Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 249 WTŁUSTOMOSTACH

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:
Działki oznaczonej nr 249 o łącznej pow.0,0526 ha  stanowiącej grunt rolny, położonej w Tłustomostach zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021233/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości :  2 200,00zł,
Wadium wynosi:  220,00 zł.Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r, teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Tłustomosty obejmujący działkę nr 249 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego Stanowi obszar przewidziany do zainwestowania – teren przekształceń i uzupełnień (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa z uzupełniającą funkcją usługową)

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi  i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
 

Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  16 lutego 2012 r. o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie – I piętro, pokój nr 18)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium  w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.  14:00  lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.
Termin wpłacania wadium upływa z dniem 10 lutego 2012 r.   Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-01-16