Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE OZNACZONE NR 51/3, 51/4, 51/8 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,7140 HA POŁOŻONE W BABOROWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Działki oznaczone nr   51/3, 51/4 i 51/8 o łącznej pow. 4,7140 ha zabudowanych pozostałościami po dawnej zabudowie przemysłowej – byłej cegielni zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Cena nieruchomości :  717.400,00 zł,

Wadium wynosi:  71.740,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Obszar obejmujący działkę nr 51/3,  51/4 i 51/8  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborówa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002 r. ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  stanowi  teren z podstawowym przeznaczeniem dla zakładów produkcyjnych, w szczególności  związanych z przetwórstwem rolno- spożywczym, baz, składów i magazynów.

 Uzupełniające przeznaczenie terenu obejmuje: istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi niniejszych terenów i miasta, lokalizacja dróg i urządzeń komunikacji, lokalizacja rzemiosła uciążliwego, zieleń niską urządzoną.

Uciążliwość prowadzonej działalności  inwestycyjnej nie może  wykraczać poza granice przedmiotowych terenów.

 

Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się  21 lipca 2011 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej nr 5 na parterze budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium  w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.  14:00  lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 15 lipca  2011 r.   Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-05-20