Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SUŁKOWIE I DZIEĆMAROWIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza:

 

 

 

1. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sułkowie stanowiącej grunt rolny, działka nr 81/3 o pow. 1,1918 ha zapisanej w KW OP1G/00021224/6.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów obszar obejmujący dz. 270 jest terenem sportu i rekreacji. Gmina zmieniła sposób użytkowania przywracając klasę gruntu R II.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41.830 zł.

Wadium ustalono na kwotę 4.200 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia 11 lipca 2012 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 17 lipca 2012 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze Urzędu Miejskiego w Baborowie pokój nr 18.

 

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Dziećmarowie, stanowiącej grunt rolny z drzewostanem oznaczonej nr 270 o pow. 1,6956 ha zapisanej w KW OP1G/00021226/0.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów obszar obejmujący dz. 270 jest terenem sportu i rekreacji. Gmina zmieniła sposób użytkowania przywracając klasę gruntu R II.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54.416,00 zł.  

Wadium ustalono na kwotę 5500,00 zł.

 

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia 11 lipca 2012 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 17 lipca 2012 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej na I piętrze Urzędu Miejskiego w Baborowie pokój nr 18.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2012-06-20