Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUN. I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZE. GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW.

Dotyczy ogłoszenia:
Burmistrza Gminy Baborów
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar
w granicach administracyjnych Gminy Baborów oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego studium
.

 

 W związku z przedłużeniem terminu wyłożenia w/w dokumentów do publicznego wglądu do dnia 19 maja 2011r. przedłużam termin wnoszenia uwag do dnia 10 czerwca 2011r. Pozostałe dane i warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Gminy Baborów 

 
  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 19-04-2011