Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TRESCIĄ


 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW
O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu:
 
·         zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa - uchwała nr IX- 105/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 roku
 
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz.1195 dnia 22 sierpnia 2011 r.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, pok. Nr 17, w godzinach od 8,00 do 14,00
  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotuum UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko Jan Nasieniak
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień) 2011-09-28