Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 872-2

OGŁOSZENIE


W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Działki oznaczone nr 872/2 o łącznej pow. 0,0370 ha działka zabudowana budynkiem mieszkalnym zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00011802/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 29.940,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisami obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, Uchwała Nr XXXIV-275/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 września 2002 r. a ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz.1602 z dnia 5 grudnia 2002 r. , przedmiotowy teren został oznaczony symbolem „13A MRU”, jako teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość jest dzierżawiona prze osobę fizyczną mieszkającą w budynku.

Właścicielami przedmiotowej nieruchomości są Gmina Baborów w 3/6 części oraz trzy osoby fizyczne po 1/3 części.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-08-12