Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Boguchwałów”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 20.09.2012r. w sprawie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Boguchwałów”.

 

1. Treść zapytania : Zapytanie dotyczy rodzaju i budowy osadnika przy żelbetowej studni wlotowej, określonej w rys. rozwinięcia sieci jako studnia S1
 

Odpowiedź: W odopowiedzi na powyższe zapytanie udostepniam poniższą dokumentację.
 

PDFZałacznik nr 11 - projekt studzienki wlotowej.pdf (145,08KB)

 

 

 

2. Treść zapytania : Proszę precyzyjne określenie, jakie Inwestor ma na myśli rury, gdyż wg SIWZ są to rury fi 630 mm a wg rysunku fi 600mm?
 

Odpowiedź: Rury DN600 - zgodnie z zastosowanym w projekcie typoszeregiem systemu rur PP dwuściennych

 

3. Treść zapytania : Proszę o wyjasnienie, w jaki sposób wykonać zadanie w ciągu 30 dniod daty podpisania umowy, jeżeli beton w studniach klasy C35/45 dojrzewa ok 24 dni, potem dochodzi transport i dopiero montaż na placu budowy?
 

Odpowiedź: Zaprojektowano studnie typowe, które można kupić jako gotowe[S2,S3,S4,W1] - 30dni na wykonanie, dostawę i montaż jednej studni S1 jest okresem wystarczającym.

 

4. Treść zapytania : Beton klasy C35/45 jest odporny na wodę. Proszę sprecyzować, jaka jest dopuszczalna nasiąkliwość, gdyż na rysunku studni jest zapis o nasiąkliwości <6%, a w opisie technicznym opisano nasiąkliwość dopuszczalną do 1,5% Ponadto, jeżeli beton w założeniu jest odporny na wilgoć to jakie zastosowanie ma izolowanie studni lepikami - opis na rysunku studni BITOZOL 2R+2Pg?
 

Odpowiedź: Nasiąkliwość mniejsza od 6%, izolacje wykonać zgodnie z zapisami PT.

 

 5. Treść zapytania : Proszę o sprecyzowanie dokłądnych rodzajów gruntu na trasie inwestycji - czy są to piaski, gliny, czy inne. Określenie w opisie technicznym "grunty rodzime okresu czwartorzędu" nie są dość precyzyjne
 

Odpowiedź: Rozpoznanie geotechniczne zawarto w opisie, określono warunki gruntowe i kategorię obiektu zgodnie z Rozporządzeniem. Dodatkowo w przedmiarze podano podstawę wyceny zgodnie z właściwym katalogiem KNNR, gdzie w tablicy nr 0202 jest opisany zakres czynności do wykonania, które należy wycenić.

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edyta Piasna
Data wytworzenia: 2012-09-21