Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
639966631869410961341003001110371142400000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1016108244484110705249349082146709639681959238620307054482188
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6619072700714245993574700933017109375321862981041289399485079
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
489673528859734444144195262319543616417653396507525635772205
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430194332430461406324129937434347154073738319484134496156354
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
306412211527574287483153426818315583988942218479733640039771
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209912353218084157111824516298208481838219953228352651127066
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3209118311179119008432244251483418425
 1. BIP Urząd Miejski w Baborowie - Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 230616
 2. Zapytania ofertowe do 30 000 euro
  Wyświetleń: 112163
 3. Dane ogólne
  Wyświetleń: 81795
 4. Konkursy z lat 2010 - 2018
  Wyświetleń: 65501
 5. Nabór ofert
  Wyświetleń: 57414
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 57412
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 44246
 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 43867
 9. Rozstrzygnięcia przetargów
  Wyświetleń: 42201
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 34762
 11. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 30259
 12. Ogłoszenia Burmistrza Gminy
  Wyświetleń: 28274
 13. Konkursy
  Wyświetleń: 21180
 14. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 16883
 15. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 13870
 16. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 13703
 17. Azbest
  Wyświetleń: 12631
 18. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014 r.
  Wyświetleń: 12411
 19. Komisje (stałe) Rady Miejskiej w Baborowie VIII Kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 11148
 20. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11141
 21. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie
  Wyświetleń: 10970
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10779
 23. Elżbieta Kielska
  Wyświetleń: 10634
 24. Podatki i opłaty lokalne na 2011 rok
  Wyświetleń: 10436
 25. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 10306
 26. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 10110
 27. Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 9869
 28. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 9685
 29. Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej w Baborowie - VII Kadencja (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 9684
 30. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie - VII Kadencja (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 9628
 31. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9347
 32. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 9334
 33. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9325
 34. Radni Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9269
 35. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 9138
 36. Rokowania
  Wyświetleń: 8996
 37. Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika
  Wyświetleń: 8988
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8669
 39. Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok
  Wyświetleń: 8461
 40. Ocena oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 8344
 41. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 8023
 42. Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami Gminy
  Wyświetleń: 8013
 43. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 7745
 44. Kontakt z Urzędem dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7712
 45. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 7604
 46. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 7374
 47. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 7232
 48. Podatki 2017
  Wyświetleń: 6901
 49. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 6880
 50. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów
  Wyświetleń: 6811
 51. Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 6786
 52. WNIOSKI i FORMULARZE DO POBRANIA - WYCINKA DRZEW
  Wyświetleń: 6743
 53. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 6654
 54. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6645
 55. Podatki i opłaty lokalne na 2010 rok
  Wyświetleń: 6631
 56. Protokoły z lat 2010 - 2018
  Wyświetleń: 6624
 57. Budżet na 2014 rok
  Wyświetleń: 6548
 58. Petycje
  Wyświetleń: 6517
 59. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 6333
 60. Podatki i opłaty lokalne na 2008 rok
  Wyświetleń: 6208
 61. Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
  Wyświetleń: 6194
 62. NOWE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów
  Wyświetleń: 6149
 63. Organ wykonawczy
  Wyświetleń: 6031
 64. Wybory ławników 2015
  Wyświetleń: 6027
 65. Publicznie dostępny wykaz danych
  Wyświetleń: 5793
 66. Budżet na 2017 rok
  Wyświetleń: 5713
 67. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE OGŁOSZONE NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2012 r.
  Wyświetleń: 5713
 68. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5705
 69. Budżet 2006
  Wyświetleń: 5690
 70. WZORY FORMULARZY DEKLARACJI PODATKOWYCH
  Wyświetleń: 5676
 71. Wyniki wyszukiwania BIP Baborów
  Wyświetleń: 5598
 72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 5591
 73. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Dnia Strażaka - OSP Babice
  Wyświetleń: 5457
 74. Oświata
  Wyświetleń: 5427
 75. Ogólnokrajowe referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 5301
 76. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko- asystent rodziny
  Wyświetleń: 5255
 77. Podatki 2013
  Wyświetleń: 5245
 78. Decyzja o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 5174
 79. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 5125
 80. Budżet 2011
  Wyświetleń: 5075
 81. Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego
  Wyświetleń: 5049
 82. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 5034
 83. Budżet 2010
  Wyświetleń: 5033
 84. Miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
  Wyświetleń: 5031
 85. Projekty protokołów sesyjnych Rady Miejskiej w Baborowie kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5028
 86. Budżet 2013
  Wyświetleń: 5018
 87. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5002
 88. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 4952
 89. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 4937
 90. Regulacje prawne
  Wyświetleń: 4855
 91. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 4835
 92. Budżet 2009
  Wyświetleń: 4833
 93. Plan zamówień
  Wyświetleń: 4828
 94. Podatki 2018
  Wyświetleń: 4823
 95. Projekt uchwały sieci szkół podstawowych i gimnazjów
  Wyświetleń: 4791
 96. Oferta realizacji zadania publicznego-EkoRajd eko-logika 2018
  Wyświetleń: 4775
 97. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 4775
 98. Budżet 2007
  Wyświetleń: 4725
 99. Budżet 2005
  Wyświetleń: 4718
 100. Projekty aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4700
 101. Działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 4681
 102. Budowa fermy krów w Langowie o łącznej obsadzie powyżej 210 DJP
  Wyświetleń: 4660
 103. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4660
 104. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 4659
 105. Budżet 2008
  Wyświetleń: 4639
 106. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
  Wyświetleń: 4601
 107. WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R
  Wyświetleń: 4593
 108. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 4568
 109. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 4561
 110. Budżet na 2016 rok
  Wyświetleń: 4536
 111. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 4520
 112. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 4485
 113. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 4430
 114. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 4420
 115. Oferta realizacji zadania publicznego-Mikołajki w Tłustomostach-Integracja dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 4405
 116. Oferta realizacji zadania publicznego - 25-lecie Remizy Strżackiej w Tłustomostach
  Wyświetleń: 4350
 117. Podatki 2015
  Wyświetleń: 4340
 118. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016
  Wyświetleń: 4325
 119. Pomoc publiczna 2014
  Wyświetleń: 4307
 120. Budżet na 2015 rok
  Wyświetleń: 4302
 121. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 4290
 122. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4281
 123. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie zwołania I Sesji Rady Miejskiej w Baborowie - 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 4258
 124. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2012 rok
  Wyświetleń: 4253
 125. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 4249
 126. Zamówienia w trybie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 4243
 127. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka dla rodzin członków OSP Baborów oraz mieszkańców miasta do Wrocławia "Lato w OSP"
  Wyświetleń: 4235
 128. Oferta realizacja zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 4231
 129. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 4217
 130. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 4174
 131. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4172
 132. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE GZG
  Wyświetleń: 4152
 133. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 4132
 134. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 4111
 135. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (cz. dz. 817/12, 4101/17)
  Wyświetleń: 4096
 136. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 4064
 137. Dług publiczny 2018
  Wyświetleń: 4037
 138. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4031
 139. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II - unieważnienie
  Wyświetleń: 3996
 140. Oferta realizacji zadania publicznego - Historyczne podobieństwa architektury obiektów i zasobów przyrodniczych Mazur i Wileńszczyzny.
  Wyświetleń: 3996
 141. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Baborów na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 3984
 142. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3979
 143. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3956
 144. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o dodatkowych polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 3953
 145. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 3918
 146. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2009
  Wyświetleń: 3914
 147. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 3905
 148. Informacja Przewodniczącego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 3886
 149. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 3885
 150. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Baborowie VIII Kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 3858
 151. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Baborowie zarządzone na dzień 4 września 2016 r.
  Wyświetleń: 3846
 152. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE Z SIEDZIBĄ W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A REFERENT DS. KADR I ORGANIZACJI 3/4 ETATU
  Wyświetleń: 3839
 153. BURMISTRZ GMINY BABORÓW INFORMUJE
  Wyświetleń: 3815
 154. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3815
 155. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.380.000,00 zł
  Wyświetleń: 3766
 156. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3741
 157. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 3725
 158. DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 3720
 159. Zapytanie ofertowe - „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłustomostach”
  Wyświetleń: 3713
 160. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2011
  Wyświetleń: 3706
 161. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3703
 162. KOMUNIKAT o zmianie nazwy ulicy w mieście Baborów
  Wyświetleń: 3696
 163. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3690
 164. Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia o wartości poniżej 14000 euro - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 3690
 165. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 3683
 166. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 3671
 167. Budżet na 2018
  Wyświetleń: 3660
 168. PRZETARG NIEOGRANICZONY - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 3660
 169. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2007
  Wyświetleń: 3644
 170. Informacja dla osób głuchoniemych
  Wyświetleń: 3636
 171. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka mieszkańców sołectwa Boguchwałów do Wrocławia
  Wyświetleń: 3634
 172. Ogłoszenie o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 3630
 173. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3626
 174. Podatki 2016
  Wyświetleń: 3612
 175. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3548
 176. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3516
 177. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3489
 178. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na zarządzaniu składowiskiem odpadów
  Wyświetleń: 3474
 179. Informacja Przewodniczących Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3465
 180. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2008
  Wyświetleń: 3443
 181. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3442
 182. INFORMACJA O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONE W BABOROWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI NR 51/3, 51/4 i 51/8
  Wyświetleń: 3435
 183. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 3426
 184. Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3419
 185. Oferta realizacji zadania publicznego- Spotkanie integracyjne Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 3418
 186. KOMUNIKAT o zmianie nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 3394
 187. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 3360
 188. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3340
 189. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3327
 190. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3309
 191. Nabór na wolne stanowisko Referent ds. kadr i zatrudnienia ? umowa na czas zastępstwa
  Wyświetleń: 3304
 192. Przetarg nieograniczony - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 3299
 193. OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”- IX nabór- 2018 r.
  Wyświetleń: 3298
 194. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3285
 195. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3250
 196. Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Baborowie oraz na Burmistrza
  Wyświetleń: 3249
 197. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów 2018
  Wyświetleń: 3247
 198. UNI.6730.5.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 3243
 199. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 3217
 200. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - IX nabór 2018 r.
  Wyświetleń: 3182
 201. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2018
  Wyświetleń: 3166
 202. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenia miasta Baborów - dz. nr 53/12 ( po ogródkach działkowych)
  Wyświetleń: 3158
 203. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2015
  Wyświetleń: 3154
 204. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 3126
 205. Wykonanie budżetu 2015
  Wyświetleń: 3122
 206. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 3121
 207. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2017
  Wyświetleń: 3115
 208. Lokale użytkowe: przy ul. Raciborskiej 52 o pow. 27,92 m2 i przy ul. Dąbrowaszaków 35 o pow. 37,95 m2
  Wyświetleń: 3094
 209. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 3077
 210. Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Dziećmarów
  Wyświetleń: 3066
 211. otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3048
 212. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 3014
 213. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 3006
 214. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 3001
 215. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2997
 216. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2992
 217. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne
  Wyświetleń: 2983
 218. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - Dz. nr 151, 196 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 2975
 219. Informacja o wyniku rokowań - działka nr 826 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2969
 220. NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2967
 221. Obwieszczenie o sesji w dniu 26.03.2018r.
  Wyświetleń: 2959
 222. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 2953
 223. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawyw Baborowie (ul. Stawowa, ul.Powstańców)
  Wyświetleń: 2951
 224. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych
  Wyświetleń: 2949
 225. Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2935
 226. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2927
 227. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 2919
 228. Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia w Babicach
  Wyświetleń: 2918
 229. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 r.
  Wyświetleń: 2912
 230. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2892
 231. Informacja o składzie i funkcjach w obwodowych komisjach ds. referendum
  Wyświetleń: 2876
 232. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 2870
 233. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 2867
 234. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2014
  Wyświetleń: 2855
 235. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal użytkowy dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2C w Baborowie
  Wyświetleń: 2828
 236. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II
  Wyświetleń: 2826
 237. Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
  Wyświetleń: 2819
 238. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie
  Wyświetleń: 2817
 239. KONKURS NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2814
 240. Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 2814
 241. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów
  Wyświetleń: 2808
 242. Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2806
 243. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO KRAKOWA
  Wyświetleń: 2786
 244. Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej
  Wyświetleń: 2757
 245. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2755
 246. Informacja Przewodniczacego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 2748
 247. Informacja prawna dot. niszczenia i uszkadzania znaków granicznych
  Wyświetleń: 2739
 248. Zapytanie ofertowe-Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 2735
 249. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków
  Wyświetleń: 2726
 250. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2712
 251. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 2705
 252. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Baborów, miejscowość Dziećmarów
  Wyświetleń: 2702
 253. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 2702
 254. Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000 zł
  Wyświetleń: 2699
 255. Informacja o wyniku przetargu- lokal mieszkalny ul. Raciborska 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 2682
 256. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 2674
 257. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013-2014 rok
  Wyświetleń: 2672
 258. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 2671
 259. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2667
 260. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2663
 261. Ogłoszenie w sprawie umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2659
 262. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 2658
 263. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2655
 264. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor ds.infrastruktury komunalnej.
  Wyświetleń: 2655
 265. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze-PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 2650
 266. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2644
 267. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 2637
 268. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 2636
 269. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 2626
 270. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE POWOŁANIA OBODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 2624
 271. Wniosek do Sądu o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2622
 272. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2604
 273. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów?
  Wyświetleń: 2603
 274. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2588
 275. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI - PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 2583
 276. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2012 r.
  Wyświetleń: 2583
 277. wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2581
 278. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2558
 279. Wykonanie budżetu 2016
  Wyświetleń: 2556
 280. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2548
 281. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2548
 282. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 2547
 283. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul. Kolejowej i ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 2540
 284. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2539
 285. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE ? DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 2531
 286. Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 2527
 287. Budżet na 2019 rok
  Wyświetleń: 2517
 288. KADENCJA 2002-2006 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 2511
 289. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2495
 290. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2494
 291. Przetarg nieograniczony - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2490
 292. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2476
 293. KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ - Apel do rolników
  Wyświetleń: 2475
 294. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie
  Wyświetleń: 2470
 295. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2459
 296. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 2458
 297. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie
  Wyświetleń: 2456
 298. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy przy ul. Rynek 3/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 2452
 299. KONKURS - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 2448
 300. Ogłoszenie o przyjęciu MPZP dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2448
 301. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2443
 302. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2010
  Wyświetleń: 2438
 303. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 2434
 304. Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie świąteczne dla dzieci i rodziców
  Wyświetleń: 2425
 305. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2422
 306. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie (1,0 etat).
  Wyświetleń: 2422
 307. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2412
 308. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2408
 309. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2407
 310. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 2402
 311. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2392
 312. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 2389
 313. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2013
  Wyświetleń: 2386
 314. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
  Wyświetleń: 2382
 315. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 2377
 316. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2374
 317. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2373
 318. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2373
 319. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2370
 320. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2363
 321. Budowa pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 2360
 322. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 2357
 323. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 2354
 324. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2354
 325. Oferta realizacji zadania publicznego - Zimowe spotkanie w Stajni na warszawskiej
  Wyświetleń: 2352
 326. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2348
 327. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2342
 328. BUDŻET GMINY BABORÓW NA 2005 ROK.
  Wyświetleń: 2341
 329. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty
  Wyświetleń: 2340
 330. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 2338
 331. Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2338
 332. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2338
 333. Wyniki wyborów w ponownym głosowaniu na Burmistrza
  Wyświetleń: 2337
 334. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 2336
 335. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2334
 336. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2012
  Wyświetleń: 2330
 337. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2018
  Wyświetleń: 2329
 338. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych
  Wyświetleń: 2317
 339. Informacje i uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2316
 340. Przetarg nieograniczony - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 2314
 341. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 2313
 342. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 2311
 343. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2013 rok
  Wyświetleń: 2310
 344. informacje ogólne
  Wyświetleń: 2308
 345. KOMUNIKAT W SPRAWIE SPISÓW WYBORCÓW - UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2307
 346. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2005
  Wyświetleń: 2304
 347. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 2304
 348. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:3/4 ETATU
  Wyświetleń: 2291
 349. 2011
  Wyświetleń: 2288
 350. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2287
 351. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE REFERENT DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  Wyświetleń: 2284
 352. Dług publiczny 2015
  Wyświetleń: 2276
 353. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2275
 354. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 2273
 355. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 2269
 356. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2268
 357. Zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2268
 358. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2011 rok
  Wyświetleń: 2261
 359. I rokowania na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie( po byłym przedszkolu)
  Wyświetleń: 2259
 360. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2257
 361. SPRAWOZDANIE Z DOTACJI ZA ii PÓŁROCZE 2012 R.
  Wyświetleń: 2256
 362. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2255
 363. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów
  Wyświetleń: 2250
 364. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2247
 365. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2246
 366. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz. nr 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 2241
 367. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie
  Wyświetleń: 2240
 368. ZARZĄDZENIE BURMISTRZ DOTYCZACE ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM URZĘDU
  Wyświetleń: 2233
 369. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 2231
 370. 2014
  Wyświetleń: 2228
 371. Obwieszczenie OKW we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2228
 372. Osoby upoważnione do wydawania decyzji
  Wyświetleń: 2228
 373. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 2228
 374. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2224
 375. 2010
  Wyświetleń: 2218
 376. Informacja o składach i funkcjach w obwodowych komisjach wyborczych
  Wyświetleń: 2217
 377. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Wrocławia
  Wyświetleń: 2215
 378. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2215
 379. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 2214
 380. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2210
 381. UCHWAŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2207
 382. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ GMINY - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 2205
 383. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka krajoznawcza do Złotego Stoku
  Wyświetleń: 2200
 384. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  Wyświetleń: 2198
 385. 2009
  Wyświetleń: 2197
 386. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2192
 387. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 2192
 388. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2014
  Wyświetleń: 2191
 389. 2008
  Wyświetleń: 2190
 390. Oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja wioski rycerskiej na Dożynkach powiatowo-gminnych w Księżym Polu
  Wyświetleń: 2189
 391. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Krynicy Morskiej
  Wyświetleń: 2189
 392. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 2183
 393. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2181
 394. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 2177
 395. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA II PÓŁROCZE 2011
  Wyświetleń: 2169
 396. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 2168
 397. 2012
  Wyświetleń: 2165
 398. !!!SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ!!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 2162
 399. Przetarg nieograniczony - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 2160
 400. ZARZĄDZENIE NR OW-41-11 BURMISTRZA GMINY BABORÓW Z DNIA 05 SIERPNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 2159
 401. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 2157
 402. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 2156
 403. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 2154
 404. 2007
  Wyświetleń: 2149
 405. I ROKOWANIA USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 2147
 406. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 roku.
  Wyświetleń: 2145
 407. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na utrzymaniu czystości dróg, ulic, chodników, placów na terenie Gminy Baborów 2018
  Wyświetleń: 2143
 408. I przetarg nieograniczony - działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 2141
 409. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2140
 410. Informacje dla wyborców - druki, wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2136
 411. NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Wyświetleń: 2136
 412. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2136
 413. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 2134
 414. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/5 w Baborowie
  Wyświetleń: 2132
 415. Rozstrzygniecie przetargu na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej nr 390/1 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 2131
 416. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 2130
 417. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólne działania - sposób na integrację mieszkańców Księżego Pola
  Wyświetleń: 2130
 418. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 2123
 419. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
  Wyświetleń: 2121
 420. Oferta realizacji zadania publicznego - Bieszczady miejscem i sposobem na integrację
  Wyświetleń: 2117
 421. Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Baborów
  Wyświetleń: 2113
 422. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i Gminy Baborów - częśc działki nr 576/16 w Baborowie
  Wyświetleń: 2108
 423. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 2106
 424. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2105
 425. Ogłoszenie o II turze wyborów na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2104
 426. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 2103
 427. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 2097
 428. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 2097
 429. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2096
 430. Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
  Wyświetleń: 2093
 431. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R.
  Wyświetleń: 2089
 432. oferta realizacji zadania publicznego - Nasza mała ojczyzna - sposób na promowanie naszej gminy
  Wyświetleń: 2089
 433. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i zatrudnienia
  Wyświetleń: 2088
 434. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 8/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2086
 435. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2084
 436. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 roku
  Wyświetleń: 2084
 437. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 2081
 438. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2079
 439. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2078
 440. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 2076
 441. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 2075
 442. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 2074
 443. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 2074
 444. Oferta realizacji zadania publicznego - Dożynki wiejskie w Sułkowie
  Wyświetleń: 2072
 445. Pomoc publiczna 2013
  Wyświetleń: 2069
 446. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 2067
 447. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 2066
 448. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków oraz przebudowa przepomopwni ścieków w Langowie
  Wyświetleń: 2065
 449. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji 0,75 etatu
  Wyświetleń: 2064
 450. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2062
 451. INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW DO OKW NR W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 2060
 452. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2059
 453. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania
  Wyświetleń: 2059
 454. POSTANOWIE DOTYCZĄCE POWOŁANIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2059
 455. Ogłoszenie o odwołaniu rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2055
 456. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 2053
 457. ZARZĄDZENIE NR 165-12 WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2048
 458. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 2046
 459. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 2042
 460. ZARZADZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA CELÓW GŁOSOWANIA KORESPONENCYJNEGO
  Wyświetleń: 2042
 461. OGŁOSZENIE O PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - BABORÓW ul KOŚCIUSZKI 3a I 40-LECIA
  Wyświetleń: 2041
 462. DZIAŁKANR 1242/6 O POW. 0,9627HA Z TEGO DO DZIERŻAWY 15,60 M2
  Wyświetleń: 2038
 463. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2012
  Wyświetleń: 2036
 464. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 2036
 465. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2035
 466. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2027
 467. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 2025
 468. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 214 POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 2025
 469. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 6 grudnia 2018 r. godz 16:00
  Wyświetleń: 2023
 470. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012
  Wyświetleń: 2023
 471. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 2023
 472. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 2021
 473. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 2
  Wyświetleń: 2020
 474. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 2019
 475. 2016
  Wyświetleń: 2018
 476. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod garaż na ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2017
 477. Modernizacja Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2016
 478. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW OBRONNYCH : 1/4 ETATU.
  Wyświetleń: 2016
 479. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 2015
 480. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 2015
 481. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Działka nr 826-1 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2013
 482. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rowoju sportu
  Wyświetleń: 2011
 483. INFORMACJA O UKONSTYTUOWANIU SIĘ SKŁADU MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2009
 484. oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 2008
 485. NOWY NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO- UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2007
 486. II przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania do remontu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 2006
 487. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: "Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 2003
 488. Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 2000
 489. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 1999
 490. OBWIESZCZENIA OKREGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1995
 491. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
  Wyświetleń: 1994
 492. Obwieszczenie w sprawie podziału gminy Baborów na okręgi wyborcze, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1993
 493. Zapytanie ofertowe - "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Suchej Psinie"
  Wyświetleń: 1993
 494. !!!WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ !!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 1989
 495. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1989
 496. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1985
 497. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1983
 498. oferta realizacji zadania publicznego- wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Ustronia
  Wyświetleń: 1982
 499. Oferta realizacji zadania publicznego - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 1981
 500. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 17 czerwca 2019 r .godz. 16:00
  Wyświetleń: 1980
 501. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny mieszkańców Księże Pole, Czerwonków i Sucha Psina do Wisły
  Wyświetleń: 1977
 502. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1977
 503. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1976
 504. Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zakopanego"
  Wyświetleń: 1976
 505. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 1975
 506. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy - dzialka nr 72/1 w Rakowie zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 1975
 507. Oferta realizacji zadania publicznego - Integracja mieszkańców Osiedli Północ - Południe pod hasłem: Wszystkie Dzieci nasze są
  Wyświetleń: 1974
 508. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1972
 509. Wyniki otwartego konkursu - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1971
 510. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1970
 511. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 1968
 512. Obwieszczenie z dnia 23.04.2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1968
 513. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1966
 514. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1965
 515. 2015
  Wyświetleń: 1963
 516. Wyniki naboru - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, podinspektor ds. funduszy unijnych
  Wyświetleń: 1963
 517. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki pod budowę garażu na ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1962
 518. DZIAŁKA NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 1959
 519. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1959
 520. KOMUNIKAT w sprawie przyznania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1958
 521. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1956
 522. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do Kina 3D mieszkańców z Tłustomostów i Langowa
  Wyświetleń: 1956
 523. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1955
 524. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1955
 525. LOKALE MIESZKALNE DLA NAJEMCY UL GŁUBCZYCKA I POWSTAŃCOW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1954
 526. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 1953
 527. ZMIANA DO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 1953
 528. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1952
 529. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZADANIA PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1951
 530. UCHWAŁA NR 5 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE W SPRAWIE POWOŁANIA OKW W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1949
 531. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1942
 532. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej 2017
  Wyświetleń: 1937
 533. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1936
 534. Druk oferty i sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1925
 535. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W TŁUSTOMOSTACH OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 433/1
  Wyświetleń: 1924
 536. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwijania sportu w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1923
 537. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1920
 538. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ? DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 1919
 539. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Ołomuńca
  Wyświetleń: 1918
 540. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGU -NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1913
 541. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY
  Wyświetleń: 1911
 542. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE W UM BABORÓW - REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1910
 543. Oferta realizacji zadania publicznego - IV Turniej piłki nożnej OLDBOY 2014
  Wyświetleń: 1909
 544. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów (dz. nr.463/15 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1909
 545. DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1908
 546. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 137/4 pod garaż w Baborowie)
  Wyświetleń: 1907
 547. Lokal mieszkalny w Dziećmarowie położony na działce nr 418
  Wyświetleń: 1904
 548. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1903
 549. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW - 29 SIEPRNIA 2011
  Wyświetleń: 1902
 550. Przetarg nieograniczony - sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1902
 551. Konkurs na Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1900
 552. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 24 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 1900
 553. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1900
 554. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 308 O POW. 0,0149 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1899
 555. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 152 O POW. 1,3800 HA
  Wyświetleń: 1896
 556. O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1896
 557. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 1896
 558. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1895
 559. 2006
  Wyświetleń: 1894
 560. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 1893
 561. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1891
 562. Wykonanie budżetu 2017
  Wyświetleń: 1891
 563. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 778,779 POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1890
 564. I przetarg ustny ograniczony-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1885
 565. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1882
 566. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1882
 567. Dług publiczny 2016
  Wyświetleń: 1881
 568. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
  Wyświetleń: 1881
 569. I przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1880
 570. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie - ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 1879
 571. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1879
 572. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1877
 573. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1876
 574. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 353/1 O POW 0,1271 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM, LOKALIZACJA DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 1875
 575. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 1875
 576. Apel Państwowej Komisji Wyborczej wraz z wnioskiem o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1873
 577. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1872
 578. Zapytanie ofertowe "Doposażenie placów zabaw"
  Wyświetleń: 1872
 579. I przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1871
 580. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1871
 581. Wykaz niruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1871
 582. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie OKW dla przeprowadzenia Wyborów Uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1870
 583. Rozstrzygnięcie II przetargu na zbycie lokalu użytkowego na ul. Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1870
 584. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1868
 585. 2013
  Wyświetleń: 1866
 586. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1865
 587. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1863
 588. Zapytanie ofertowe "Modernizacja placu zabaw"
  Wyświetleń: 1859
 589. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1614/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1858
 590. DZIAŁKA NR 353/1 O POWIERZCHNI 0,1271HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1856
 591. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE - DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 1856
 592. WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIJESKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEN 18 LISTOPADA 2012
  Wyświetleń: 1856
 593. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 1854
 594. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM
  Wyświetleń: 1852
 595. NIIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 1852
 596. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 1850
 597. oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy z Tłustomost i Langowa aktywnie spędzają czas
  Wyświetleń: 1849
 598. Pomoc publiczna 2016
  Wyświetleń: 1849
 599. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów( część działki nr 1743/3 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1849
 600. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1848
 601. Ogloszenie o sprzedazy lokalu mieszkalnego dla najemcy przy ul. Dabrowszczaków 1 m2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1848
 602. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1847
 603. Działka nr 753 położona w Baborowie przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1847
 604. II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 131/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE UL KRAKOWSKA
  Wyświetleń: 1847
 605. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dzialka nr 1382/2 w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1847
 606. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część działki 817/12 o pow.0,0016ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1846
 607. I przetarg nieograniczony - działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1844
 608. Oferta realizacji zadania publicznego - Historia naszej wsi
  Wyświetleń: 1843
 609. Zgłaszanie członków do Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1842
 610. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 1840
 611. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  Wyświetleń: 1839
 612. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1839
 613. Uchwała PKW w sprawie listy kandydatów na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1835
 614. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 1834
 615. Informacja o rozstrzygnięciu przetargów
  Wyświetleń: 1833
 616. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY- WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1833
 617. I przetarg nieograniczony - działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1832
 618. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 1832
 619. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 2014 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1831
 620. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 1831
 621. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1828
 622. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW-DZIAŁKA NR 136 w KSIĘŻE POLU
  Wyświetleń: 1826
 623. ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN. REMONT DROGI W LANGOWIE DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 1826
 624. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1825
 625. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 872/2 O POW. 0,0370 HA- SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOSCI 3/6 CZĘŚCI.
  Wyświetleń: 1824
 626. Ogłoszenie -I rokowania nieograniczone działka 872/1 w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 1824
 627. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1823
 628. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1286/1 w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL
  Wyświetleń: 1821
 629. Zapytanie ofertowe na opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badania wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1820
 630. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 1819
 631. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW DZIAŁKA 576-14 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1818
 632. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1817
 633. KONSULTACJE W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BABORÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZIAŁAJĄCYM NA JEJ TERENIE NA LATA 2013-2014
  Wyświetleń: 1814
 634. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy ( dz. nr 443 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1814
 635. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 182 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1813
 636. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców z sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 1813
 637. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 20 października 2014, godz. 9:00, dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina
  Wyświetleń: 1812
 638. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1810
 639. DZIAŁKI NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1810
 640. NIERUCHOMOŚĆ NR 308 O POW. 0,0149HA, POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1810
 641. Rozstrzygnięcie przetargów ogłoszonych na dzień 6 czerwca 2011 roku na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 1809
 642. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
  Wyświetleń: 1808
 643. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór- 2017
  Wyświetleń: 1808
 644. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1807
 645. Informacja o wyniku II rokowań-Babice działka nr 72
  Wyświetleń: 1807
 646. III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości - DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 1803
 647. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 2 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1800
 648. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 1800
 649. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1799
 650. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 338/1 O POWIERZCHNI 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1799
 651. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI 193-3 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYMW SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1797
 652. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenie miasta Baborów- części dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1796
 653. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1796
 654. INFORMACJA O PRZETARGACH OGŁOSZONYCH NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 1795
 655. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1795
 656. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1795
 657. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 193-2 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1793
 658. OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1792
 659. I przetarg nieograniczony - działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1791
 660. LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. MONIUSZKI 15/3
  Wyświetleń: 1791
 661. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1789
 662. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 131/1 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1788
 663. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1788
 664. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERZE I GRANICACH OKRĘGU GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONEJ SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA 18 LISTOPADA 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1788
 665. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1788
 666. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 1788
 667. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 O W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1788
 668. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka nożna
  Wyświetleń: 1788
 669. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1787
 670. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 1787
 671. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych : ? etatu
  Wyświetleń: 1786
 672. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1785
 673. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2015 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów
  Wyświetleń: 1785
 674. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU DZIAŁKA NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1785
 675. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1784
 676. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 30.06.2011 r. na najem lokalu użytkowego przy ul. Raciborskiej 52 w Baborowie.
  Wyświetleń: 1784
 677. PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ NR 338/1 POŁOŻONĄ W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1783
 678. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi jaką jest ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 1782
 679. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1782
 680. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1780
 681. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 20014 r. - piłka nożna
  Wyświetleń: 1779
 682. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 27 SIERPNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1778
 683. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 1774
 684. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
  Wyświetleń: 1773
 685. KONKURS NA USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALIZOWANE ŚWIADCZONE PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE WYMAGAJĄCYCH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ I USŁUGI REHABILITACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ FIZYKOTERAPEUT
  Wyświetleń: 1771
 686. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1771
 687. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie - termomodernizacja ul. Opawska 19a w m. Baborów
  Wyświetleń: 1771
 688. LOKAL O INNYM PRZEZNACZENIU, USYTUOWANY W BUDYNKU POŁOŻONYM W DZIECMAROWIE, NR DZIAŁKI 418 O POW. 0,1600 HA
  Wyświetleń: 1769
 689. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LOKALE MIESZKALNE BABORÓW UL POWSTAŃCÓW 75 - 7 i 8
  Wyświetleń: 1767
 690. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 6
  Wyświetleń: 1766
 691. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1765
 692. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2012
  Wyświetleń: 1765
 693. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1765
 694. Oferta realizacji zadania publicznego - Bawmy sie na wesoło
  Wyświetleń: 1764
 695. Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1764
 696. OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 872-2
  Wyświetleń: 1763
 697. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1762
 698. Spotkania dotyczące rewitalizacji miasta Baborów
  Wyświetleń: 1762
 699. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy(Dzielów)
  Wyświetleń: 1761
 700. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 5 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1759
 701. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP I
  Wyświetleń: 1759
 702. Wykonanie budżetu 2018
  Wyświetleń: 1758
 703. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 3
  Wyświetleń: 1757
 704. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1756
 705. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW - DZIAŁKA NR 76-2 W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1756
 706. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP I
  Wyświetleń: 1756
 707. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1755
 708. Informacja w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1755
 709. Sprawozdanie z rozlicznia dotacji przyznanych w II półroczy 2013 r.
  Wyświetleń: 1754
 710. I przetarg nieograniczony - działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1751
 711. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1750
 712. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1750
 713. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1750
 714. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1748
 715. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 4 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1747
 716. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 67/1 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1746
 717. Budowa fermy krów w Langowie
  Wyświetleń: 1745
 718. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ulicy Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1745
 719. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 1744
 720. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 9 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM POŁOŻONYM W BABOROWIE UL. POWSTAŃCÓW NR 73 .
  Wyświetleń: 1744
 721. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-3 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1743
 722. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ W DZIEĆMAOWIE OZNACZONEJ NR 390/1
  Wyświetleń: 1743
 723. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 14 LIPCA 2011 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI.
  Wyświetleń: 1742
 724. Informacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1740
 725. Osoby Zarządzające Spółkami Gminy
  Wyświetleń: 1740
 726. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 769-2 O POW.0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1739
 727. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Baborowie ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 1739
 728. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa świetlicy - Dzielów
  Wyświetleń: 1738
 729. 22 PAŹDZIERNIKA 2008 - NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWYCH-KASJER W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1737
 730. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 7 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1737
 731. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 1737
 732. Ogłoszenie ws. sprzedaży płyt chodnikowych
  Wyświetleń: 1737
 733. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE PRZY UL. 40-LECIA PRL.
  Wyświetleń: 1737
 734. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - loka lmieszkalny dla najemcy przy ul. Wiejskiej 11/2
  Wyświetleń: 1737
 735. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1735
 736. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 817/12 o pow.0,0098ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1734
 737. LOKAL MIESZKALNY NR 2 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 1733
 738. Informacja o pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1732
 739. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)
  Wyświetleń: 1732
 740. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i zatrudnienia - stanowisko na zastępstwo
  Wyświetleń: 1732
 741. Oferta realizacji zadania publicznego - Zawody sportowo - pożarnicze oraz festyn rodzinny w Rakowie
  Wyświetleń: 1730
 742. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 1728
 743. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1728
 744. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 5
  Wyświetleń: 1727
 745. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1726
 746. Obwieszczenie w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1723
 747. Oferta realizacji zadania publicznego - Cykl wyjazdów rekreacyjno - szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 1723
 748. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2012r
  Wyświetleń: 1722
 749. Rozstrzygniecie III przetargu na sprzedaz działki 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1722
 750. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1721
 751. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 29 czerwca 2011 r. na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 1721
 752. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1721
 753. 2018
  Wyświetleń: 1720
 754. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ NR 433/1 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1720
 755. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2013
  Wyświetleń: 1720
 756. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1719
 757. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej
  Wyświetleń: 1719
 758. Podatki 2019
  Wyświetleń: 1718
 759. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1716
 760. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1716
 761. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 1329/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1716
 762. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1716
 763. OBWIESZCZENIA Burmistrza dotyczące planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1715
 764. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2/B
  Wyświetleń: 1714
 765. Informacja o wyieszeniu ogloszenia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 262/4 sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 1714
 766. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1713
 767. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1712
 768. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1711
 769. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 1710
 770. oferta realizacji zadania publicznego-obchody Ochrony Przeciwpożarowej połączone z Dniem Strażaka w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1710
 771. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki pod zabudowę garażem na ul. Glubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1710
 772. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE CZERWONKOWA
  Wyświetleń: 1710
 773. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1709
 774. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 1708
 775. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 23 listopada 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1708
 776. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1706
 777. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu pn.:"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne"
  Wyświetleń: 1706
 778. IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALI MIESZKALNYCH NR 7 i NR. 8 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1705
 779. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Raków działka nr 422/6
  Wyświetleń: 1705
 780. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów 02.11.2016
  Wyświetleń: 1704
 781. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólny wyjazd do Wisły - sposób na integrację
  Wyświetleń: 1704
 782. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 259 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1703
 783. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1702
 784. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 3 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1701
 785. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1700
 786. ROZSTRZYGNIĘCIE III PRZETARGU Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1699
 787. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 13
  Wyświetleń: 1698
 788. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 1698
 789. Zarządzenie Nr OW-244/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1697
 790. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 1339 w Baborowie przy ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1695
 791. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W DZIEĆMAROWIE NR BUDYNKU 83
  Wyświetleń: 1693
 792. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i organizacji : ? etatu
  Wyświetleń: 1693
 793. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2012r.
  Wyświetleń: 1693
 794. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -DZIERŻAWA DZIAŁKI BABORÓW UL.KUROCZKINA
  Wyświetleń: 1693
 795. Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1693
 796. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1690
 797. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU NR 7 i NR. 8NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1688
 798. Informacja o wyniku II rokowań - Babice działka nr 71
  Wyświetleń: 1688
 799. Rozstrzygnięcie II przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1688
 800. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)2016
  Wyświetleń: 1687
 801. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek
  Wyświetleń: 1686
 802. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 6 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1685
 803. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1685
 804. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1685
 805. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 1685
 806. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGÓW NA NIERUCHOMOŚCI : DZIAŁKĘ NR 826/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE, DZIAŁKĘ NR 353/1 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE, DZIAŁKĘ NR 214 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1684
 807. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W BABOROWIE:
  Wyświetleń: 1683
 808. OGŁOSZENIE - o naborze wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1683
 809. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAWIADAMIA O WYDANIU DECYZJI NR BDR.6733.2.2012 DOTYCZĄCEJ BUDOWY NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1682
 810. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1681
 811. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1679
 812. Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 1679
 813. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1679
 814. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania II oraz III piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1678
 815. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY-DZIAŁKA 357-12 W BABOROWIE PRZY UL. SZKOLNEJ
  Wyświetleń: 1678
 816. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1677
 817. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW
  Wyświetleń: 1677
 818. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ulicy Dąbrowszczaków 35 i Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1676
 819. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1674
 820. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1673
 821. Wynik otwartego konkursu Ofert na realizację zadania Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1673
 822. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2014
  Wyświetleń: 1672
 823. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 4
  Wyświetleń: 1671
 824. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI NR BDR-6733-3-2012 KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 1671
 825. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokale nr 7 i 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1671
 826. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1670
 827. Rozstrzygnięcie III przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1668
 828. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1668
 829. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadani apublicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 1667
 830. Rozstrzygnięcie naboru - II półrocze 2013 r. - upowszechnianie i rozwój sportu
  Wyświetleń: 1667
 831. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W II PÓŁROCZU 2012
  Wyświetleń: 1667
 832. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1666
 833. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1666
 834. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1665
 835. DZIAŁKA OZNACZONA NR 29/1 O POW. 0,6288 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1664
 836. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1664
 837. Roztrzygnięcie przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1663
 838. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa obiektu świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarno-techniczne- Dzielów
  Wyświetleń: 1661
 839. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1661
 840. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 132/1 O POW. 0,0606 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1660
 841. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 1660
 842. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW -DZIAŁKA NR 253 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1660
 843. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 1660
 844. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa
  Wyświetleń: 1659
 845. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 249 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1658
 846. Informacja Przewodniczącgo Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1657
 847. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów
  Wyświetleń: 1656
 848. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE- REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI ? PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 1655
 849. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 1654
 850. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1653
 851. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 175/5 O POW 0,1230HA POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1653
 852. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul.Wiejskiej 4/6
  Wyświetleń: 1651
 853. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 333/2 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1648
 854. Informacja o wynikach naboru - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1647
 855. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 141/79 POŁOŻONA W DZIELOWIE
  Wyświetleń: 1647
 856. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1647
 857. Oferta realizacji zadania publicznego - Eko-Logika
  Wyświetleń: 1647
 858. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1647
 859. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONE NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 1646
 860. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1646
 861. Informacja o wyniku I rokowań- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 1643
 862. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW DZIAŁKA Nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1643
 863. IV USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIAŁKĘ NR 182 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1642
 864. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W TŁUSTOMOSTACH NR 34
  Wyświetleń: 1642
 865. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1640
 866. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONEJ NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 1639
 867. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 1639
 868. Zarządzanie wybranymi składnikami majątku jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1639
 869. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BDR.6733.2.3014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1638
 870. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11
  Wyświetleń: 1637
 871. Pomoc publiczna 2015
  Wyświetleń: 1637
 872. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dziarżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1636
 873. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚC POŁOŻONĄ W RAKOWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 394/2
  Wyświetleń: 1635
 874. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 04 marca 2014 roku na zbycie nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1635
 875. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 1401/18 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1634
 876. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, LOKALIZACJA: W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 1634
 877. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1634
 878. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1633
 879. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1633
 880. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 4 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1632
 881. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1631
 882. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 364/4 , obręb Babice, ogłoszonego na dzień 30 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1630
 883. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.1.2015
  Wyświetleń: 1630
 884. Ogłoszenie o III przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie
  Wyświetleń: 1630
 885. Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury
  Wyświetleń: 1630
 886. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 1630
 887. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1630
 888. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki (łąki) w Baborowie
  Wyświetleń: 1629
 889. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY -LOKAL UŻYTKOWY W BABOROWIE ul. KOŚCIUSZKI 3a Z DZIAŁKĄ
  Wyświetleń: 1629
 890. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 1628
 891. Oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy Sołectwa Tłustomosty w miasteczku Twinpigs rodzinnym parku rozrywki
  Wyświetleń: 1628
 892. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO BRZEGU
  Wyświetleń: 1627
 893. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 54A
  Wyświetleń: 1627
 894. DZIAŁKA NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 769/2 O POW. 0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 1626
 895. I ustny przetarg nieograniczonym na sprzedaż działki nr 406/1 - sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 1626
 896. Rozstrzygnięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działaki zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1626
 897. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1626
 898. Drugie obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 1625
 899. PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP II
  Wyświetleń: 1625
 900. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35.
  Wyświetleń: 1624
 901. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1624
 902. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 3 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1623
 903. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1623
 904. Rozstrzygnięcie V przetargu na sprzedaz mieszkania Nr 7 do remontu przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 1623
 905. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1620
 906. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ DZIAŁKI 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1619
 907. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1619
 908. I ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35 i ul. Raciborskiej 52
  Wyświetleń: 1618
 909. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 70 , obręb Sułków, ogłoszonego na dzień 27 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1618
 910. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 632/19 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1618
 911. Przetarg nieograniczony - Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1616
 912. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 6 grudnia 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1616
 913. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 1615
 914. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ GARAZEM POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1615
 915. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
  Wyświetleń: 1614
 916. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1614
 917. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1613
 918. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1613
 919. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 1613
 920. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP II
  Wyświetleń: 1612
 921. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 1611
 922. LOKAL MIESZKALNY NR 6 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1610
 923. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVIII Sesja -25.10.2016r.
  Wyświetleń: 1610
 924. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1609
 925. NIERUCHOMOŚĆ ZAGRODOWA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM OZNACZONA NR 353/1 O POW. 0,1271 HA, POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1608
 926. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki na ul. Stawowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1608
 927. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1606
 928. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1604
 929. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego nr UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 1604
 930. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 1604
 931. Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1601
 932. NABÓR OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2013 R.
  Wyświetleń: 1601
 933. NIERUCOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW.0,0670 HA
  Wyświetleń: 1601
 934. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 1600
 935. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 HA POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1599
 936. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1598
 937. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 1598
 938. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1597
 939. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1597
 940. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1597
 941. LOKAL MIESZKALNY NR 3 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 1597
 942. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 1596
 943. Ogłoszenie o I rokowaniach - dz.nr 72/1 zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1596
 944. Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury.
  Wyświetleń: 1596
 945. Wykaz nieruchomości działiki nr 390-1 i 270 położone w Dziećmarowie oraz diałka 81-3 w Sułkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1595
 946. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE- REFERENT DS UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE
  Wyświetleń: 1594
 947. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1594
 948. Imformacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie oraz o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1593
 949. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ
  Wyświetleń: 1593
 950. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg.
  Wyświetleń: 1592
 951. Budżet 2016
  Wyświetleń: 1592
 952. INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2013 ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1592
 953. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 1592
 954. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA
  Wyświetleń: 1592
 955. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1592
 956. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1592
 957. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach
  Wyświetleń: 1592
 958. I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DZIAŁKA NR 132-1 PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1588
 959. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -- Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1588
 960. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I ustny przetrag nieograniczony na działkę 375/1 Czerwonków
  Wyświetleń: 1586
 961. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 1586
 962. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 1586
 963. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - BDR.6733.1.2014
  Wyświetleń: 1585
 964. Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie integracyjne mieszkańców w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 1585
 965. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOZONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1584
 966. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1584
 967. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 1584
 968. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1583
 969. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego w Suchej Psinie o pow. 1,4101 ha
  Wyświetleń: 1582
 970. Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego na ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1581
 971. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1579
 972. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków a 1
  Wyświetleń: 1577
 973. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W BABICACH
  Wyświetleń: 1577
 974. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1577
 975. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY -06-11-2012 ROK
  Wyświetleń: 1577
 976. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 1576
 977. Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1575
 978. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE - REFERENT DS. KADR I ZATRUDNIENIA
  Wyświetleń: 1575
 979. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - II Sesja RM - 7 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1574
 980. Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O Czerwonków-Kietrz
  Wyświetleń: 1574
 981. Wyniki otwartego konkursu - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 1574
 982. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKA NR 872-2 ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM- 12-09-2011
  Wyświetleń: 1573
 983. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej
  Wyświetleń: 1572
 984. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu na ul.Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 1571
 985. 2017
  Wyświetleń: 1570
 986. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1570
 987. Rozstrzygnię cie przetargu z dnia 10 maja 2013r. na zbycie nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 1570
 988. Oferta realizacji zadania publicznego- Uroczystość św. Floriana związana z przekazaniem pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1569
 989. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1567
 990. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1567
 991. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1566
 992. Dług publiczny 2017
  Wyświetleń: 1565
 993. NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA OZNACZONA NR 245/2 O POW. 0,2233 HA
  Wyświetleń: 1565
 994. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej”
  Wyświetleń: 1565
 995. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1564
 996. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TRESCIĄ
  Wyświetleń: 1564
 997. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Rakowa - działka nr 394/6
  Wyświetleń: 1564
 998. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 1563
 999. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w baborowie na ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 1563
 1000. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1562
 1001. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE, PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ
  Wyświetleń: 1561
 1002. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 1560
 1003. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 304 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1560
 1004. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1559
 1005. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1559
 1006. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1557
 1007. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny na ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 1557
 1008. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1556
 1009. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w okresie od września do listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1556
 1010. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1555
 1011. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 245/2 O POW. 0,2233 HA POŁOŻONA W CZERWONKOWIE ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
  Wyświetleń: 1555
 1012. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1555
 1013. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniosionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1555
 1014. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1554
 1015. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1554
 1016. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1554
 1017. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 422/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 1554
 1018. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 386/2
  Wyświetleń: 1553
 1019. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 5 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1552
 1020. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 1552
 1021. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1552
 1022. SPRZEDAŻ UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 473/7 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1552
 1023. !!!OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1549
 1024. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa dz.nr 632/19 w Baborowie przy ul. Kuroczkina
  Wyświetleń: 1549
 1025. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1547
 1026. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1546
 1027. Rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż działki nr 364/5 w Babicach i 1401/9 w Baborowie na ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1545
 1028. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1545
 1029. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1544
 1030. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej przeznaczonej pod budowę garażu w Baborowie przy ul. Kolejowej
  Wyświetleń: 1544
 1031. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1543
 1032. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2017
  Wyświetleń: 1543
 1033. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstaja odpady komunalne, znajdujacych się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1542
 1034. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1539
 1035. Rozstrzygniecie przetargu na działke nr 51/7 w Baborowie i działke 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1538
 1036. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów- część działki nr 817/42 o pow. 0,0015 ha.
  Wyświetleń: 1538
 1037. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część dz. 1566/1 i 1567 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1538
 1038. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1309/37 w Baborowie
  Wyświetleń: 1538
 1039. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1536
 1040. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1536
 1041. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SUŁKOWIE I DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1535
 1042. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem w Rakowie.
  Wyświetleń: 1535
 1043. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1535
 1044. Wyjasnienia do treści SIWZ - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 1535
 1045. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1534
 1046. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1534
 1047. Oferta Realizacji Zadania Publicznego Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  Wyświetleń: 1534
 1048. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1532
 1049. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1532
 1050. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - BABORÓW UL.POWSTAŃCÓW DZIAŁKA NR 463-15
  Wyświetleń: 1531
 1051. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego w baborowie, przy ul.Dabrowszczaków 1 a
  Wyświetleń: 1528
 1052. Klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 1528
 1053. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1526
 1054. Informacja o zakwalifikowanych osobach do I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1525
 1055. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1522
 1056. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych-lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1A w Baborowie
  Wyświetleń: 1522
 1057. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY.
  Wyświetleń: 1522
 1058. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 27/4 , obręb Księże-Pole, ogłoszonego na dzień 29 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1521
 1059. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1520
 1060. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1519
 1061. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1519
 1062. nformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie
  Wyświetleń: 1518
 1063. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1518
 1064. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1517
 1065. DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1516
 1066. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 1516
 1067. Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1515
 1068. Informacja na temat wyników przetargów na najem lokali użytkowych przy ulicy Raciborskiej nr 52 i ulicy Raciborskiej 54 w Baborowie
  Wyświetleń: 1514
 1069. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY -LOKAL PRZY UL KOŚCIUSZKI 3 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1514
 1070. Oferta realizacji zadania publicznego - Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Klubu Cukrownik
  Wyświetleń: 1513
 1071. Ogloszenie II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul.Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1513
 1072. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000,00 zł
  Wyświetleń: 1511
 1073. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 394/6, obręb Raków, ogłoszonego na dzień 23 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1508
 1074. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenie Gminy Baborów- dz.nr 176 w Babicach
  Wyświetleń: 1506
 1075. Informacja o wynikach konkursu nt: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 1505
 1076. LOKAL MIESZKALNY NR 3 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTANCÓW 75
  Wyświetleń: 1504
 1077. Negocjacje stawki czynszowej za 1 m2 na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1502
 1078. Informacja Przewodniczacego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1501
 1079. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 1501
 1080. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części działki 1242 w Baborowie
  Wyświetleń: 1501
 1081. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1501
 1082. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 8 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1499
 1083. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 1499
 1084. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1498
 1085. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1497
 1086. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1497
 1087. Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 1497
 1088. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW DOTYCZY: DZIAŁKI NR 394/1 POŁOŻONEJ W RAKOWIE, DZIAŁKI NR 98 POŁOŻONEJ W CZERWONKOWIE, DZIAŁKI NR 249 POŁOŻONEJ W TŁUSTOMOSTACH, DZIAŁKI NR 131/1 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1496
 1089. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1494
 1090. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym - lokal uzytkowy przy ul. Dabrowszczaków 1a w Baborowie
  Wyświetleń: 1494
 1091. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część dz. nr 1242/6 o pow.0,0242 ha w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1493
 1092. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu na ul. Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 1492
 1093. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1491
 1094. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1490
 1095. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1490
 1096. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1489
 1097. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1489
 1098. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 1488
 1099. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1488
 1100. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Dziećmarowie 92 i w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1487
 1101. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1486
 1102. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1746 w Baborowie
  Wyświetleń: 1483
 1103. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1482
 1104. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 249 WTŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1482
 1105. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1481
 1106. Informacja Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1480
 1107. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMIN. GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 1479
 1108. obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 1479
 1109. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1479
 1110. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1477
 1111. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł."
  Wyświetleń: 1476
 1112. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 1475
 1113. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 12-09-2011
  Wyświetleń: 1475
 1114. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUN. I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZE. GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 1473
 1115. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1473
 1116. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 1472
 1117. Komunikat ARR dot. składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego
  Wyświetleń: 1471
 1118. Informacja o wyniku przetargu-dzierżawa działki nr 53/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1470
 1119. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1470
 1120. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzialka zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1468
 1121. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 1464
 1122. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki zabudowanej garazem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1463
 1123. Planowanie przestrzenne - druki do pobrania
  Wyświetleń: 1463
 1124. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 1462
 1125. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1462
 1126. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1462
 1127. Oferta organizacji pozarządowej - LZS PIAST Raków
  Wyświetleń: 1461
 1128. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.:ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1461
 1129. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYW. NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 1459
 1130. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 6 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1458
 1131. OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1458
 1132. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1457
 1133. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1455
 1134. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Baborowie przy ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 1455
 1135. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargu pn: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1454
 1136. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1453
 1137. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - REMONT DRÓG GMINNYCH W BABOROWIE (UL. SZKOLNA, STAWOWA, RÓŻY WIATRÓW, KWIATOWA) - ETAP II
  Wyświetleń: 1453
 1138. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1453
 1139. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
  Wyświetleń: 1452
 1140. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dziarżawy- część dz. 1242/6, 485/5 w Baborowie
  Wyświetleń: 1452
 1141. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE OZNACZONE NR 51/3, 51/4, 51/8 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,7140 HA POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1451
 1142. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1449
 1143. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1447
 1144. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 1447
 1145. Informacja o wyniku III przetargu - lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1446
 1146. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - FIGLORAJ SALA ZABAW DLA DZIECI Z SOŁECTWA TŁUSTOMOSTY
  Wyświetleń: 1445
 1147. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1444
 1148. Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1443
 1149. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadr i zatrudnienia - na zastępstwo
  Wyświetleń: 1443
 1150. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1443
 1151. Ogłoszenie o II przetargu - lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1443
 1152. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1442
 1153. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1442
 1154. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - częsci z działki nr 1382/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1442
 1155. Informacji o wyniku postępowania konkursowego
  Wyświetleń: 1441
 1156. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 632/19 przy ul. Kuroczkina w Baborowie -
  Wyświetleń: 1441
 1157. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 1441
 1158. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 R. NA ZBYCIE LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1440
 1159. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 1440
 1160. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1438
 1161. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- częsci dz. na ul. Raciborskiej i Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1438
 1162. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1437
 1163. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 1436
 1164. Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnego Żłobka w Baborowie
  Wyświetleń: 1435
 1165. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1435
 1166. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1434
 1167. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1434
 1168. Oferta organizacji pozarządowej - MUKS Jedynka Baborów
  Wyświetleń: 1434
 1169. Informacja o rozstrzygnięciu I przetargu ograniczonego na zakup działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1432
 1170. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1432
 1171. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza w Beskid Żywiecki
  Wyświetleń: 1432
 1172. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 1429
 1173. Wykaz nieruchomosci do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 34
  Wyświetleń: 1426
 1174. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul.Opawskiej 4/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1425
 1175. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1422
 1176. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1421
 1177. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1415
 1178. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 1412
 1179. Oferta realizacji zadania publicznego- Aktywnie spędzany czas w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 1408
 1180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Krakowskiej 5/8
  Wyświetleń: 1406
 1181. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 428 położonej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1405
 1182. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW - dz nr 137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 1405
 1183. Dług publiczny 2019
  Wyświetleń: 1404
 1184. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1403
 1185. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1403
 1186. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1403
 1187. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1402
 1188. OGŁOSZENIE z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie unieważnienia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1402
 1189. Oferta organizacji pozarzadowej - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 1400
 1190. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1398
 1191. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROWADZENIE SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ
  Wyświetleń: 1397
 1192. Rozstrzygnięcie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Dabrowszczaków 1 a w Baborowie
  Wyświetleń: 1397
 1193. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - dzialka nr 72/1 w Rakowie 11 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 1397
 1194. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1397
 1195. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1396
 1196. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem garażowym w Sułkowie
  Wyświetleń: 1394
 1197. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1393
 1198. Oferta realizacji zadania publicznego - Festyn rodzinny "Już mamy wakacje"
  Wyświetleń: 1392
 1199. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1391
 1200. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części dz. nr 19/7 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1391
 1201. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki niezabudowanej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1390
 1202. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1389
 1203. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1387
 1204. Rozstrzygnięcie I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 375/1, obręb Czerwonków, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014 godz. 9:00
  Wyświetleń: 1387
 1205. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Księże Pole
  Wyświetleń: 1386
 1206. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta Baborów-ul. Głubczycka, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 1385
 1207. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA MOSZNA BIERKOWICE ŁOSIÓW
  Wyświetleń: 1384
 1208. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1383
 1209. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
  Wyświetleń: 1383
 1210. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 1383
 1211. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1382
 1212. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1381
 1213. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1381
 1214. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych
  Wyświetleń: 1380
 1215. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MUKS JEDYNKA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1380
 1216. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1378
 1217. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 1378
 1218. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ 1/8 MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ KADETÓW
  Wyświetleń: 1377
 1219. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1376
 1220. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1375
 1221. I przetarg ustny nieograniczony - dz. nr 53/12 w Baborowie (po ogródkach działkowych)
  Wyświetleń: 1374
 1222. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 374 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1374
 1223. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1374
 1224. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci nr 72/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 1373
 1225. Informacja o wyniku przetargu na część działki nr 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1370
 1226. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 1369
 1227. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1363
 1228. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1363
 1229. Rozstrzygniecie V przetargu na sprzedaż lokalu mieszkaniowego nr 8 przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 1363
 1230. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1363
 1231. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1362
 1232. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze--Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1361
 1233. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1361
 1234. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Świerczewskiego 1B/5
  Wyświetleń: 1360
 1235. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1358
 1236. Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1357
 1237. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 1357
 1238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz.dz. nr 1743/3 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1357
 1239. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 1356
 1240. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomosc zabudowaną przy ul. Powsatńców 73 w Baborowie
  Wyświetleń: 1355
 1241. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 8/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1355
 1242. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 19 grudnia 2018 r godz 15:00
  Wyświetleń: 1352
 1243. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO KRASIEJOWA -JURAPARK
  Wyświetleń: 1352
 1244. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1351
 1245. Radni Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1350
 1246. Oferta organizacji pozarządowej - Mostowiacy
  Wyświetleń: 1348
 1247. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część dz. nr 1309/37 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1346
 1248. Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1345
 1249. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO CHORZOWA
  Wyświetleń: 1345
 1250. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1345
 1251. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1343
 1252. Ogloszenie o III przetargu- lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 1341
 1253. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 4 LUTEGO 2013 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1341
 1254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt kultury
  Wyświetleń: 1339
 1255. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- częśc dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1339
 1256. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część z działki nr 485/11 przy ul. Rynek 2a
  Wyświetleń: 1339
 1257. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul.Raciborskiej
  Wyświetleń: 1338
 1258. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1336
 1259. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1336
 1260. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 1336
 1261. Ogłoszenie o przetargu pn: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł"
  Wyświetleń: 1335
 1262. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina, ogłoszonego na dzień 18 września 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1334
 1263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 1332
 1264. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1330
 1265. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1328
 1266. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1328
 1267. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Jubileuszu 70-lecia MGKS "Cukrownik"
  Wyświetleń: 1327
 1268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Moniuszki 15/4
  Wyświetleń: 1327
 1269. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1326
 1270. Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1324
 1271. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (części dz. 1242/5 i 463/15 w Baborowie
  Wyświetleń: 1322
 1272. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- części dz.nr.137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 1320
 1273. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki Nr 134/3, 134/4 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1319
 1274. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1319
 1275. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -OSP KSIĘZE POLE
  Wyświetleń: 1316
 1276. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  Wyświetleń: 1316
 1277. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz.dz. nr 1242/ o pow.0,0055 ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1314
 1278. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1313
 1279. Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1339 o pow.0,1022 w Baborowie
  Wyświetleń: 1313
 1280. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 1312
 1281. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2016
  Wyświetleń: 1312
 1282. Oferta realizacji zadania publicznego-Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kotliny Kłodzkiej
  Wyświetleń: 1309
 1283. OFERTA WYCOFANA- RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1309
 1284. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1307
 1285. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baborów- część z dz. 1242/6 w Baborowie, dz. nr 253 w Boguchwałowie, dz. nr 200/5 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1307
 1286. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1307
 1287. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 1D m.1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1306
 1288. Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1303
 1289. nowaROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 4 MARCA 2013r. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM DO REMONTU POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1301
 1290. Zarządzenie Nr OW-293/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1299
 1291. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1298
 1292. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 1298
 1293. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 1295
 1294. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCEICZKA DO OPOLA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 1295
 1295. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej w Rakowie
  Wyświetleń: 1294
 1296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1292
 1297. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1291
 1298. Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1290
 1299. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  Wyświetleń: 1290
 1300. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1290
 1301. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1288
 1302. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1287
 1303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baboróww
  Wyświetleń: 1287
 1304. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1285
 1305. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1285
 1306. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 1284
 1307. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1284
 1308. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1282
 1309. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1282
 1310. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1280
 1311. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 1280
 1312. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny do Wrocławia - OSP Dziećmarów
  Wyświetleń: 1279
 1313. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1279
 1314. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1278
 1315. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1277
 1316. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.podatków i opłat.
  Wyświetleń: 1276
 1317. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. o pow. 0,1628 ha z dz. nr 865/12
  Wyświetleń: 1273
 1318. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1272
 1319. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 1272
 1320. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 1271
 1321. Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 1270
 1322. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1270
 1323. INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWAŃ – BABORÓW, DZIAŁKA NR 872/1 ZABUDOWANA BUDYNKIEM
  Wyświetleń: 1269
 1324. Protokoły z lat 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1268
 1325. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1266
 1326. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostały zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1265
 1327. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz.1242/6 przy ul. Raciborskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1265
 1328. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1263
 1329. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1261
 1330. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokale mieszkalne dla najemców przy ul. Rynek 2a/3 i Rynek 2/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1261
 1331. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1259
 1332. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO-PROFILAKTYKA NA SPORTOWO -09-01-2012
  Wyświetleń: 1258
 1333. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1256
 1334. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2017
  Wyświetleń: 1255
 1335. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1255
 1336. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1255
 1337. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 86/1
  Wyświetleń: 1252
 1338. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 1251
 1339. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1247
 1340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - części z dz. nr 485/11
  Wyświetleń: 1247
 1341. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1246
 1342. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2016
  Wyświetleń: 1246
 1343. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę działek(łąki) w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1245
 1344. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1243
 1345. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1745 w Baborowie
  Wyświetleń: 1243
 1346. Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1242
 1347. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1242
 1348. Oferta realizacji zadania publicznego - Zakopane integracja różnych pokoleń OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1241
 1349. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 1239
 1350. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW – część działki nr 576/16, 632/28
  Wyświetleń: 1239
 1351. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WYJAZD EDUKACYJNY DO WROCŁAWIA
  Wyświetleń: 1238
 1352. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 1237
 1353. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVII Sesja -22.09.2016r.
  Wyświetleń: 1234
 1354. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Sulków 86 B
  Wyświetleń: 1234
 1355. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1234
 1356. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  Wyświetleń: 1231
 1357. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 1229
 1358. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1229
 1359. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 1410 w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 1229
 1360. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 1229
 1361. Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka do Wisły MGKS Cukrownik
  Wyświetleń: 1228
 1362. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY -16-01-2012
  Wyświetleń: 1227
 1363. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1227
 1364. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- dz. nr 1747, 1746, 1338/7; część z dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1226
 1365. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1225
 1366. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1225
 1367. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu- nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1224
 1368. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 1224
 1369. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1222
 1370. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1747 w Baborowie
  Wyświetleń: 1222
 1371. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1220
 1372. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1219
 1373. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla nejemcy w Baborowie przy ul. Głubczyckiej 34/5
  Wyświetleń: 1219
 1374. Oferta realizacji zadania publicznego - Spotkanie jasełkowe dla mieszkańców sołectwa Dziećmarów
  Wyświetleń: 1217
 1375. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1215
 1376. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody jubileuszu 70-lecia LZS SOKÓŁ BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1215
 1377. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1215
 1378. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"- 2 przetarg
  Wyświetleń: 1213
 1379. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1252/1 położona w Baborowie
  Wyświetleń: 1212
 1380. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1209
 1381. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1209
 1382. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- działka zabudowana budynkiem do rozbiórki w Baborowie
  Wyświetleń: 1209
 1383. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1209
 1384. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - REALIZACJA ZADANIA STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1208
 1385. Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci stanowiacych działki nr 1192,1194,1195,1196,1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 1208
 1386. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - III Sesja RM - 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1207
 1387. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1206
 1388. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2016
  Wyświetleń: 1204
 1389. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WARSZATY ARCHEOLOGICZNE RYCZYN DLA MŁODZIEZY Z TŁUSTOMOSTOMOSTÓW I LANGOWA
  Wyświetleń: 1204
 1390. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1204
 1391. Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 1203
 1392. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do kina - integracja dzeci i młodzieży z Tłustomost i Langowa
  Wyświetleń: 1200
 1393. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1199
 1394. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1199
 1395. Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1198
 1396. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 463/15 przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1196
 1397. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 1192
 1398. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1191
 1399. Informacja o wyniku III przetargu - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1191
 1400. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1190
 1401. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 1189
 1402. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1185
 1403. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny przy ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1184
 1404. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 1184
 1405. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 1183
 1406. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1183
 1407. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1179
 1408. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1178
 1409. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Powstańców, ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1174
 1410. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu-lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1169
 1411. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1168
 1412. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- asystent rodziny
  Wyświetleń: 1168
 1413. I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej pod budowę garażu na ul. Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1167
 1414. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 1167
 1415. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WSPÓŁNY WYJZAD DO WISŁY SPOSÓB NA INTEGRACJE I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 1167
 1416. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1192 w Baborowie
  Wyświetleń: 1167
 1417. Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  Wyświetleń: 1166
 1418. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.6.2016
  Wyświetleń: 1165
 1419. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - OSP SUCHA PSINA ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 1163
 1420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 1162
 1421. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu- lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1161
 1422. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1161
 1423. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1160
 1424. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1157
 1425. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1154
 1426. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2018
  Wyświetleń: 1154
 1427. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1150
 1428. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WE LWOWIE
  Wyświetleń: 1150
 1429. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WUJAZD EDUKACYJNY DO MYSŁOWIC i RUD WIELKICH
  Wyświetleń: 1149
 1430. Informacja o wyniku IV przetargu - nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1148
 1431. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1148
 1432. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny do ZOO i DinoParku w Ostrawie
  Wyświetleń: 1145
 1433. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1143
 1434. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1142
 1435. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1137
 1436. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 1137
 1437. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1134
 1438. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.1.2016
  Wyświetleń: 1134
 1439. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonaie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 1133
 1440. Oferta realizacji zadanai publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1133
 1441. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1133
 1442. Programy, Strategie rozwoju, Raporty
  Wyświetleń: 1133
 1443. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1132
 1444. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1131
 1445. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1130
 1446. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1128
 1447. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UNI.6733.6.2015 kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1128
 1448. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1227/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1127
 1449. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1127
 1450. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie Podinspektor ds.inwestycji liniowych (1,0 etat).
  Wyświetleń: 1126
 1451. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 1125
 1452. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Baborowie
  Wyświetleń: 1122
 1453. Wyjaśnienia do treści SWIZ - "Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo."
  Wyświetleń: 1122
 1454. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem do rozbiórki przy ul. Raciborskiej 85 w Baborowie
  Wyświetleń: 1119
 1455. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1119
 1456. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP nie tylko do pożaru
  Wyświetleń: 1118
 1457. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1118
 1458. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2018.
  Wyświetleń: 1117
 1459. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2016
  Wyświetleń: 1115
 1460. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1406/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1115
 1461. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na dzierżawę części działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1110
 1462. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ŚLADAMI JANA PAWŁA II WYJAZD EDUKACYJNO - REKREACYJNY WADOWICE - KRAKÓW
  Wyświetleń: 1107
 1463. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1 a w Baborowie ( po policji)
  Wyświetleń: 1106
 1464. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1104
 1465. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka zabudowana budynkiem przy ul. Raciborskiej 85
  Wyświetleń: 1104
 1466. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 1242/6 przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1101
 1467. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1099
 1468. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1096
 1469. Wykaz nieruchomości do sprzedaży- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1096
 1470. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2016
  Wyświetleń: 1095
 1471. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1093
 1472. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1093
 1473. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1089
 1474. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do Energylandii
  Wyświetleń: 1087
 1475. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1087
 1476. Zapytania radnych - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1086
 1477. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1083
 1478. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - V Sesja RM - 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1081
 1479. Oferta realizacji zadania publicznego - Kazimierz, Sandomierz - Królewskim szlakiem
  Wyświetleń: 1080
 1480. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1078
 1481. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baborów w 2017 r.
  Wyświetleń: 1072
 1482. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1071
 1483. Obiwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1068
 1484. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - IV Sesja RM - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1065
 1485. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1060
 1486. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1058
 1487. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/3 w Rakowie
  Wyświetleń: 1057
 1488. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TRZYDNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO -TURYSTYCZNY OSP KSIĘŻE -POLE
  Wyświetleń: 1056
 1489. Informacja o wyniku I rokowań- Raków, działka nr 72/1 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 1055
 1490. Informacja o wyniku III przetargu ( nieruchomość zabudowana budynkeim w Rakowie)
  Wyświetleń: 1054
 1491. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/8 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1052
 1492. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o terminach i miejscach polowania zbiorowego na sezon 2018/2019-zmiana planu
  Wyświetleń: 1049
 1493. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1048
 1494. Oferta realizacji zadania publicznego- Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością poświęcenia pojazdu OSP w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1044
 1495. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów - część dz. nr 1383/5 przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1043
 1496. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1042
 1497. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1039
 1498. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1039
 1499. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/4 w Rakowie
  Wyświetleń: 1035
 1500. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1031
 1501. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  Wyświetleń: 1029
 1502. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1028
 1503. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1026
 1504. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1025
 1505. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2016
  Wyświetleń: 1025
 1506. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 1024
 1507. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1023
 1508. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1020
 1509. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1016
 1510. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1016
 1511. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1012
 1512. Wybory ławników 2019
  Wyświetleń: 1005
 1513. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1002
 1514. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1001
 1515. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku usług opiekuńczych specjalizowanych przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Baborowie
  Wyświetleń: 1001
 1516. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 999
 1517. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 997
 1518. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 996
 1519. Obwieszczenie Burmistrza o terminach i miejscach polowania zbiorowego
  Wyświetleń: 995
 1520. Interpelacje radnych - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 991
 1521. Oferta realizacja zadania publicznego - Organizacja Halloween w Księżym Polu
  Wyświetleń: 990
 1522. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 990
 1523. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 988
 1524. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018
  Wyświetleń: 987
 1525. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 984
 1526. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 981
 1527. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 979
 1528. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 978
 1529. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 978
 1530. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. podatków i opłat.
  Wyświetleń: 977
 1531. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 969
 1532. Oferta realizacji zadania publicznego-Festyn rodzinny dla mieszkańców Dziećmarowa
  Wyświetleń: 967
 1533. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 963
 1534. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW
  Wyświetleń: 955
 1535. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Baborowie
  Wyświetleń: 946
 1536. Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów na 2019 roku
  Wyświetleń: 944
 1537. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na utrzymaniu czystości dróg, ulic, chodników, placów, parkingów stanowiących własność Gminy Baborów na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 942
 1538. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- w Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarowie i Baborowie
  Wyświetleń: 941
 1539. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 933
 1540. Wykonanie budżetu 2019
  Wyświetleń: 933
 1541. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 933
 1542. Informacja o wyniku II przetargu - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 931
 1543. Oferta realizacji zadania publicznego - Rola aktywnego trybu życia w profilaktyce uzależnień - cykl wyjazdów rekreacyjno-szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 928
 1544. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 927
 1545. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 926
 1546. Raport o stanie Gminy Baborów za 2018 rok
  Wyświetleń: 924
 1547. II NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  Wyświetleń: 921
 1548. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/9 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 921
 1549. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 921
 1550. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.inwestycji liniowych(1 etat).
  Wyświetleń: 907
 1551. Informacja o wyniku przetargu-Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 904
 1552. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
  Wyświetleń: 903
 1553. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 901
 1554. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 888
 1555. Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 886
 1556. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 882
 1557. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2002 -2006
  Wyświetleń: 881
 1558. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - posiedzenie 26 marca 2019 r. godz. 16:00
  Wyświetleń: 877
 1559. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 875
 1560. O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 870
 1561. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 865
 1562. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UNI.6730.5.6.2018
  Wyświetleń: 860
 1563. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 75/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 858
 1564. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 855
 1565. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 855
 1566. oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 852
 1567. Oświadczenia majątkowe osób zobowiąznych do ich złożenia
  Wyświetleń: 850
 1568. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 846
 1569. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Babicach
  Wyświetleń: 843
 1570. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS.INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  Wyświetleń: 840
 1571. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Kościuszki 4/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 839
 1572. Budżet 2019
  Wyświetleń: 834
 1573. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 828
 1574. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Tłustomostach
  Wyświetleń: 826
 1575. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 825
 1576. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 824
 1577. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 823
 1578. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2019 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 823
 1579. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie- posiedzenie 25 marca 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 817
 1580. oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka nad morze Trójmiasto
  Wyświetleń: 816
 1581. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 814
 1582. Oferty pozakonkursowe z lat 2014 - 2018
  Wyświetleń: 807
 1583. Zarządzenie Nr OW-38718 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 800
 1584. Konsultacje zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 796
 1585. Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 793
 1586. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Baborów 2
  Wyświetleń: 793
 1587. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku usług opiekuńczych specjalizowanych przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Baborowie
  Wyświetleń: 790
 1588. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VII Sesja RM - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 786
 1589. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 778
 1590. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej
  Wyświetleń: 778
 1591. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 772
 1592. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VI Sesja RM - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 768
 1593. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Alarm I stopnia związany z przekroczeniem poziomu pyłu zawieszonego
  Wyświetleń: 753
 1594. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 750
 1595. Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 749
 1596. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 749
 1597. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 746
 1598. Podatki 2020
  Wyświetleń: 743
 1599. Pomoc publiczna 2017
  Wyświetleń: 742
 1600. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - VIII Sesja RM - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 740
 1601. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - posiedzenie 28 maja 2019 r. godz. 15:00
  Wyświetleń: 738
 1602. Dodatkowy nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 734
 1603. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 729
 1604. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 727
 1605. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów na 2019 rok
  Wyświetleń: 719
 1606. Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 712
 1607. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 710
 1608. Nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 roku
  Wyświetleń: 689
 1609. Informacja Przew. Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego - 27 maja 2019 r.godz.16:00
  Wyświetleń: 688
 1610. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (nr 632/41 przy ul. Kolejowej)
  Wyświetleń: 683
 1611. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"
  Wyświetleń: 669
 1612. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 665
 1613. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- ul. Stawowa w Baborowie
  Wyświetleń: 662
 1614. Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  Wyświetleń: 661
 1615. Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 657
 1616. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 656
 1617. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 652
 1618. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - X Sesja RM - 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 650
 1619. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 646
 1620. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baborów w 2018 r.
  Wyświetleń: 646
 1621. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 645
 1622. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy nr 54A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 644
 1623. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny do Wrocławia oraz Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 636
 1624. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 631
 1625. III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 629
 1626. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1275/3 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 624
 1627. Konkursy na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 623
 1628. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 622
 1629. Informacja o wyniku I rokowań nieograniczonych-działka nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 621
 1630. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - IX Sesja RM - 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 616
 1631. Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów w 2020 roku
  Wyświetleń: 612
 1632. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w I półroczu 2019 r. oraz w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert.
  Wyświetleń: 611
 1633. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 603
 1634. Formularz uproszczonej oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 592
 1635. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - XI Sesja RM - 9 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 591
 1636. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – posiedzenie 27 listopada 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 590
 1637. Budżet na 2020 rok
  Wyświetleń: 589
 1638. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 23 października 2019 r.
  Wyświetleń: 584
 1639. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XII Sesja RM - 20 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 573
 1640. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 570
 1641. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIII Sesja RM - 27 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 570
 1642. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - X nabór 2019 r.
  Wyświetleń: 567
 1643. Raporty o stanie Gminy
  Wyświetleń: 565
 1644. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Rynek 5 m 11 w Baborowie
  Wyświetleń: 562
 1645. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 559
 1646. Zarządzenie Nr OW-388 18 w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej i piłki siatkowej) w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 558
 1647. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 555
 1648. IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 549
 1649. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1165 w Baborowie
  Wyświetleń: 539
 1650. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 538
 1651. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 531
 1652. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 531
 1653. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 523
 1654. Informacja o wyniku I rokowań nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 520
 1655. Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego - magazyny zbożowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Baborowie
  Wyświetleń: 516
 1656. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie - posiedzenie 24 października 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 513
 1657. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 511
 1658. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów przy ul. Raciborskiej, Powstańców, Wiejskiej i Klonowej
  Wyświetleń: 510
 1659. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Tłustomostach
  Wyświetleń: 508
 1660. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 507
 1661. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 498
 1662. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 496
 1663. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 489
 1664. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 488
 1665. Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 487
 1666. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów.
  Wyświetleń: 485
 1667. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów- dz.176, 1382/2,485/11, 137/4
  Wyświetleń: 479
 1668. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 474
 1669. Pomoc publiczna 2018
  Wyświetleń: 474
 1670. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 471
 1671. Wykaz nieruchomosci przezbaczonych do dzierżawy - dz. w Boguchwałowie, Baborowie
  Wyświetleń: 471
 1672. Informacja o wyniku II rokowań nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 467
 1673. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 465
 1674. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 465
 1675. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - dz. 578, 579,1589/1
  Wyświetleń: 465
 1676. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 912 636,10 zł
  Wyświetleń: 462
 1677. ZB Nr OW-20/19 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej) w I półroczu 2019 r.
  Wyświetleń: 459
 1678. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 458
 1679. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia- ul. Kozielska
  Wyświetleń: 456
 1680. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 454
 1681. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – posiedzenie 5 lutego 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 454
 1682. Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 2020 rok
  Wyświetleń: 453
 1683. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Rynek 4/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 451
 1684. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 445
 1685. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 442
 1686. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 441
 1687. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  Wyświetleń: 440
 1688. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 438
 1689. Przebudowa budynku pałacu w Szczytach wraz z jego programem funkcjonalno-użytkowym
  Wyświetleń: 436
 1690. Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 430
 1691. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 429
 1692. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu w okresie od marca do lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 427
 1693. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/6 w Rakowie
  Wyświetleń: 427
 1694. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1175 w Baborowie
  Wyświetleń: 421
 1695. Zarządzenie Nr OW-18/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 23.01.2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki siatkowej) w I półroczu 2019 r.
  Wyświetleń: 417
 1696. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 368 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 416
 1697. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 415
 1698. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 413
 1699. Budżet 2020
  Wyświetleń: 410
 1700. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 410
 1701. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 410
 1702. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 409
 1703. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1750 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 407
 1704. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 406
 1705. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1758 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 406
 1706. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 403
 1707. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2020 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 403
 1708. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 402
 1709. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 401
 1710. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 400
 1711. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 397
 1712. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/3 w Rakowie
  Wyświetleń: 396
 1713. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 395
 1714. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 391
 1715. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 390
 1716. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 389
 1717. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 18 lutego 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 388
 1718. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Rynek 5/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 388
 1719. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 388
 1720. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 385
 1721. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 380
 1722. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1750 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 376
 1723. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 375
 1724. VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 375
 1725. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. 70/2 w Dzielowie
  Wyświetleń: 375
 1726. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 371
 1727. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 370
 1728. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 370
 1729. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 369
 1730. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 365
 1731. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1753 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 365
 1732. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 364
 1733. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 363
 1734. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1752 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 361
 1735. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 358
 1736. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok
  Wyświetleń: 358
 1737. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 358
 1738. V Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 358
 1739. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 357
 1740. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 350
 1741. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 349
 1742. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 349
 1743. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1757 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 348
 1744. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 345
 1745. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy 1/A.
  Wyświetleń: 344
 1746. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 342
 1747. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 332
 1748. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 327
 1749. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1751 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 327
 1750. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 326
 1751. Informacja o wyłożeniu projektu podziału na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 324
 1752. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 321
 1753. Głosowania - III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 318
 1754. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Moniuszki 15 m.1
  Wyświetleń: 318
 1755. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 315
 1756. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 313
 1757. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 313
 1758. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 313
 1759. Głosowania - VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 312
 1760. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 309
 1761. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - XI nabór 2020 r.
  Wyświetleń: 308
 1762. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 307
 1763. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 305
 1764. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 303
 1765. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 302
 1766. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 302
 1767. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 298
 1768. Głosowania - XI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 9 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 296
 1769. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( cz. dz. nr 576/16; 1536/1; 485/11 w Baborowie i dz. nr 253 w Boguchwałowie)
  Wyświetleń: 296
 1770. Głosowania - V Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 marca 2019 r. .
  Wyświetleń: 294
 1771. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 294
 1772. Głosowania - IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 293
 1773. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 293
 1774. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1176 w Baborowie
  Wyświetleń: 291
 1775. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 290
 1776. Głosowania - VII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 289
 1777. VII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 288
 1778. Głosowania - X Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 283
 1779. Głosowania - IX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 279
 1780. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1177 w Baborowie
  Wyświetleń: 278
 1781. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1758 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 276
 1782. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 273
 1783. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 267
 1784. Głosowania - VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 266
 1785. VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 265
 1786. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 263
 1787. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 263
 1788. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- cz. dz. 1613/6 w Baborowie przy ul. Moniuszki
  Wyświetleń: 263
 1789. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 262
 1790. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1751 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 262
 1791. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 261
 1792. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 260
 1793. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 255
 1794. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów 2020
  Wyświetleń: 254
 1795. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 252
 1796. POWSZECHNY SPIS ROLNY - NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 250
 1797. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2019
  Wyświetleń: 250
 1798. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 1761 zabudowana budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  Wyświetleń: 250
 1799. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy na terenie miasta Baborów- lokal dla najemcy przy ul. Raciborskiej 54/10
  Wyświetleń: 247
 1800. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1752 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 246
 1801. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1195 w Baborowie
  Wyświetleń: 243
 1802. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1757 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 242
 1803. Lokal użytkowy - Baborów pl. Dworcowy 1
  Wyświetleń: 241
 1804. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2018
  Wyświetleń: 228
 1805. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 227
 1806. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy przy ul. Plac Dworcowy 1/A w Baborowie
  Wyświetleń: 224
 1807. Nabór na stanowisko – Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 223
 1808. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1180/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 222
 1809. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 220
 1810. IX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 219
 1811. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1753 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 218
 1812. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1179 w Baborowie
  Wyświetleń: 217
 1813. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 217
 1814. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 216
 1815. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 214
 1816. Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej 5A w Baborowie, na działce nr 1303/4 w ramach zadania: "Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie"
  Wyświetleń: 211
 1817. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 211
 1818. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 204
 1819. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 202
 1820. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIV Sesja RM - 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 200
 1821. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- cz. dz. nr 1401/17 przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 200
 1822. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 181
 1823. Wykonanie budżetu 2020
  Wyświetleń: 180
 1824. Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - 25 maja 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 178
 1825. II ZAPYTANIE OFERTOWE - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - XI nabór 2020 r.
  Wyświetleń: 173
 1826. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 171
 1827. Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - 21 maja 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 170
 1828. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2018
  Wyświetleń: 169
 1829. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 168
 1830. X Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 167
 1831. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 165
 1832. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1761 zabudowanej budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  Wyświetleń: 162
 1833. XI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 9 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 161
 1834. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 151
 1835. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 150
 1836. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 149
 1837. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 149
 1838. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 149
 1839. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 19/7 w Tłustomostach i dz. nr 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 142
 1840. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 141
 1841. Dług publiczny 2020
  Wyświetleń: 135
 1842. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 135
 1843. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 122
 1844. Pomoc publiczna 2019
  Wyświetleń: 122
 1845. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA I GMINY BABORÓW- dot. cz. dz.1566/1 i1567, 1242/6,dz. 632/36 , 446/1w Baborowie i dz. 526/1 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 117
 1846. Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - 17 czerwca 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 92
 1847. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- cz. dz. 490/2 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 75
 1848. Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - 15 czerwca 2020 r. - godz 16:00
  Wyświetleń: 72
 1849. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1714/40 w Baborowie przy ul. Strażaków (pod zabudowę)
  Wyświetleń: 56
 1850. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dz. nr 1589/1 i cz.dz.1613/6 w Baborowie, dz. nr 96 i 104 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 54
 1851. XII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 1852. XIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 27