Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 249 W TŁUSTOMOSTACH

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Działki oznaczonej nr 249 o łącznej pow. 0,0526 ha położonej w Tłustomostach zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021233/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena nieruchomości : 3 000,00 zł,

Wadium wynosi: 300,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów:

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997r. teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Tłustomosty obejmujący działkę nr 249 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:
- stanowi obszar przewidziany do zainwestowania
-teren przekształceń i uzupełnień (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa z uzupełniającą funkcją usługową)

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 14 lipca 2011 r. o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej nr 5 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.
Termin wpłacania wadium upływa z dniem 8 lipca 2011 r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

 


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-06-21


Metryczka
  • opublikowano:
    21-06-2011 15:45
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl