Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ NR 433/1 W TŁUSTOMOSTACH

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

 Działki oznaczonej nr 433/1 o łącznej pow. 0,5850 ha zabudowana budynkiem szkoły podstawowej położonej w Tłustomostach zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021233/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 160.334,00 zł,
Wadium wynosi: 16.100,00 zł.
Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów:

 

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997r. teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Tłustomosty obejmujący działkę nr 433/1 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:
- obszar działki nr 433/1 zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Tłustomosty jest terenem zainwestowanym, stanowiącym tereny i obiekty usługowe.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 20 lipca 2011 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej nr 5 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.

 

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 14 lipca 2011 r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

 


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-06-21