Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIAŁKĘ NR 182 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

OGŁASZA

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Działki oznaczonej nr 182 o łącznej pow.0,0670 ha stanowiącej grunt rolny, położonej w Boguchwałowie zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00002838/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 8 000,00zł,

Wadium wynosi: 800,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:

Teren obejmujący działkę nr 182 zlokalizowany na terenie sołectwa Boguchwałów zgodnie ze „Studium” stanowi „9BO-MNUI” zabudowę mieszkaniowo-usługową obejmującą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcje usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa obejmuje :usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 19 kwietnia 2012 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie – I piętro, pokój nr 18)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 13 kwietnia 2012 r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-03-21