Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMIN. GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKODotyczy ogłoszenia:
Burmistrza Gminy Baborów
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar
w granicach administracyjnych Gminy Baborów oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego studium
.

 

 W związku z wprowadzoną korektą z dnia 30 marca 2011r. do w/w projektu zmian wynikającą z omyłkowego uwzględnienia planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych przedłużam termin jego wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 19 maja 2011r. Pozostałe dane i warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

 
 

Burmistrz Gminy Baborów 

 
 

 

 
 
 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-04-01