Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TRESCIĄ


 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW
O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu:
 
·         zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa - uchwała nr IX- 105/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 roku
 
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz.1195 dnia 22 sierpnia 2011 r.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, pok. Nr 17, w godzinach od 8,00 do 14,00
  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotuum UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko Jan Nasieniak
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień) 2011-09-28
Metryczka
  • opublikowano:
    28-09-2011 14:30
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl