Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE ? DZIAŁKA NR 10/7

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Remont drogi w Langowie – działka nr 10/7”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759), punktu XII. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonego zapytania do dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn.: „Remont drogi w Langowie – działka nr 10/7” udzielam wyjaśnień do następujących pytań:

 
  1. Treść zapytania nr 1: Podane w przedmiarze ilości robót do wykonania (pobocza, nawierzchnie kostkowe) nie znajdują potwierdzenia w opisie technicznym pkt 4 – zestawienie powierzchni działek. Które wielkości są prawidłowe?
Odpowiedz:

Za właściwe należy przyjąć powierzchnie przedstawione w przedmiarze robót.

 
  1. Treść zapytania nr 2: Wskazana do wyceny w przedmiarze konstrukcja poboczy, zjazdów i wejść na posesję nie pokrywa się z tą, która znajduje się w dokumentacji projektowej np. rys. – „przekrój poprzeczny drogi”. Co należy wycenić?
Odpowiedz:

Przy dokonywaniu wyceny prac w pozycji 16 i 17 przedmiaru robót należy uwzględnić i przyjąć za właściwe dane przedstawione w dokumentacji technicznej – rys. 04/DR „przekrój poprzeczny drogi”.

 
  1. Treść zapytania nr 3: Prosimy o zmianę podstawy wyceny ścianek czołowych dla przepustów na taką, która będzie uwzględniała wykonanie ich w technologii przedstawionej w dokumentacji projektowej.
Odpowiedz:

Przy dokonywaniu wyceny ścianek czołowych w pozycji 26 przedmiaru robót za podstawę wyceny należy przyjąć pozycję katalogową odpowiadającą technologii przedstawionej w dokumentacji projektowej.

 

Ponadto w pozycji 35 przedmiaru robót, należy przyjąć wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej (1:4).

        


 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Krupa
Data wytworzenia: 2011-08-04