Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY W GMINIE BABORÓW

OBWIESZCZENIE

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczyty w gminie Baborów.

 
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami

 

Burmistrz Gminy Baborów zawiadamia,

 

że pismem z dnia 10.08.2010r. Wnioskodawca : Zarząd DrógWojewódzkich
w Opolu, z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, rozszerzył zakres inwestycji
o działki z numerem ewidencyjnym 94 i 95 zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym Szczyty.

 
 
 
 

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934 w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

nowa podstrona, dodana 2010-08-04

 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2010-08-13

 

Metryczka
  • opublikowano:
    13-08-2010 12:47
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl