Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE GZG

 

WOLNE STANOWISKO: młodszy referent w Referacie Gospodarki Zasobami Gminy
Ogłoszenie o naborze Lista kandydatów Wyniki naboru

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Gminy Baborów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Baborowie z siedzibą
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a

nazwa stanowiska pracy:
młodszy referent
 w Referacie Gospodarki Zasobami Gminy

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie minimum średnie ogólne, rolnicze,

  2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  3. znajomość obsługi komputera ,

  4. dobry stan zdrowia,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

  2. znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało - prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a w szczególności:
- gospodarka odpadami,
- aktualizacja gminnych programów ochrony środowiska,
- przygotowanie wniosków o wycinkę drzew oraz stosownych       
  zezwoleń,
- utrzymanie terenów zielonych i drzewostanu ,
- pełnienie nadzoru nad pracownikami skierowanymi do pracy przez PUP.

Szczegółowy zakres czynności jest dostępny jest dostępny w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  5. opinie, referencje,

  6. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego,

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.bip.baborow.pl .

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika
( przewidywany okres zatrudnienia do 31 października 2008r.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ?Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Referacie Gospodarki Zasobami Gminy  należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a pok. 15 w terminie do dnia 18 lutego 2008r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 5 luty 2008

 

PDFkwestionariusz osobowy.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-02-2008
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  04-02-2008 15:48
  przez: Administrator BIP BIP
 • zmodyfikowano:
  11-02-2013 11:20
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Baborowie
  odwiedzin: 3956
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl