Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONEJ NR 826-1 KM.3

 BURMISTRZ GMINY BBORÓW
OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Działki oznaczone nr 826/1 km.3 o łącznej pow. 0,5500 ha działka zabudowana budynkiem nieczynnej szkoły zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 70.000,00 zł,
Wadium wynosi: 7000,00zł.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Obszar obejmujący działkę nr 826/1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz.1602 z dnia 5 grudnia 2002 roku stanowi teren z podstawowym przeznaczeniem dla usług zdrowia, zakładu opiekuńczo leczniczego. Uzupełniające przeznaczenie terenu: drobny handel związany z funkcją podstawową, zieleń towarzysząca, sieć i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi niniejszego terenu i miasta. Czasowe miejsce postojowe dla samochodów związane wyłącznie z obsługą niniejszego terenu.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

I przetarg odbył się dnia 29 kwietnia 2011 r. wartość nieruchomości 173.800,00 zł.

II przetarg odbył się dnia 29 czerwca 2011 r. wartość nieruchomości 87.000,00 zł.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 29 sierpnia 2011r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej nr 5 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004 .Termin wpłacania wadium upływa z dniem 23 sierpnia 2011 r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-08-12