Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 304 w Dziećmarowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Działki oznaczonej nr 304 o łącznej pow.1,8198 ha położonej w Dziećmarowie zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021226/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 60 610,00 zł,

Wadium wynosi: 6 100,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów:

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997r. poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- teren obejmujący działkę nr 304 zlokalizowany na terenie Sołectwa Dziećmarów zgodnie ze „Studium” stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej – zawarte kompleksy rolne z przewagą kl I-III o ograniczonej dostępności dla funkcji nierolniczych.

Nieruchomość obecnie jest przedmiotem dzierżawy do czasu dokonania zbiorów.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 29 lipca 2011 r. o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej nr 5 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 25 lipca 2011 r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-07-04