Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKA NR 872-2 ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM- 12-09-2011

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

 

Działki oznaczone nr 872/2 o łącznej pow. 0,0370 ha działka zabudowana budynkiem mieszkalnym zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00011802/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena nieruchomości : 14.970,00 zł,

 

Wadium wynosi: 1.500,00 zł.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisami obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, Uchwała Nr XXXIV-275/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 września 2002 r. a ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz.1602 z dnia 5 grudnia 2002 r. , przedmiotowy teren został oznaczony symbolem „13A MRU”, jako teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

 


Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.


Nieruchomość jest obciążona, poprzez zamieszkanie budynku przez najemcę.

Właścicielami przedmiotowej nieruchomości są Gmina Baborów w 3/6 części oraz trzy osoby fizyczne po 1/3 części.

 


Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się dnia 07 października 2011 roku o godzinie 10:45 w sali konferencyjnej I piętro Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 03 października 2011 r. Wadium należy wpłacić w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14°° lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004

 

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-09-12