Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE - o naborze wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów


BURMISTRZ GMINY BABORÓW

 

ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

 znajdujących się na terenie Gminy Baborów

 

Zgodnie z § 3 ust 4 Uchwały Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 56, poz.721) ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2010 na przeprowadzenie prac przy zabytkach.

 

Termin składania wniosków ustala się na dzień 30 czerwca 2010 roku.

 

Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w w/w Uchwale Rady Miejskiej przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  

                                                                                                          Burmistrz Gminy

                                                                                                          Eugeniusz Waga

Uchwała Nr XXXIV-255/10 z dnia 24 marca 2010 roku
 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Kozyra
Data wytworzenia: 2010-06-14