Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania do remontu w Dziećmarowie

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 93,50 m2  położonego na parterze budynku nr 83 w Dziećmarowie, zlokalizowanego na działce nr 418 o pow. 0,1600 ha. Lokal składa się z dwóch sal, kuchni, toalet, ganku i spiżarki. Do lokalu przynależy boks garażowy o powierzchni użytkowej 16,20 m2  Lokal wymaga przeprowadzenia remontu i przystosowania do użytkowania.

Cena nieruchomości: 30.000,00zł,

Wadium wynosi: 3.000 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:

       Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego  Uchwałą  Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011r.  teren  stanowiący działkę nr 418 zlokalizowany jest w obszarach zabudowy usługowej z podstawowym  przeznaczeniem pod usługi publiczne  istniejące i nowo projektowane, zabudowa usługowa obejmująca  usługi publiczne z zakresu administracji, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, nauki, oświaty, kultury, sądownictwa, kultu religijnego , sportu, zdrowia i bankowości. Dopuszcza się: sieci i urządzenia infrastruktury techniczne, obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, usługi handlu, gastronomii, zieleń i garaże oraz mieszkania wbudowane w obiekty usługowe. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 11 lutego 2013 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie  -I piętro-pokój 18.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 5 lutego 2013 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 Burmistrz Gminy

 Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-01-10