Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 12-09-2011

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

1. Działka położona w Szczytach oznaczona nr 152 o łącznej pow. 1,3800 ha teren obejmujący przedmiotową nieruchomość stanowi teren funkcji użytkowania rolnego (stan istniejący) oraz część pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej(jako nowo projektowane) zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021230/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się dnia 07 października 2011 roku o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej I piętro Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 03 października 2011 r. Wadium należy wpłacić w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14°° lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004.

Cena nieruchomości : 41.300,00 zł,

Wadium wynosi: 4.130,00 zł.

 

2. Działka położona w Boguchwałowie oznaczona nr 182 o łącznej pow. 0,0670 ha nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym do rozbiórki zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00002838/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się dnia 07 października 2011 roku o godzinie 9:15 w sali konferencyjnej I piętro Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 03 października 2011 r. Wadium należy wpłacić w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14°° lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004

Cena nieruchomości : 13.210,00 zł,

Wadium wynosi: 1.330,00 zł.

 

3. Działka położona w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków oznaczona nr 1316 o łącznej pow. 0,0933 ha nieruchomość niezabudowana może służyć jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług centrotwórczych zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się dnia 07 października 2011 roku o godzinie 10: 00 w sali konferencyjnej I piętro Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 03 października 2011 r. Wadium należy wpłacić w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14°° lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004

Cena nieruchomości : 24.770,00 zł,

Wadium wynosi: 2.480,00 zł.

 

4. Działka położona w Baborowie oznaczona nr 29/1 o łącznej pow. 0,6288 ha teren obejmujący przedmiotową nieruchomość stanowi teren funkcji użytkowania rolnego oraz część pod zalesienia zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się dnia 07 października 2011 roku o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej I piętro Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 03 października 2011 r. Wadium należy wpłacić w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14°° lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004

Cena nieruchomości : 18.500,00 zł,

Wadium wynosi: 1.850,00 zł.

 

5. Działka położona w Boguchwałowie oznaczona nr 177 o łącznej powi. 0,3701 ha nieruchomość niezabudowana stanowi obszar przewidziany do zainwestowania – teren przekształceń i uzupełnień

(zabudowa mieszkaniowa, zagrodową z uzupełniającą funkcją usługową) zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021227/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się dnia 07 października 2011 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej I piętro Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 03 października 2011 r. Wadium należy wpłacić w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14°° lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004

Cena nieruchomości : 12.264,00 zł,

Wadium wynosi: 1.230,00 zł.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.