Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 W RAKOWIE

Z A W I A D O M I E N I E
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 108764 O w Rakowie” na podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe MAK-RO S.Górski I.Górska sp.j.

ul. Witosa 1 a, 48 – 120 Baborów

 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

 

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. złożono cztery oferty z czego nie odrzucono żadnej. Żaden oferent nie został również wykluczony z postępowania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

brutto

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.

ul. Kolejowa 1, 48 – 100 Głubczyce

551.131,47 zł

36 m-cy

Zgodnie z umową

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „M+” Sp. z o.o. ul.Strzelecka 13b, 47 – 230 Kędzierzyn Koźle

526.934,90 zł

36 m-cy

Zgodnie z umową

 
3.
Zakład Brukarski Remigiusz Trawiński
ul. Solna 25, 47 – 400 Racibórz

539.408,43 zł

36 m-cy

 

Zgodnie z umową

4.
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe MAK-RO S.Górski I.Górska sp.j. ul. Witosa 1 a

48 – 120 Baborów

444.763,14 zł

36 m-cy

 

Zgodnie z umową

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium ....................

Liczba pkt w kryterium ....................

Razem
1.
80,70 pkt.
 
 
80,70 pkt.
2.
84,41 pkt.
 
 
84,41 pkt.
3.
82,45 pkt.
 
 
82,45 pkt.
4.
100,00 pkt.
 
 
100,00 pkt.
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
 
 
  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Krupa
Data wytworzenia: 2010-09-21