Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomosc zabudowaną przy ul. Powsatńców 73 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Działka siedliskowa zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym, z poddaszem nieużytkowym, wykonanym w technologii tradycyjnej o pow. użytkowej 126,30 m2 i budynkiem gospodarczym jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym, z poddaszem magazynowym, z dachem jednospadowym, powierzchnia zabudowy 20 m2

Budynek mieszkalny jest w zabudowie łącznej z sąsiednią nieruchomością. Stopień zużycia technicznego budynku mieszkalnego przyjęto w wysokości 70%. Budynek nadaje się do remontu kapitalnego ewentualnie do rozbiórki.
Stopień zużycia technicznego budynku gospodarczego przyjęto na 65%.
  Uzbrojenie techniczne terenu-pełne.

Cena nieruchomości : 31.500,00 zł.

Wadium wynosi: 3.150,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren działki 769/1 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwała nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011r. i ma następujące przeznaczenie: oznaczona symbolem 11 C MRU, 12 CR, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, obejmujące zabudowę mieszkaniowo –usługową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz częściowo pod uprawy polowe i ogrodnicze  Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 27  lutego 2012r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I pietro-pokój nr 18)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.Termin wpłacania wadium upływa z dniem 21 lutego 2012r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918. 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-01-30