Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

GZG VIII-7020/1/09-10                                                                                     Baborów, dnia 28 lipca 2010r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U.z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie’’ na podstawie Art. 91 ust.1 ustawy Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Firma Ogólnobudowlana Dawid Szewior

ul. Rynek 10/2

47-260 Polska Cerekiew

 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

 

I. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz
adres wykonawcy

Liczba   pkt w kryterium

cena

Streszczenie

 oceny

Łączna punktacja

2

K+D  Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 1,

47-303 Krapkowice         

77,65pkt

Wyższa cena

 

77,65

3

Zakład wielobranżowy Krebs ul.Ignacego Paderewskiego 9

47-224 Kędzierzyn Koźle

88,54pkt

Wyższa cena

 

88,54

4

Firma Ogólnobudowlana

 Dawid Szewior ul. Rynek 10/2,

47-260 Polska Cerekwia.

100pkt

Niższa cena

 

100

 

 

 

  1. Strona internetowa zamawiającego www.bip.baborow.pl
  2. Tablica ogłoszeń zamawiającego


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 28-lipca 2010 r