Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Działki zabudowanej budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16,70 m2 w zabudowie szeregowej w Sułkowie zlokalizowanego na działce nr 193/4 o pow. 0,0108 ha. zapisanej w KW Nr OP1G/00021224/6. 


Wadium wynosi: 590,00 zł.

Cena nieruchomości : 5.840,00 zł,

Przeznaczenie nieruchomości:

 

 

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21czerwca 2011r. działka nr 193/4 stanowi obszar zainwestowany- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i usługowa. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 19 grudnia 2012 r. o godzinie 9:45- w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie -I piętro-pokój 18. 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 13 grudnia 2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Burmistrz Gminy

 

Elżbieta Kielska

 

 


 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-11-21

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-12-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  13-12-2012 19:29
  przez: Administrator BIP BIP
 • zmodyfikowano:
  06-02-2013 15:33
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Baborowie
  odwiedzin: 1848
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl