Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

!!!OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE

Numer ogłoszenia: 253726 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 251314 - 2011 data 19.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 774036920, fax. 77 4036928.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 10m3/d w technologii SBR wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czerwonków Osiedle).
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 13m3/d w technologii SBR wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czerwonków Osiedle).

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a mianowicie :

 
Pkt III.1.

Zastępuje się zapisem:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 13m3/d w technologii SBR wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czerwonków Osiedle).

W załączeniu

1. DOCSIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.doc 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-08-22
Metryczka
  • opublikowano:
    22-08-2011 14:47
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl