Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY W GMINIE BABORÓW

OBWIESZCZENIE

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczyty w gminie Baborów.

 
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami

 

Burmistrz Gminy Baborów zawiadamia,

 

że pismem z dnia 10.08.2010r. Wnioskodawca : Zarząd DrógWojewódzkich
w Opolu, z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, rozszerzył zakres inwestycji
o działki z numerem ewidencyjnym 94 i 95 zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym Szczyty.

 
 
 
 

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934 w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

nowa podstrona, dodana 2010-08-04

 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2010-08-13