Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zmianami) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr.98, poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami).

 

Burmistrz Gminy Baborów
z a w i a d a m i a


że na wniosek Pana Jerzego Romanowski z dnia 20.09.2012r. zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zadania pn. :

1 „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Baborów”  w następujących miejscowościach:

- Babice - 1 lampa 

- Boguchwałów - 2 lampy 

- Dziećmarów - 2 lampy 

- Raków - 1 lampa 

- Szczyty - 4 lampy 

- Tłustomosty - 2 lampy

Położenie:

Inwestycja celu publicznego obejmuje teren położony na działkach:
Jednostka ewid. Baborów – obszar wiejski; Obręb: Babice; Ark mapy. 2; Działki o nr: 443/2; 444; 445; 464.

Jednostka ewid. Baborów – obszar wiejski; Obręb: Boguchwałów;

Ark mapy. 1; Działki o nr: 201; 203; 198; 199; 318; 374/3; 403; 376; 412/1.

Jednostka ewid. Baborów – obszar wiejski; Obręb: Dziećmarów;

Ark mapy. 1; Działki o nr: 129; 193; 195; 197/1; 422/3. Ark mapy. 2; Działka o nr: 302.

Jednostka ewid. Baborów – obszar wiejski; Obręb: Raków;

Ark mapy. 1; Działki o nr 350; 351; 352.

Jednostka ewid. Baborów – obszar wiejski; Obręb: Szczyty;

Ark mapy. 3; Działki o nr 140; 141; 142; 130; 138; 145; 137; 104/1; 129/1; 129/2.

Jednostka ewid. Baborów – obszar wiejski; Obręb: Tłustomosty;

Ark mapy. 2; Działki o nr: 450; 525. Ark mapy. 5; Działki o nr: 6/36.

Strony mogę zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu. 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2012-10-16