Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

 

Burmistrz Gminy Baborów – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór
kandydatów na rachmistrzów spisowych.

 

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie miasta i gminy Baborów.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,

  2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  3. mieszkać na terenie gminy Baborów,

  4. być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,

  5. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów , sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób z którymi będzie przeprowadzał wywiady ,

  6. być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

  7. posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera i urządzenia typu hand- held

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

  1. podanie ze zgłoszeniem swojej kandydatury na rachmistrza spisowego, adres, telefon kontaktowy, ewentualne miejsce zatrudnienia lub uczelni ,

  2. kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie ca najmniej szkoły średniej,

  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe ).

Dokumenty o naborze kandydatów składa się od dnia 6 – 20 grudnia 2010r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie pok. Nr 13.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi wziąć udział w całości szkolenia, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie. Na szkoleniu pozna metodologię spisu i zasady organizacji spisu na urządzeniu typu hand- held w który rachmistrz zostanie wyposażony.

Szkolenia kandydatów na rachmistrzów odbędą się w dniach od 5 stycznia – 25 lutego 2011 roku w Urzędzie Statystycznym w Opolu.


Informuje się również, że w okresie od 1-17 marca 2011 roku odbędzie się obchód przedspisowy a w terminie od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku NSP ludności i mieszkań.

Rozmowy kwalifikacyjne (w przypadku dużej liczby kandydatów na rachmistrzów spisowych możliwy będzie ogólny test z wiedzy dot. przedmiotu spisu) odbędą się w dniu 23 grudnia 2010 r. o godz. 10 w małej Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

Dodatkowe informacje w sprawie spisu można uzyskać u Pani Ireny Sapa tel. 77/4036918.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2010-12-07