Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego.

 
 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071
z późniejszymi zmianami)
, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz  art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),


Zawiadamia się
 

o wydaniu decyzji nr. GZG.VIII-7331/10/2010 z dnia 14 września 2010r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
w miejscowości Szczyty w gminie Baborów na działkach nr
93, 94,95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104/1, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Zasobami Gminy (pokój nr 17),Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a,w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Baborowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2010-09-15
Metryczka
  • opublikowano:
    15-09-2010 10:39
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×