o powierzchni 0,0149ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3930,00zł (słownie trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych), wadium wynosiło 400,00zł (słownie: czterysta złotych)
 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2010-10-18