Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego w baborowie, przy ul.Dabrowszczaków 1 a

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 a,  o powierzchni użytkowej 86,74 m2  położonego  w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków na działce nr 1425 o pow.0,0410 ha   zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00037100/6. Lokal położony jest  na parterze budynku mieszkalno-usługowego i składa się  z 5 pomieszczeń biurowych, magazynu,  toalet  i innych pomieszczeń użytkowych.  Do lokalu przynależy pomieszczenie po byłej kotłowni o pow. 17 m2 .

Cena nieruchomości : 100.400,00 zł.

Wadium wynosi:  10.040,00 zł.

Nieruchomość  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Teren stanowiący działkę Nr 1425 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku  ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz.1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku oznaczony symbolem 2MWUI zlokalizowany jest w obszarach zabudowy mieszkaniowo-Usługowej  obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz  funkcje usługową  z zakresu usług publicznych  i komercyjnych. W ramach  przeznaczenia podstawowego ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren obejmujący działkę znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 18 lutego 2013 r. o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój nr 18). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą  wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.  14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.Termin wpłacania wadium upływa z dniem 12 lutego 2013r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 lub 4036980.

 

 
                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                               Elżbieta  Kielska

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-01-21