Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie - termomodernizacja ul. Opawska 19a w m. Baborów

Baborów, dnia 12 lipca 2010r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

         Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U.z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie – termomodernizacja ul. Opawska 19A, 48-120 Baborówna podstawie Art. 91 ust.1 ustawy Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Firma Barton Janusz Barton

 ul. Prusa 14,

 48-250 Głogówek

 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

 

I. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz
adres wykonawcy

Liczba   pkt w kryterium cena

Streszczenie oceny

4

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „POŁUDNIE”, ul. Sudecka 28, 48-100 Głubczyce.

67,53pkt

Wyższa cena

5

K+D  Budownictwo Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice          

61,76pkt

Wyższa cena

8

Firma Ogólnobudowlana  Dawid Szewior ul. Rynek 10/2, 47-260 Polska Cerekwia.

85,85pkt

Wyższa cena

9

Firma Barton Janusz Barton ul. Prusa 14, 48-250 Głogówek

100pkt

Niższa cena

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń zamawiającego,
  2. Strona internetowa Urzędu Gminy www.bip.baborow.pl
  3. Strona internetowa zamawiającego www.zs_baborow.wodip.opole.pl

 

Do wiadomości:

3. Wg rozdzielnika

4. A/a 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Bałuszyński
Data wytworzenia: 2010-07-12