Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -DZIERŻAWA DZIAŁKI BABORÓW UL.KUROCZKINA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102,poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości:

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

W sprawie dzierżawy niżej wymienionej nieruchomości:

 

Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej

OP1G/00021222/2

Ewidencji gruntów (Nr działki)

632/19 km.7

Powierzchnia w ha

0,8949 ha

Położenie nieruchomości

Baborów ul Kuroczkina

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana stanowi tereny obejmujące usługi publiczne i komercyjne

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

200,00 zł

Wadium

20,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Obszar obejmujący działkę nr 632/19 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku stanowi tereny obejmujące usługi publiczne i komercyjne.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 30 stycznia 2012 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój 18).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 17 stycznia 2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Po wygranym przetargu spisana zostanie umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-12-30