Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 131/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE UL KRAKOWSKA

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

 

Działki oznaczonej nr 131/1 o łącznej pow. 0,0518 ha położonej w Baborowie ul. Krakowska zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 6 000,00 zł,
Wadium wynosi: 600,00 zł.
 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002 roku ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz. 1602 z dnia 5 grudnia 2002 roku, poniższy teren zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie:

Działka nr 131/1 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 10 B(1) MWU, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne.

 Uzupełniające przeznaczenie terenów, o których mowa obejmuje:

- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi niniejszych terenów i miasta,
- ulice lokalne i dojazdowe obsługujące nowoprojektowane zespoły zabudowy,
-czasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych związane z obsługa terenów,
-stałe miejsca postojowe związane wyłącznie z zabudową mieszkaniową istniejącą i projektowaną na niniejszych terenach,
- zieleń urządzoną, skwery, zieleńce o charakterze publiczn

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 14 lipca 2011 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej nr 5 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004. 

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 8 lipca 2011 r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918. 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-06-21


Metryczka
  • opublikowano:
    21-06-2011 15:29
    przez: Administrator BIP BIP
  • zmodyfikowano:
    27-06-2011 08:21
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl