Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM

 

WOLNE STANOWISKO: młodszy referent w Referacie Finansowo - Budżetowym
Ogłoszenie o naborze Lista kandydatów Wyniki naboru

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Gminy Baborów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Baborowie z siedzibą
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a

MŁODSZY REFERENT PODATKOWY

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,

  2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  3. znajomość obsługi komputera ,

  4. dobry stan zdrowia,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

  2. znajomość zagadnień z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

  3. preferowany staż pracy w administracji publicznej.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało - prowadzenie spraw z zakresu księgowości podatkowej, a w szczególności:

- zakładanie urządzeń księgowych wynikających z przepisów prawnych i planu kont,

- księgowanie podatków i innych należności,

- ściąganie podatków i innych należności,

Szczegółowy zakres czynności jest dostępny jest dostępny w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys – curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  5. opinie, referencje,

  6. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego,

oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a.
 jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na okres próbny, a po tym okresie na czas określony.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent podatkowego „ należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a pok. 15 w terminie do dnia 18 lutego 2008r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Jazłowiecka
Data wytworzenia: 5 luty 2008

 

PDFkwestionariusz osobowy.pdf (304,77KB)