Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

D E C Y Z J A

o umorzeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art.105 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U Nr 98, poz.1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami)

 
p o s t a n a w i a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie  lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonków Osiedle na działce nr 29/54.

 
U Z A S A D N I E N I E

Dnia 08 lutego 2011 roku Burmistrz Gminy Baborów na wniosek Gminy Baborów, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadane jak wyżej. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny właścicieli powyższej nieruchomości oraz przewlekłą procedurę postępowania spadkowego inwestor postanowił zmienić lokalizację przedmiotowej inwestycji z działki o nr ewid. nr 29/54 na rzecz działki 29/50.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 105 § 1 Kpa postanowiono jak w sentencji.

 
P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy w terminie  14 dni od dnia doręczenia.

   
   BURMISTRZ
GMINY BABORÓW 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-03-09