Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10161082444841107052493490821467096396819592384412800
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6619072700714245993574700933017109375321862981041289399485079
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
489673528859734444144195262319543616417653396507525635772205
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430194332430461406324129937434347154073738319484134496156354
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
306412211527574287483153426818315583988942218479733640039771
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209912353218084157111824516298208481838219953228352651127066
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3209118311179119008432244251483418425
 1. BIP Urząd Miejski w Baborowie - Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 209831
 2. Zapytania ofertowe do 30 000 euro
  Wyświetleń: 97314
 3. Konkursy
  Wyświetleń: 55107
 4. Dane ogólne
  Wyświetleń: 52998
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 49391
 6. Nabór ofert
  Wyświetleń: 46788
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 37859
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 33334
 9. Rozstrzygnięcia przetargów
  Wyświetleń: 32382
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 30720
 11. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 25956
 12. Ogłoszenia Burmistrza Gminy
  Wyświetleń: 24121
 13. Konkursy
  Wyświetleń: 18057
 14. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 13092
 15. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 11347
 16. Azbest
  Wyświetleń: 11056
 17. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 10610
 18. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014 r.
  Wyświetleń: 10392
 19. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10124
 20. Komisje (stałe) Rady Miejskiej w Baborowie VIII Kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 9948
 21. Elżbieta Kielska
  Wyświetleń: 9929
 22. Podatki i opłaty lokalne na 2011 rok
  Wyświetleń: 9784
 23. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie
  Wyświetleń: 9744
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9635
 25. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9516
 26. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 9071
 27. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8980
 28. Radni Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 8689
 29. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 8605
 30. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8425
 31. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8385
 32. Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika
  Wyświetleń: 8345
 33. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 8313
 34. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 8287
 35. Rokowania
  Wyświetleń: 7850
 36. Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok
  Wyświetleń: 7812
 37. Ocena oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 7717
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7577
 39. Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej w Baborowie - VII Kadencja (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 7470
 40. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 7414
 41. Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami Gminy
  Wyświetleń: 7321
 42. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 7189
 43. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 6987
 44. Kontakt z Urzędem dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6899
 45. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie - VII Kadencja (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 6636
 46. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 6543
 47. Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 6466
 48. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 6449
 49. Podatki 2017
  Wyświetleń: 6270
 50. Podatki i opłaty lokalne na 2010 rok
  Wyświetleń: 6137
 51. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów
  Wyświetleń: 6090
 52. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6011
 53. WNIOSKI i FORMULARZE DO POBRANIA
  Wyświetleń: 5934
 54. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 5928
 55. Budżet na 2014 rok
  Wyświetleń: 5914
 56. Protokoły z lat 2010 - 2018
  Wyświetleń: 5896
 57. Petycje
  Wyświetleń: 5784
 58. Podatki i opłaty lokalne na 2008 rok
  Wyświetleń: 5697
 59. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 5676
 60. Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
  Wyświetleń: 5506
 61. Wybory ławników 2015
  Wyświetleń: 5430
 62. Organ wykonawczy
  Wyświetleń: 5406
 63. WZORY FORMULARZY DEKLARACJI PODATKOWYCH
  Wyświetleń: 5316
 64. NOWE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów
  Wyświetleń: 5228
 65. Publicznie dostępny wykaz danych
  Wyświetleń: 5220
 66. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Dnia Strażaka - OSP Babice
  Wyświetleń: 5209
 67. Budżet na 2017 rok
  Wyświetleń: 5144
 68. Oświata
  Wyświetleń: 5105
 69. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5040
 70. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE OGŁOSZONE NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2012 r.
  Wyświetleń: 5017
 71. Wyniki wyszukiwania BIP Baborów
  Wyświetleń: 4960
 72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 4958
 73. Budżet 2006
  Wyświetleń: 4947
 74. Decyzja o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 4876
 75. Projekty protokołów sesyjnych Rady Miejskiej w Baborowie kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4777
 76. Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego
  Wyświetleń: 4634
 77. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 4605
 78. Podatki 2013
  Wyświetleń: 4587
 79. Ogólnokrajowe referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 4571
 80. Projekt uchwały sieci szkół podstawowych i gimnazjów
  Wyświetleń: 4526
 81. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko- asystent rodziny
  Wyświetleń: 4504
 82. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 4497
 83. Oferta realizacji zadania publicznego-EkoRajd eko-logika 2018
  Wyświetleń: 4494
 84. Budżet 2013
  Wyświetleń: 4466
 85. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4448
 86. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4436
 87. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4423
 88. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4365
 89. Budowa fermy krów w Langowie o łącznej obsadzie powyżej 210 DJP
  Wyświetleń: 4313
 90. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4298
 91. Regulacje prawne
  Wyświetleń: 4278
 92. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 4268
 93. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 4216
 94. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 4202
 95. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 4200
 96. Budżet 2009
  Wyświetleń: 4193
 97. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
  Wyświetleń: 4184
 98. Działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 4173
 99. Projekty aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4150
 100. Budżet 2007
  Wyświetleń: 4147
 101. Budżet 2005
  Wyświetleń: 4126
 102. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 4115
 103. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 4099
 104. Oferta realizacji zadania publicznego-Mikołajki w Tłustomostach-Integracja dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 4092
 105. Plan zamówień
  Wyświetleń: 4089
 106. Budżet 2008
  Wyświetleń: 4077
 107. Podatki 2018
  Wyświetleń: 4070
 108. Miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
  Wyświetleń: 4042
 109. Oferta realizacji zadania publicznego - 25-lecie Remizy Strżackiej w Tłustomostach
  Wyświetleń: 4027
 110. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 4022
 111. Pomoc publiczna 2014
  Wyświetleń: 4009
 112. WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R
  Wyświetleń: 4009
 113. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016
  Wyświetleń: 3982
 114. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 3980
 115. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3966
 116. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3948
 117. Oferta realizacja zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 3946
 118. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka dla rodzin członków OSP Baborów oraz mieszkańców miasta do Wrocławia "Lato w OSP"
  Wyświetleń: 3942
 119. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie zwołania I Sesji Rady Miejskiej w Baborowie - 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 3911
 120. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3902
 121. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3896
 122. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3886
 123. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE GZG
  Wyświetleń: 3852
 124. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3843
 125. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2012 rok
  Wyświetleń: 3834
 126. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 3833
 127. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 3817
 128. Podatki 2015
  Wyświetleń: 3811
 129. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (cz. dz. 817/12, 4101/17)
  Wyświetleń: 3798
 130. Budżet na 2015 rok
  Wyświetleń: 3785
 131. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 3784
 132. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II - unieważnienie
  Wyświetleń: 3759
 133. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 3659
 134. Oferta realizacji zadania publicznego - Historyczne podobieństwa architektury obiektów i zasobów przyrodniczych Mazur i Wileńszczyzny.
  Wyświetleń: 3658
 135. Budżet na 2016 rok
  Wyświetleń: 3643
 136. Dług publiczny 2018
  Wyświetleń: 3643
 137. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o dodatkowych polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 3633
 138. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3609
 139. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3594
 140. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 3587
 141. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2009
  Wyświetleń: 3583
 142. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3557
 143. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE Z SIEDZIBĄ W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A REFERENT DS. KADR I ORGANIZACJI 3/4 ETATU
  Wyświetleń: 3556
 144. Informacja Przewodniczącego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 3551
 145. Zamówienia w trybie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3538
 146. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3527
 147. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 3517
 148. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 3500
 149. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 3484
 150. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 3472
 151. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 3454
 152. Zapytanie ofertowe - „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłustomostach”
  Wyświetleń: 3448
 153. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.380.000,00 zł
  Wyświetleń: 3394
 154. Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia o wartości poniżej 14000 euro - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 3394
 155. Ogłoszenie o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 3392
 156. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Baborowie zarządzone na dzień 4 września 2016 r.
  Wyświetleń: 3365
 157. BURMISTRZ GMINY BABORÓW INFORMUJE
  Wyświetleń: 3364
 158. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2011
  Wyświetleń: 3362
 159. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3349
 160. DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 3348
 161. Informacja dla osób głuchoniemych
  Wyświetleń: 3344
 162. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3326
 163. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2007
  Wyświetleń: 3322
 164. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3290
 165. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Baborów na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 3285
 166. PRZETARG NIEOGRANICZONY - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 3259
 167. KOMUNIKAT o zmianie nazwy ulicy w mieście Baborów
  Wyświetleń: 3257
 168. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3247
 169. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na zarządzaniu składowiskiem odpadów
  Wyświetleń: 3233
 170. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 3222
 171. Informacja Przewodniczących Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3217
 172. INFORMACJA O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONE W BABOROWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI NR 51/3, 51/4 i 51/8
  Wyświetleń: 3214
 173. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka mieszkańców sołectwa Boguchwałów do Wrocławia
  Wyświetleń: 3199
 174. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3178
 175. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2008
  Wyświetleń: 3157
 176. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3149
 177. Oferta realizacji zadania publicznego- Spotkanie integracyjne Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 3106
 178. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 3097
 179. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3067
 180. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3060
 181. Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3057
 182. Nabór na wolne stanowisko Referent ds. kadr i zatrudnienia ? umowa na czas zastępstwa
  Wyświetleń: 3053
 183. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3045
 184. Przetarg nieograniczony - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 3045
 185. UNI.6730.5.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 3006
 186. Podatki 2016
  Wyświetleń: 3000
 187. KOMUNIKAT o zmianie nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 2990
 188. OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”- IX nabór- 2018 r.
  Wyświetleń: 2984
 189. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 2969
 190. Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Baborowie oraz na Burmistrza
  Wyświetleń: 2935
 191. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2934
 192. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów 2018
  Wyświetleń: 2890
 193. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - IX nabór 2018 r.
  Wyświetleń: 2860
 194. Lokale użytkowe: przy ul. Raciborskiej 52 o pow. 27,92 m2 i przy ul. Dąbrowaszaków 35 o pow. 37,95 m2
  Wyświetleń: 2855
 195. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 2852
 196. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 2849
 197. Budżet na 2018
  Wyświetleń: 2829
 198. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenia miasta Baborów - dz. nr 53/12 ( po ogródkach działkowych)
  Wyświetleń: 2815
 199. Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Dziećmarów
  Wyświetleń: 2805
 200. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2018
  Wyświetleń: 2801
 201. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 2798
 202. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2015
  Wyświetleń: 2797
 203. Informacja o wyniku rokowań - działka nr 826 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2787
 204. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - Dz. nr 151, 196 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 2770
 205. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 2765
 206. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2017
  Wyświetleń: 2753
 207. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawyw Baborowie (ul. Stawowa, ul.Powstańców)
  Wyświetleń: 2753
 208. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 2730
 209. otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2719
 210. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 2717
 211. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2714
 212. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 2691
 213. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2685
 214. NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2673
 215. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 2665
 216. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2661
 217. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne
  Wyświetleń: 2654
 218. Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia w Babicach
  Wyświetleń: 2651
 219. Wykonanie budżetu 2015
  Wyświetleń: 2651
 220. Statut Gminy
  Wyświetleń: 2645
 221. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 2644
 222. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych
  Wyświetleń: 2637
 223. Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 2631
 224. Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2627
 225. Obwieszczenie o sesji w dniu 26.03.2018r.
  Wyświetleń: 2606
 226. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2589
 227. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2589
 228. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2014
  Wyświetleń: 2577
 229. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal użytkowy dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2C w Baborowie
  Wyświetleń: 2556
 230. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie
  Wyświetleń: 2547
 231. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 2535
 232. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013-2014 rok
  Wyświetleń: 2503
 233. Informacja Przewodniczacego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 2485
 234. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów
  Wyświetleń: 2474
 235. Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
  Wyświetleń: 2474
 236. Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej
  Wyświetleń: 2469
 237. Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000 zł
  Wyświetleń: 2466
 238. Informacja prawna dot. niszczenia i uszkadzania znaków granicznych
  Wyświetleń: 2455
 239. KONKURS NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2454
 240. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 2452
 241. Ogłoszenie w sprawie umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2439
 242. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II
  Wyświetleń: 2433
 243. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO KRAKOWA
  Wyświetleń: 2426
 244. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Baborów, miejscowość Dziećmarów
  Wyświetleń: 2424
 245. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2416
 246. Informacja o składzie i funkcjach w obwodowych komisjach ds. referendum
  Wyświetleń: 2410
 247. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2407
 248. Informacja o wyniku przetargu- lokal mieszkalny ul. Raciborska 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 2397
 249. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów?
  Wyświetleń: 2393
 250. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2388
 251. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 2379
 252. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2379
 253. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor ds.infrastruktury komunalnej.
  Wyświetleń: 2373
 254. Zapytanie ofertowe-Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 2369
 255. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 2364
 256. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 r.
  Wyświetleń: 2360
 257. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2359
 258. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków
  Wyświetleń: 2348
 259. Wniosek do Sądu o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2344
 260. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 2343
 261. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 2338
 262. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE POWOŁANIA OBODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 2334
 263. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 2331
 264. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 2318
 265. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 2317
 266. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze-PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 2316
 267. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2315
 268. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2313
 269. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul. Kolejowej i ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 2309
 270. wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2302
 271. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2266
 272. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie
  Wyświetleń: 2262
 273. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 2249
 274. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2012 r.
  Wyświetleń: 2248
 275. Wykonanie budżetu 2016
  Wyświetleń: 2246
 276. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy przy ul. Rynek 3/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 2231
 277. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2225
 278. Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 2224
 279. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI - PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 2216
 280. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 2213
 281. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE ? DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 2206
 282. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2202
 283. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2201
 284. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie
  Wyświetleń: 2199
 285. KADENCJA 2002-2006 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 2192
 286. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2189
 287. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2188
 288. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2183
 289. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie (1,0 etat).
  Wyświetleń: 2182
 290. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2180
 291. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2179
 292. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2175
 293. Przetarg nieograniczony - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2169
 294. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2164
 295. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 2164
 296. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 2139
 297. Ogłoszenie o przyjęciu MPZP dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2136
 298. KONKURS - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 2131
 299. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2128
 300. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
  Wyświetleń: 2126
 301. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2125
 302. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 2124
 303. KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ - Apel do rolników
  Wyświetleń: 2123
 304. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych
  Wyświetleń: 2122
 305. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2013
  Wyświetleń: 2115
 306. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2114
 307. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2113
 308. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2113
 309. Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie świąteczne dla dzieci i rodziców
  Wyświetleń: 2110
 310. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 2108
 311. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 2108
 312. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 2105
 313. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2102
 314. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2100
 315. BUDŻET GMINY BABORÓW NA 2005 ROK.
  Wyświetleń: 2087
 316. Informacje i uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2085
 317. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2084
 318. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 2078
 319. I rokowania na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie( po byłym przedszkolu)
  Wyświetleń: 2071
 320. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2070
 321. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 2054
 322. Wyniki wyborów w ponownym głosowaniu na Burmistrza
  Wyświetleń: 2053
 323. KOMUNIKAT W SPRAWIE SPISÓW WYBORCÓW - UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2052
 324. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty
  Wyświetleń: 2049
 325. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2048
 326. Budowa pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 2047
 327. Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2046
 328. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2045
 329. Przetarg nieograniczony - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 2039
 330. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 2037
 331. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2010
  Wyświetleń: 2032
 332. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2031
 333. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2027
 334. Oferta realizacji zadania publicznego - Zimowe spotkanie w Stajni na warszawskiej
  Wyświetleń: 2022
 335. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 2021
 336. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 2020
 337. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2013
 338. ZARZĄDZENIE BURMISTRZ DOTYCZACE ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM URZĘDU
  Wyświetleń: 2010
 339. 2011
  Wyświetleń: 2008
 340. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2005
  Wyświetleń: 2008
 341. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów
  Wyświetleń: 2006
 342. Dług publiczny 2015
  Wyświetleń: 2005
 343. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2012
  Wyświetleń: 2005
 344. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2018
  Wyświetleń: 2004
 345. SPRAWOZDANIE Z DOTACJI ZA ii PÓŁROCZE 2012 R.
  Wyświetleń: 2002
 346. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE REFERENT DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  Wyświetleń: 1997
 347. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1997
 348. Budżet 2016
  Wyświetleń: 1994
 349. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  Wyświetleń: 1992
 350. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1988
 351. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1988
 352. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1986
 353. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Wrocławia
  Wyświetleń: 1986
 354. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2013 rok
  Wyświetleń: 1985
 355. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1984
 356. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 1983
 357. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1977
 358. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1976
 359. Oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja wioski rycerskiej na Dożynkach powiatowo-gminnych w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1972
 360. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ GMINY - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 1970
 361. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1970
 362. Przetarg nieograniczony - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 1969
 363. informacje ogólne
  Wyświetleń: 1966
 364. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1961
 365. Zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1961
 366. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 1958
 367. 2010
  Wyświetleń: 1957
 368. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie
  Wyświetleń: 1953
 369. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1949
 370. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA II PÓŁROCZE 2011
  Wyświetleń: 1949
 371. I ROKOWANIA USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1948
 372. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/5 w Baborowie
  Wyświetleń: 1947
 373. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1940
 374. !!!SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ!!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 1939
 375. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1938
 376. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:3/4 ETATU
  Wyświetleń: 1935
 377. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1932
 378. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
  Wyświetleń: 1928
 379. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz. nr 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1923
 380. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1923
 381. 2014
  Wyświetleń: 1921
 382. Osoby upoważnione do wydawania decyzji
  Wyświetleń: 1918
 383. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1916
 384. NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Wyświetleń: 1909
 385. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2011 rok
  Wyświetleń: 1894
 386. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1893
 387. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka krajoznawcza do Złotego Stoku
  Wyświetleń: 1893
 388. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 1892
 389. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 1889
 390. Obwieszczenie OKW we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1888
 391. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1887
 392. 2008
  Wyświetleń: 1886
 393. 2009
  Wyświetleń: 1884
 394. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1883
 395. Informacja o składach i funkcjach w obwodowych komisjach wyborczych
  Wyświetleń: 1882
 396. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 1876
 397. I przetarg nieograniczony - działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1875
 398. oferta realizacji zadania publicznego - Nasza mała ojczyzna - sposób na promowanie naszej gminy
  Wyświetleń: 1874
 399. 2007
  Wyświetleń: 1873
 400. Rozstrzygniecie przetargu na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej nr 390/1 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1871
 401. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i zatrudnienia
  Wyświetleń: 1870
 402. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji 0,75 etatu
  Wyświetleń: 1868
 403. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 1867
 404. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 1867
 405. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólne działania - sposób na integrację mieszkańców Księżego Pola
  Wyświetleń: 1866
 406. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 8/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1862
 407. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 roku.
  Wyświetleń: 1859
 408. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2014
  Wyświetleń: 1858
 409. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1857
 410. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: "Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 1857
 411. Ogłoszenie o II turze wyborów na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1856
 412. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 1853
 413. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1846
 414. UCHWAŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1845
 415. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1841
 416. 2012
  Wyświetleń: 1833
 417. Oferta realizacji zadania publicznego - Bieszczady miejscem i sposobem na integrację
  Wyświetleń: 1833
 418. Budżet na 2019 rok
  Wyświetleń: 1831
 419. II przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania do remontu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1830
 420. DZIAŁKANR 1242/6 O POW. 0,9627HA Z TEGO DO DZIERŻAWY 15,60 M2
  Wyświetleń: 1827
 421. POSTANOWIE DOTYCZĄCE POWOŁANIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1827
 422. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1822
 423. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 1821
 424. Ogłoszenie o odwołaniu rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1820
 425. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod garaż na ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1819
 426. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1819
 427. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1815
 428. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Krynicy Morskiej
  Wyświetleń: 1814
 429. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 1813
 430. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 1811
 431. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1810
 432. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Działka nr 826-1 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1810
 433. Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Baborów
  Wyświetleń: 1809
 434. ZARZĄDZENIE NR OW-41-11 BURMISTRZA GMINY BABORÓW Z DNIA 05 SIERPNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 1807
 435. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1804
 436. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1803
 437. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 1801
 438. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R.
  Wyświetleń: 1801
 439. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1799
 440. Oferta realizacji zadania publicznego - Dożynki wiejskie w Sułkowie
  Wyświetleń: 1796
 441. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków oraz przebudowa przepomopwni ścieków w Langowie
  Wyświetleń: 1795
 442. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1793
 443. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na utrzymaniu czystości dróg, ulic, chodników, placów na terenie Gminy Baborów 2018
  Wyświetleń: 1793
 444. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 1793
 445. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1790
 446. Zapytanie ofertowe - "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Suchej Psinie"
  Wyświetleń: 1790
 447. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1782
 448. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1782
 449. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1779
 450. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 1779
 451. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 roku
  Wyświetleń: 1778
 452. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 1775
 453. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2012
  Wyświetleń: 1774
 454. OGŁOSZENIE O PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - BABORÓW ul KOŚCIUSZKI 3a I 40-LECIA
  Wyświetleń: 1772
 455. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 1771
 456. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rowoju sportu
  Wyświetleń: 1766
 457. Oferta realizacji zadania publicznego - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 1766
 458. Informacje dla wyborców - druki, wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1764
 459. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1764
 460. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1763
 461. Pomoc publiczna 2013
  Wyświetleń: 1761
 462. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1761
 463. Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zakopanego"
  Wyświetleń: 1760
 464. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
  Wyświetleń: 1757
 465. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i Gminy Baborów - częśc działki nr 576/16 w Baborowie
  Wyświetleń: 1757
 466. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1755
 467. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1755
 468. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 1754
 469. INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW DO OKW NR W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1752
 470. Wyniki naboru - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, podinspektor ds. funduszy unijnych
  Wyświetleń: 1752
 471. Obwieszczenie w sprawie podziału gminy Baborów na okręgi wyborcze, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1749
 472. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do Kina 3D mieszkańców z Tłustomostów i Langowa
  Wyświetleń: 1747
 473. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy - dzialka nr 72/1 w Rakowie zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 1745
 474. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1740
 475. ZARZĄDZENIE NR 165-12 WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1739
 476. oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 1738
 477. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 214 POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1736
 478. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012
  Wyświetleń: 1735
 479. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1733
 480. ZMIANA DO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 1733
 481. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1731
 482. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki pod budowę garażu na ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1729
 483. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1725
 484. NOWY NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO- UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1722
 485. KOMUNIKAT w sprawie przyznania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1720
 486. Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1717
 487. ZARZADZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA CELÓW GŁOSOWANIA KORESPONENCYJNEGO
  Wyświetleń: 1717
 488. Obwieszczenie z dnia 23.04.2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1716
 489. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 1716
 490. oferta realizacji zadania publicznego- wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Ustronia
  Wyświetleń: 1713
 491. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 1713
 492. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1712
 493. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny mieszkańców Księże Pole, Czerwonków i Sucha Psina do Wisły
  Wyświetleń: 1712
 494. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 2
  Wyświetleń: 1708
 495. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE W UM BABORÓW - REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1706
 496. LOKALE MIESZKALNE DLA NAJEMCY UL GŁUBCZYCKA I POWSTAŃCOW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1705
 497. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZADANIA PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1702
 498. Modernizacja Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1701
 499. Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
  Wyświetleń: 1698
 500. INFORMACJA O UKONSTYTUOWANIU SIĘ SKŁADU MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1697
 501. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania
  Wyświetleń: 1697
 502. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1695
 503. Oferta realizacji zadania publicznego - Integracja mieszkańców Osiedli Północ - Południe pod hasłem: Wszystkie Dzieci nasze są
  Wyświetleń: 1695
 504. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1695
 505. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 1694
 506. UCHWAŁA NR 5 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE W SPRAWIE POWOŁANIA OKW W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1693
 507. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W TŁUSTOMOSTACH OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 433/1
  Wyświetleń: 1692
 508. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 152 O POW. 1,3800 HA
  Wyświetleń: 1691
 509. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1689
 510. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1687
 511. Oferta realizacji zadania publicznego - IV Turniej piłki nożnej OLDBOY 2014
  Wyświetleń: 1687
 512. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1684
 513. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1682
 514. Wykaz niruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1678
 515. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1677
 516. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1677
 517. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Baborowie VIII Kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 1676
 518. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1675
 519. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie - ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 1673
 520. Druk oferty i sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1673
 521. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW OBRONNYCH : 1/4 ETATU.
  Wyświetleń: 1673
 522. OBWIESZCZENIA OKREGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1672
 523. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1671
 524. !!!WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ !!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 1670
 525. Przetarg nieograniczony - sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1670
 526. I przetarg nieograniczony - działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1669
 527. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1669
 528. 2006
  Wyświetleń: 1667
 529. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 1667
 530. DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1666
 531. I przetarg nieograniczony - działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1663
 532. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1663
 533. 2013
  Wyświetleń: 1660
 534. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1660
 535. Zapytanie ofertowe "Modernizacja placu zabaw"
  Wyświetleń: 1660
 536. DZIAŁKA NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 1659
 537. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Ołomuńca
  Wyświetleń: 1659
 538. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1657
 539. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1655
 540. I przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1654
 541. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY
  Wyświetleń: 1653
 542. Rozstrzygnięcie II przetargu na zbycie lokalu użytkowego na ul. Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1653
 543. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1653
 544. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwijania sportu w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1652
 545. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1651
 546. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1648
 547. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1648
 548. I przetarg ustny ograniczony-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1646
 549. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
  Wyświetleń: 1645
 550. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ? DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 1645
 551. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 1644
 552. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1614/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1644
 553. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów (dz. nr.463/15 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1644
 554. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 137/4 pod garaż w Baborowie)
  Wyświetleń: 1641
 555. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1639
 556. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 778,779 POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1638
 557. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 1634
 558. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1634
 559. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 182 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1632
 560. Wyniki otwartego konkursu - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1631
 561. III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości - DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 1629
 562. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1629
 563. I przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1628
 564. DZIAŁKI NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1626
 565. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenie miasta Baborów- części dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1626
 566. Zapytanie ofertowe "Doposażenie placów zabaw"
  Wyświetleń: 1626
 567. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1625
 568. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1623
 569. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 2 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1622
 570. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 1622
 571. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW-DZIAŁKA NR 136 w KSIĘŻE POLU
  Wyświetleń: 1619
 572. Informacja o rozstrzygnięciu przetargów
  Wyświetleń: 1617
 573. Konkurs na Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1617
 574. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 2014 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1617
 575. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 353/1 O POW 0,1271 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM, LOKALIZACJA DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 1616
 576. Ogloszenie o sprzedazy lokalu mieszkalnego dla najemcy przy ul. Dabrowszczaków 1 m2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1616
 577. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część działki 817/12 o pow.0,0016ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1616
 578. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej 2017
  Wyświetleń: 1615
 579. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 24 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 1614
 580. I przetarg nieograniczony - działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1611
 581. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 1611
 582. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1609
 583. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka nożna
  Wyświetleń: 1608
 584. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1606
 585. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1606
 586. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1605
 587. Działka nr 753 położona w Baborowie przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1603
 588. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 1601
 589. 2015
  Wyświetleń: 1600
 590. Dług publiczny 2016
  Wyświetleń: 1597
 591. DZIAŁKA NR 353/1 O POWIERZCHNI 0,1271HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1596
 592. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 131/1 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1594
 593. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 1593
 594. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów( część działki nr 1743/3 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1593
 595. ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN. REMONT DROGI W LANGOWIE DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 1591
 596. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1590
 597. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 1588
 598. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW DZIAŁKA 576-14 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1588
 599. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 17 czerwca 2019 r .godz. 16:00
  Wyświetleń: 1584
 600. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1286/1 w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL
  Wyświetleń: 1584
 601. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie OKW dla przeprowadzenia Wyborów Uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1581
 602. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGU -NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1580
 603. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 6 grudnia 2018 r. godz 16:00
  Wyświetleń: 1579
 604. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1579
 605. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy ( dz. nr 443 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1578
 606. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1575
 607. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY- WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1574
 608. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE CZERWONKOWA
  Wyświetleń: 1574
 609. WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIJESKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEN 18 LISTOPADA 2012
  Wyświetleń: 1574
 610. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-3 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1572
 611. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 O W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1572
 612. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dzialka nr 1382/2 w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1572
 613. Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1571
 614. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 193-2 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1570
 615. Lokal mieszkalny w Dziećmarowie położony na działce nr 418
  Wyświetleń: 1570
 616. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1570
 617. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ulicy Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1568
 618. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW - 29 SIEPRNIA 2011
  Wyświetleń: 1568
 619. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 5
  Wyświetleń: 1567
 620. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 6
  Wyświetleń: 1567
 621. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1567
 622. Osoby Zarządzające Spółkami Gminy
  Wyświetleń: 1566
 623. II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 131/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE UL KRAKOWSKA
  Wyświetleń: 1564
 624. Oferta realizacji zadania publicznego - Bawmy sie na wesoło
  Wyświetleń: 1564
 625. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców z sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 1564
 626. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 1564
 627. KONKURS NA USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALIZOWANE ŚWIADCZONE PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE WYMAGAJĄCYCH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ I USŁUGI REHABILITACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ FIZYKOTERAPEUT
  Wyświetleń: 1563
 628. Zapytanie ofertowe na opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badania wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1561
 629. OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1560
 630. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI 193-3 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYMW SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1559
 631. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1559
 632. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LOKALE MIESZKALNE BABORÓW UL POWSTAŃCÓW 75 - 7 i 8
  Wyświetleń: 1559
 633. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
  Wyświetleń: 1558
 634. Uchwała PKW w sprawie listy kandydatów na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1557
 635. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM
  Wyświetleń: 1555
 636. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 1555
 637. O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1555
 638. oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy z Tłustomost i Langowa aktywnie spędzają czas
  Wyświetleń: 1555
 639. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
  Wyświetleń: 1555
 640. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1554
 641. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1553
 642. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 20014 r. - piłka nożna
  Wyświetleń: 1552
 643. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  Wyświetleń: 1552
 644. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1552
 645. 2016
  Wyświetleń: 1550
 646. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1550
 647. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1549
 648. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE - DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 1548
 649. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 5 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1547
 650. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1547
 651. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 6 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1546
 652. Zgłaszanie członków do Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1546
 653. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W DZIEĆMAROWIE NR BUDYNKU 83
  Wyświetleń: 1545
 654. NIERUCHOMOŚĆ NR 308 O POW. 0,0149HA, POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1543
 655. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 1541
 656. NIIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 1541
 657. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie - termomodernizacja ul. Opawska 19a w m. Baborów
  Wyświetleń: 1541
 658. Apel Państwowej Komisji Wyborczej wraz z wnioskiem o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1539
 659. I przetarg nieograniczony - działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1539
 660. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1539
 661. Informacja w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1536
 662. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 872/2 O POW. 0,0370 HA- SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOSCI 3/6 CZĘŚCI.
  Wyświetleń: 1535
 663. Rozstrzygnięcie przetargów ogłoszonych na dzień 6 czerwca 2011 roku na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 1535
 664. LOKAL O INNYM PRZEZNACZENIU, USYTUOWANY W BUDYNKU POŁOŻONYM W DZIECMAROWIE, NR DZIAŁKI 418 O POW. 0,1600 HA
  Wyświetleń: 1534
 665. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 338/1 O POWIERZCHNI 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1532
 666. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1532
 667. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1532
 668. Ogłoszenie -I rokowania nieograniczone działka 872/1 w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 1531
 669. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1530
 670. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1529
 671. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2012r
  Wyświetleń: 1529
 672. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2015 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów
  Wyświetleń: 1529
 673. Sprawozdanie z rozlicznia dotacji przyznanych w II półroczy 2013 r.
  Wyświetleń: 1529
 674. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 67/1 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1526
 675. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1526
 676. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERZE I GRANICACH OKRĘGU GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONEJ SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA 18 LISTOPADA 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1526
 677. Oferta realizacji zadania publicznego - Zawody sportowo - pożarnicze oraz festyn rodzinny w Rakowie
  Wyświetleń: 1526
 678. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek
  Wyświetleń: 1525
 679. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 308 O POW. 0,0149 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1524
 680. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 30.06.2011 r. na najem lokalu użytkowego przy ul. Raciborskiej 52 w Baborowie.
  Wyświetleń: 1524
 681. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2/B
  Wyświetleń: 1523
 682. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych : ? etatu
  Wyświetleń: 1523
 683. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1523
 684. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 1523
 685. Budowa fermy krów w Langowie
  Wyświetleń: 1522
 686. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1522
 687. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 3
  Wyświetleń: 1521
 688. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 1521
 689. Oferta realizacji zadania publicznego - Historia naszej wsi
  Wyświetleń: 1519
 690. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 1519
 691. LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. MONIUSZKI 15/3
  Wyświetleń: 1517
 692. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1517
 693. Informacja o wyieszeniu ogloszenia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 262/4 sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 1516
 694. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólny wyjazd do Wisły - sposób na integrację
  Wyświetleń: 1515
 695. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -DZIERŻAWA DZIAŁKI BABORÓW UL.KUROCZKINA
  Wyświetleń: 1514
 696. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW - DZIAŁKA NR 76-2 W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1514
 697. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1512
 698. OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 872-2
  Wyświetleń: 1512
 699. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 1511
 700. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ W DZIEĆMAOWIE OZNACZONEJ NR 390/1
  Wyświetleń: 1511
 701. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Baborowie ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 1510
 702. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1509
 703. Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1509
 704. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1508
 705. Obwieszczenie w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1507
 706. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Raków działka nr 422/6
  Wyświetleń: 1507
 707. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1506
 708. Oferta realizacji zadania publicznego - Cykl wyjazdów rekreacyjno - szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 1506
 709. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 4 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1505
 710. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1504
 711. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1501
 712. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1500
 713. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1500
 714. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 1500
 715. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 1499
 716. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 1497
 717. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU DZIAŁKA NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1496
 718. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 3 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1495
 719. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 7 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1495
 720. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2012
  Wyświetleń: 1495
 721. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa świetlicy - Dzielów
  Wyświetleń: 1494
 722. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1492
 723. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 1329/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1492
 724. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - loka lmieszkalny dla najemcy przy ul. Wiejskiej 11/2
  Wyświetleń: 1491
 725. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 20 października 2014, godz. 9:00, dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina
  Wyświetleń: 1490
 726. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1489
 727. PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ NR 338/1 POŁOŻONĄ W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1488
 728. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi jaką jest ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 1487
 729. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1486
 730. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa
  Wyświetleń: 1486
 731. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1485
 732. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1485
 733. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 1485
 734. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1484
 735. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1483
 736. OGŁOSZENIE - o naborze wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1482
 737. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1482
 738. DZIAŁKA OZNACZONA NR 29/1 O POW. 0,6288 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1481
 739. Informacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1481
 740. 22 PAŹDZIERNIKA 2008 - NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWYCH-KASJER W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1480
 741. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i zatrudnienia - stanowisko na zastępstwo
  Wyświetleń: 1480
 742. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 1480
 743. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1480
 744. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1479
 745. KONSULTACJE W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BABORÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZIAŁAJĄCYM NA JEJ TERENIE NA LATA 2013-2014
  Wyświetleń: 1478
 746. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE PRZY UL. 40-LECIA PRL.
  Wyświetleń: 1478
 747. INFORMACJA O PRZETARGACH OGŁOSZONYCH NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 1476
 748. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP I
  Wyświetleń: 1475
 749. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1475
 750. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadani apublicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 1474
 751. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ulicy Dąbrowszczaków 35 i Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1473
 752. Informacja o pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1473
 753. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki pod zabudowę garażem na ul. Glubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1473
 754. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 29 czerwca 2011 r. na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 1473
 755. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU NR 7 i NR. 8NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1472
 756. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy(Dzielów)
  Wyświetleń: 1470
 757. Pomoc publiczna 2016
  Wyświetleń: 1469
 758. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1469
 759. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 817/12 o pow.0,0098ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1467
 760. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1467
 761. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 13
  Wyświetleń: 1466
 762. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 132/1 O POW. 0,0606 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1466
 763. Wykonanie budżetu 2017
  Wyświetleń: 1466
 764. Informacja o wyniku II rokowań-Babice działka nr 72
  Wyświetleń: 1464
 765. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1464
 766. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1463
 767. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE- REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI ? PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 1463
 768. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 1463
 769. Rozstrzygnięcie III przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1462
 770. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dziarżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1462
 771. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 1339 w Baborowie przy ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1461
 772. Ogłoszenie ws. sprzedaży płyt chodnikowych
  Wyświetleń: 1461
 773. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W BABOROWIE:
  Wyświetleń: 1460
 774. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 364/4 , obręb Babice, ogłoszonego na dzień 30 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1460
 775. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2012r.
  Wyświetleń: 1460
 776. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa obiektu świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarno-techniczne- Dzielów
  Wyświetleń: 1460
 777. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP I
  Wyświetleń: 1460
 778. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W TŁUSTOMOSTACH NR 34
  Wyświetleń: 1459
 779. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1459
 780. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1459
 781. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1458
 782. Zarządzenie Nr OW-244/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1458
 783. IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALI MIESZKALNYCH NR 7 i NR. 8 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1457
 784. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1457
 785. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 769-2 O POW.0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1456
 786. LOKAL MIESZKALNY NR 2 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 1455
 787. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 4
  Wyświetleń: 1454
 788. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)
  Wyświetleń: 1454
 789. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1454
 790. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW -DZIAŁKA NR 253 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1454
 791. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1454
 792. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1453
 793. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW
  Wyświetleń: 1453
 794. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1452
 795. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1451
 796. oferta realizacji zadania publicznego-obchody Ochrony Przeciwpożarowej połączone z Dniem Strażaka w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1449
 797. Spotkania dotyczące rewitalizacji miasta Baborów
  Wyświetleń: 1448
 798. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1446
 799. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW DZIAŁKA Nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1443
 800. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i organizacji : ? etatu
  Wyświetleń: 1442
 801. I ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35 i ul. Raciborskiej 52
  Wyświetleń: 1441
 802. Wynik otwartego konkursu Ofert na realizację zadania Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1441
 803. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ DZIAŁKI 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1439
 804. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 259 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1438
 805. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 14 LIPCA 2011 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI.
  Wyświetleń: 1438
 806. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1437
 807. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1434
 808. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 1434
 809. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI NR BDR-6733-3-2012 KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 1433
 810. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 3 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1432
 811. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 1401/18 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1432
 812. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2013
  Wyświetleń: 1432
 813. DZIAŁKA NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 769/2 O POW. 0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 1431
 814. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej
  Wyświetleń: 1431
 815. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAWIADAMIA O WYDANIU DECYZJI NR BDR.6733.2.2012 DOTYCZĄCEJ BUDOWY NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1430
 816. Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 1430
 817. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1429
 818. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BDR.6733.2.3014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1428
 819. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1427
 820. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 1427
 821. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 1427
 822. Oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy Sołectwa Tłustomosty w miasteczku Twinpigs rodzinnym parku rozrywki
  Wyświetleń: 1426
 823. Drugie obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 1425
 824. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2014
  Wyświetleń: 1425
 825. Rozstrzygnięcie naboru - II półrocze 2013 r. - upowszechnianie i rozwój sportu
  Wyświetleń: 1425
 826. Roztrzygnięcie przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1425
 827. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY-DZIAŁKA 357-12 W BABOROWIE PRZY UL. SZKOLNEJ
  Wyświetleń: 1425
 828. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów 02.11.2016
  Wyświetleń: 1423
 829. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1423
 830. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul.Wiejskiej 4/6
  Wyświetleń: 1422
 831. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1421
 832. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1420
 833. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY -LOKAL UŻYTKOWY W BABOROWIE ul. KOŚCIUSZKI 3a Z DZIAŁKĄ
  Wyświetleń: 1418
 834. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚC POŁOŻONĄ W RAKOWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 394/2
  Wyświetleń: 1417
 835. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów
  Wyświetleń: 1417
 836. Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury
  Wyświetleń: 1416
 837. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1416
 838. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1416
 839. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1413
 840. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W II PÓŁROCZU 2012
  Wyświetleń: 1413
 841. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1412
 842. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - BDR.6733.1.2014
  Wyświetleń: 1411
 843. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 1411
 844. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 04 marca 2014 roku na zbycie nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1411
 845. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1410
 846. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 23 listopada 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1410
 847. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki (łąki) w Baborowie
  Wyświetleń: 1410
 848. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1410
 849. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 632/19 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1409
 850. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu pn.:"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne"
  Wyświetleń: 1409
 851. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONEJ NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 1408
 852. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 70 , obręb Sułków, ogłoszonego na dzień 27 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1408
 853. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 1408
 854. 2018
  Wyświetleń: 1407
 855. Oferta realizacji zadania publicznego - Eko-Logika
  Wyświetleń: 1407
 856. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO BRZEGU
  Wyświetleń: 1407
 857. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
  Wyświetleń: 1407
 858. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 333/2 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1406
 859. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY -06-11-2012 ROK
  Wyświetleń: 1406
 860. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór- 2017
  Wyświetleń: 1406
 861. LOKAL MIESZKALNY NR 3 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 1405
 862. I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DZIAŁKA NR 132-1 PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1404
 863. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 249 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1404
 864. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOZONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1404
 865. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1404
 866. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1404
 867. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 1403
 868. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 175/5 O POW 0,1230HA POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1403
 869. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1403
 870. I ustny przetarg nieograniczonym na sprzedaż działki nr 406/1 - sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 1402
 871. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1402
 872. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, LOKALIZACJA: W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 1402
 873. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1402
 874. NABÓR OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2013 R.
  Wyświetleń: 1401
 875. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1401
 876. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 9 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM POŁOŻONYM W BABOROWIE UL. POWSTAŃCÓW NR 73 .
  Wyświetleń: 1401
 877. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1400
 878. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 141/79 POŁOŻONA W DZIELOWIE
  Wyświetleń: 1400
 879. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1400
 880. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1399
 881. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 1399
 882. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1398
 883. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1397
 884. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE - REFERENT DS. KADR I ZATRUDNIENIA
  Wyświetleń: 1396
 885. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.1.2015
  Wyświetleń: 1396
 886. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1396
 887. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 27 SIERPNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1396
 888. Informacja o wynikach naboru - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1395
 889. PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP II
  Wyświetleń: 1395
 890. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1394
 891. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 4 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1393
 892. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ NR 433/1 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1393
 893. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 1393
 894. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 1392
 895. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1392
 896. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 1391
 897. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 HA POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1391
 898. Imformacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie oraz o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1390
 899. Wykaz nieruchomości działiki nr 390-1 i 270 położone w Dziećmarowie oraz diałka 81-3 w Sułkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1390
 900. Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego na ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1388
 901. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SUŁKOWIE I DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1386
 902. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 5 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1386
 903. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1386
 904. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1385
 905. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1385
 906. Wyjasnienia do treści SIWZ - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 1385
 907. Budżet 2016
  Wyświetleń: 1384
 908. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35.
  Wyświetleń: 1384
 909. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokale nr 7 i 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1384
 910. NIERUCHOMOŚĆ ZAGRODOWA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM OZNACZONA NR 353/1 O POW. 0,1271 HA, POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1383
 911. Rozstrzygnięcie II przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1383
 912. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TRESCIĄ
  Wyświetleń: 1381
 913. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1381
 914. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1379
 915. Rozstrzygniecie III przetargu na sprzedaz działki 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1377
 916. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGÓW NA NIERUCHOMOŚCI : DZIAŁKĘ NR 826/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE, DZIAŁKĘ NR 353/1 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE, DZIAŁKĘ NR 214 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1376
 917. IV USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIAŁKĘ NR 182 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1376
 918. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1375
 919. NIERUCOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW.0,0670 HA
  Wyświetleń: 1373
 920. Przetarg nieograniczony - Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1373
 921. Zarządzanie wybranymi składnikami majątku jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1373
 922. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)2016
  Wyświetleń: 1372
 923. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1372
 924. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania II oraz III piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1371
 925. Rozstrzygnięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działaki zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1370
 926. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONE NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 1369
 927. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1369
 928. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1369
 929. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1369
 930. NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA OZNACZONA NR 245/2 O POW. 0,2233 HA
  Wyświetleń: 1368
 931. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 422/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 1368
 932. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 1366
 933. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1365
 934. LOKAL MIESZKALNY NR 6 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1364
 935. Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie integracyjne mieszkańców w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 1363
 936. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1362
 937. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1362
 938. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 1361
 939. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1361
 940. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Rakowa - działka nr 394/6
  Wyświetleń: 1361
 941. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki na ul. Stawowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1360
 942. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1358
 943. Rozstrzygnięcie V przetargu na sprzedaz mieszkania Nr 7 do remontu przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 1358
 944. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1356
 945. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego nr UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 1356
 946. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1355
 947. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 1354
 948. ROZSTRZYGNIĘCIE III PRZETARGU Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1354
 949. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach
  Wyświetleń: 1354
 950. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego w baborowie, przy ul.Dabrowszczaków 1 a
  Wyświetleń: 1352
 951. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków a 1
  Wyświetleń: 1352
 952. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA
  Wyświetleń: 1351
 953. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ GARAZEM POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1351
 954. Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1350
 955. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1350
 956. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1350
 957. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1349
 958. Ogloszenie II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul.Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1346
 959. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP II
  Wyświetleń: 1346
 960. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I ustny przetrag nieograniczony na działkę 375/1 Czerwonków
  Wyświetleń: 1345
 961. obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 1345
 962. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 8 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1344
 963. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 1344
 964. Informacja o wyniku II rokowań - Babice działka nr 71
  Wyświetleń: 1344
 965. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 1343
 966. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w baborowie na ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 1343
 967. INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2013 ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1342
 968. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu na ul.Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 1342
 969. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY -LOKAL PRZY UL KOŚCIUSZKI 3 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1342
 970. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 1342
 971. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1341
 972. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w okresie od września do listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1341
 973. SPRZEDAŻ UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 473/7 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1341
 974. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1341
 975. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000,00 zł
  Wyświetleń: 1341
 976. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ
  Wyświetleń: 1340
 977. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego w Suchej Psinie o pow. 1,4101 ha
  Wyświetleń: 1340
 978. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 1340
 979. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1339
 980. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1339
 981. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1338
 982. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1337
 983. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1335
 984. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE- REFERENT DS UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE
  Wyświetleń: 1334
 985. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1333
 986. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - BABORÓW UL.POWSTAŃCÓW DZIAŁKA NR 463-15
  Wyświetleń: 1332
 987. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1332
 988. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 304 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1330
 989. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniosionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1330
 990. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1309/37 w Baborowie
  Wyświetleń: 1330
 991. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1329
 992. Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O Czerwonków-Kietrz
  Wyświetleń: 1328
 993. nformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie
  Wyświetleń: 1327
 994. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1326
 995. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 1326
 996. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY.
  Wyświetleń: 1325
 997. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 1325
 998. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 1325
 999. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej”
  Wyświetleń: 1325
 1000. Rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż działki nr 364/5 w Babicach i 1401/9 w Baborowie na ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1324
 1001. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 1324
 1002. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1323
 1003. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVIII Sesja -25.10.2016r.
  Wyświetleń: 1323
 1004. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1322
 1005. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1322
 1006. Wyniki otwartego konkursu - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 1322
 1007. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1321
 1008. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 1321
 1009. Oferta realizacji zadania publicznego- Uroczystość św. Floriana związana z przekazaniem pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1320
 1010. Ogłoszenie o III przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie
  Wyświetleń: 1320
 1011. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKA NR 872-2 ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM- 12-09-2011
  Wyświetleń: 1320
 1012. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1319
 1013. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1319
 1014. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1318
 1015. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny na ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 1318
 1016. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1316
 1017. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1316
 1018. Pomoc publiczna 2015
  Wyświetleń: 1315
 1019. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1315
 1020. Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1314
 1021. LOKAL MIESZKALNY NR 3 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTANCÓW 75
  Wyświetleń: 1314
 1022. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 386/2
  Wyświetleń: 1313
 1023. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1313
 1024. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 1312
 1025. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1312
 1026. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1311
 1027. Informacja Przewodniczącgo Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1311
 1028. Oferta organizacji pozarządowej - LZS PIAST Raków
  Wyświetleń: 1311
 1029. Rozstrzygnię cie przetargu z dnia 10 maja 2013r. na zbycie nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 1310
 1030. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1309
 1031. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1308
 1032. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem w Rakowie.
  Wyświetleń: 1307
 1033. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstaja odpady komunalne, znajdujacych się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1307
 1034. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 394/6, obręb Raków, ogłoszonego na dzień 23 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1305
 1035. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 6 grudnia 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1305
 1036. DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1304
 1037. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1303
 1038. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 245/2 O POW. 0,2233 HA POŁOŻONA W CZERWONKOWIE ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
  Wyświetleń: 1302
 1039. Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 1302
 1040. Informacja o zakwalifikowanych osobach do I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1301
 1041. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1301
 1042. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 1299
 1043. Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury.
  Wyświetleń: 1297
 1044. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 6 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1296
 1045. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE OZNACZONE NR 51/3, 51/4, 51/8 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,7140 HA POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1295
 1046. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych-lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1A w Baborowie
  Wyświetleń: 1295
 1047. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1295
 1048. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1294
 1049. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1293
 1050. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg.
  Wyświetleń: 1292
 1051. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1292
 1052. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej przeznaczonej pod budowę garażu w Baborowie przy ul. Kolejowej
  Wyświetleń: 1292
 1053. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1292
 1054. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Baborowie przy ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 1291
 1055. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część dz. nr 1242/6 o pow.0,0242 ha w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1291
 1056. Ogłoszenie o I rokowaniach - dz.nr 72/1 zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1290
 1057. !!!OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1289
 1058. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUN. I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZE. GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 1289
 1059. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym - lokal uzytkowy przy ul. Dabrowszczaków 1a w Baborowie
  Wyświetleń: 1288
 1060. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 249 WTŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1288
 1061. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu na ul. Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 1286
 1062. Wykonanie budżetu 2018
  Wyświetleń: 1286
 1063. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej
  Wyświetleń: 1284
 1064. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1283
 1065. Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1282
 1066. Negocjacje stawki czynszowej za 1 m2 na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1281
 1067. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYW. NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 1279
 1068. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1279
 1069. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 27/4 , obręb Księże-Pole, ogłoszonego na dzień 29 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1278
 1070. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki zabudowanej garazem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1278
 1071. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów- część działki nr 817/42 o pow. 0,0015 ha.
  Wyświetleń: 1278
 1072. Informacja na temat wyników przetargów na najem lokali użytkowych przy ulicy Raciborskiej nr 52 i ulicy Raciborskiej 54 w Baborowie
  Wyświetleń: 1277
 1073. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 1276
 1074. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 1273
 1075. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW DOTYCZY: DZIAŁKI NR 394/1 POŁOŻONEJ W RAKOWIE, DZIAŁKI NR 98 POŁOŻONEJ W CZERWONKOWIE, DZIAŁKI NR 249 POŁOŻONEJ W TŁUSTOMOSTACH, DZIAŁKI NR 131/1 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1270
 1076. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 1269
 1077. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1268
 1078. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -- Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1268
 1079. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Dziećmarowie 92 i w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1265
 1080. Komunikat ARR dot. składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego
  Wyświetleń: 1265
 1081. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1265
 1082. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11
  Wyświetleń: 1264
 1083. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1263
 1084. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1261
 1085. Dług publiczny 2017
  Wyświetleń: 1259
 1086. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1258
 1087. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1257
 1088. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 1257
 1089. Rozstrzygniecie przetargu na działke nr 51/7 w Baborowie i działke 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1257
 1090. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 1256
 1091. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1256
 1092. Oferta organizacji pozarządowej - MUKS Jedynka Baborów
  Wyświetleń: 1254
 1093. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 1254
 1094. Informacja o rozstrzygnięciu I przetargu ograniczonego na zakup działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1253
 1095. Informacja o wynikach konkursu nt: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 1253
 1096. Oferta realizacji zadania publicznego - Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Klubu Cukrownik
  Wyświetleń: 1253
 1097. OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1252
 1098. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1252
 1099. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 12-09-2011
  Wyświetleń: 1252
 1100. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMIN. GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 1250
 1101. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzialka zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1250
 1102. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul.Opawskiej 4/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1250
 1103. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.:ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1250
 1104. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1249
 1105. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadr i zatrudnienia - na zastępstwo
  Wyświetleń: 1248
 1106. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W BABICACH
  Wyświetleń: 1248
 1107. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1244
 1108. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 54A
  Wyświetleń: 1243
 1109. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki niezabudowanej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1237
 1110. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem garażowym w Sułkowie
  Wyświetleń: 1234
 1111. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2017
  Wyświetleń: 1234
 1112. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1233
 1113. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 1233
 1114. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 R. NA ZBYCIE LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1233
 1115. 2017
  Wyświetleń: 1232
 1116. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1231
 1117. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE, PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ
  Wyświetleń: 1231
 1118. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - FIGLORAJ SALA ZABAW DLA DZIECI Z SOŁECTWA TŁUSTOMOSTY
  Wyświetleń: 1229
 1119. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1227
 1120. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1227
 1121. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargu pn: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1227
 1122. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1225
 1123. Informacja Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1224
 1124. Informacja Przewodniczacego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1224
 1125. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 1224
 1126. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1223
 1127. Oferta Realizacji Zadania Publicznego Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  Wyświetleń: 1221
 1128. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1220
 1129. Informacji o wyniku postępowania konkursowego
  Wyświetleń: 1219
 1130. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1217
 1131. Rozstrzygnięcie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Dabrowszczaków 1 a w Baborowie
  Wyświetleń: 1217
 1132. Wykaz nieruchomosci do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 34
  Wyświetleń: 1216
 1133. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 1215
 1134. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część dz. 1566/1 i 1567 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1215
 1135. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - częsci z działki nr 1382/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1213
 1136. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1211
 1137. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza w Beskid Żywiecki
  Wyświetleń: 1211
 1138. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1211
 1139. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Księże Pole
  Wyświetleń: 1210
 1140. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 1210
 1141. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1210
 1142. Rozstrzygnięcie I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 375/1, obręb Czerwonków, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014 godz. 9:00
  Wyświetleń: 1210
 1143. OGŁOSZENIE z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie unieważnienia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1203
 1144. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 1203
 1145. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1201
 1146. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROWADZENIE SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ
  Wyświetleń: 1201
 1147. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1200
 1148. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 1199
 1149. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1197
 1150. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1196
 1151. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomosc zabudowaną przy ul. Powsatńców 73 w Baborowie
  Wyświetleń: 1195
 1152. Informacja o wyniku I rokowań- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 1194
 1153. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1193
 1154. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1192
 1155. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1191
 1156. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1190
 1157. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł."
  Wyświetleń: 1190
 1158. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ 1/8 MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ KADETÓW
  Wyświetleń: 1188
 1159. Oferta realizacji zadania publicznego- Aktywnie spędzany czas w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 1188
 1160. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1188
 1161. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1187
 1162. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - dzialka nr 72/1 w Rakowie 11 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 1186
 1163. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części działki 1242 w Baborowie
  Wyświetleń: 1186
 1164. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1186
 1165. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1183
 1166. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1182
 1167. Oferta organizacji pozarzadowej - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 1181
 1168. Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1179
 1169. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - REMONT DRÓG GMINNYCH W BABOROWIE (UL. SZKOLNA, STAWOWA, RÓŻY WIATRÓW, KWIATOWA) - ETAP II
  Wyświetleń: 1176
 1170. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 1176
 1171. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA MOSZNA BIERKOWICE ŁOSIÓW
  Wyświetleń: 1175
 1172. Rozstrzygniecie V przetargu na sprzedaż lokalu mieszkaniowego nr 8 przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 1173
 1173. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1172
 1174. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1170
 1175. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
  Wyświetleń: 1169
 1176. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1168
 1177. Ogłoszenie o II przetargu - lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1168
 1178. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1168
 1179. Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1339 o pow.0,1022 w Baborowie
  Wyświetleń: 1167
 1180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1166
 1181. Informacja o wyniku przetargu-dzierżawa działki nr 53/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1165
 1182. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1164
 1183. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina, ogłoszonego na dzień 18 września 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1163
 1184. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1163
 1185. Informacja o wyniku III przetargu - lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1160
 1186. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1160
 1187. Oferta realizacji zadania publicznego - Festyn rodzinny "Już mamy wakacje"
  Wyświetleń: 1160
 1188. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa dz.nr 632/19 w Baborowie przy ul. Kuroczkina
  Wyświetleń: 1159
 1189. Oferta organizacji pozarządowej - Mostowiacy
  Wyświetleń: 1158
 1190. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1158
 1191. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1158
 1192. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 1157
 1193. Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnego Żłobka w Baborowie
  Wyświetleń: 1155
 1194. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1154
 1195. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1150
 1196. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki Nr 134/3, 134/4 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1150
 1197. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1149
 1198. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MUKS JEDYNKA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1148
 1199. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1147
 1200. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 1147
 1201. Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 1146
 1202. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO CHORZOWA
  Wyświetleń: 1146
 1203. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1146
 1204. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1144
 1205. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt kultury
  Wyświetleń: 1142
 1206. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 4 LUTEGO 2013 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1142
 1207. Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1141
 1208. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1141
 1209. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 1141
 1210. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1141
 1211. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 1138
 1212. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -OSP KSIĘZE POLE
  Wyświetleń: 1136
 1213. Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1135
 1214. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO KRASIEJOWA -JURAPARK
  Wyświetleń: 1136
 1215. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz.dz. nr 1242/ o pow.0,0055 ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1134
 1216. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 1133
 1217. OFERTA WYCOFANA- RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1132
 1218. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- częsci dz. na ul. Raciborskiej i Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1132
 1219. Informacja o wyniku przetargu na część działki nr 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1129
 1220. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1129
 1221. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 1128
 1222. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1128
 1223. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenie Gminy Baborów- dz.nr 176 w Babicach
  Wyświetleń: 1127
 1224. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1125
 1225. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dziarżawy- część dz. 1242/6, 485/5 w Baborowie
  Wyświetleń: 1124
 1226. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część z działki nr 485/11 przy ul. Rynek 2a
  Wyświetleń: 1124
 1227. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci nr 72/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 1122
 1228. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO-PROFILAKTYKA NA SPORTOWO -09-01-2012
  Wyświetleń: 1121
 1229. Oferta realizacji zadania publicznego-Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kotliny Kłodzkiej
  Wyświetleń: 1121
 1230. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 1120
 1231. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul.Raciborskiej
  Wyświetleń: 1119
 1232. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1118
 1233. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Świerczewskiego 1B/5
  Wyświetleń: 1118
 1234. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- części dz.nr.137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 1118
 1235. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostały zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1114
 1236. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW - dz nr 137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 1113
 1237. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1112
 1238. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1112
 1239. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1111
 1240. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1111
 1241. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1110
 1242. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część dz. nr 1309/37 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1109
 1243. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1106
 1244. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej w Rakowie
  Wyświetleń: 1105
 1245. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1103
 1246. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 1103
 1247. nowaROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 4 MARCA 2013r. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM DO REMONTU POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1099
 1248. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 1098
 1249. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - REALIZACJA ZADANIA STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1097
 1250. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1095
 1251. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 1094
 1252. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1094
 1253. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1092
 1254. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1091
 1255. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 632/19 przy ul. Kuroczkina w Baborowie -
  Wyświetleń: 1091
 1256. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - II Sesja RM - 7 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1090
 1257. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCEICZKA DO OPOLA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 1090
 1258. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1090
 1259. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze--Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1089
 1260. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych
  Wyświetleń: 1088
 1261. Ogłoszenie o przetargu pn: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł"
  Wyświetleń: 1088
 1262. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
  Wyświetleń: 1087
 1263. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (części dz. 1242/5 i 463/15 w Baborowie
  Wyświetleń: 1084
 1264. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1084
 1265. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części dz. nr 19/7 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1083
 1266. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1082
 1267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. o pow. 0,1628 ha z dz. nr 865/12
  Wyświetleń: 1082
 1268. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- częśc dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1081
 1269. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  Wyświetleń: 1081
 1270. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1746 w Baborowie
  Wyświetleń: 1080
 1271. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1079
 1272. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1079
 1273. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1079
 1274. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 1079
 1275. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1078
 1276. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1077
 1277. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2016
  Wyświetleń: 1076
 1278. Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1075
 1279. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1075
 1280. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Jubileuszu 70-lecia MGKS "Cukrownik"
  Wyświetleń: 1074
 1281. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1070
 1282. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1069
 1283. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta Baborów-ul. Głubczycka, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 1069
 1284. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 374 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1067
 1285. Zarządzenie Nr OW-293/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1066
 1286. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1065
 1287. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1064
 1288. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1064
 1289. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 428 położonej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1062
 1290. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW – część działki nr 576/16, 632/28
  Wyświetleń: 1062
 1291. Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1061
 1292. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 8/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1061
 1293. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 1060
 1294. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1057
 1295. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1056
 1296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz.dz. nr 1743/3 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1054
 1297. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Krakowskiej 5/8
  Wyświetleń: 1054
 1298. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1053
 1299. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baborów- część z dz. 1242/6 w Baborowie, dz. nr 253 w Boguchwałowie, dz. nr 200/5 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1052
 1300. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1051
 1301. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Moniuszki 15/4
  Wyświetleń: 1051
 1302. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1050
 1303. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 1049
 1304. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 1047
 1305. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1044
 1306. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - części z dz. nr 485/11
  Wyświetleń: 1044
 1307. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokale mieszkalne dla najemców przy ul. Rynek 2a/3 i Rynek 2/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1044
 1308. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu- nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1043
 1309. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1043
 1310. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1041
 1311. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1038
 1312. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1038
 1313. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny do Wrocławia - OSP Dziećmarów
  Wyświetleń: 1038
 1314. Oferta realizacji zadania publicznego - Zakopane integracja różnych pokoleń OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1038
 1315. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz.1242/6 przy ul. Raciborskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1038
 1316. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1038
 1317. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę działek(łąki) w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1037
 1318. OBWIESZCZENIA Burmistrza dotyczące planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1036
 1319. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1034
 1320. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WSPÓŁNY WYJZAD DO WISŁY SPOSÓB NA INTEGRACJE I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 1033
 1321. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1033
 1322. Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1032
 1323. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1032
 1324. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WYJAZD EDUKACYJNY DO WROCŁAWIA
  Wyświetleń: 1030
 1325. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  Wyświetleń: 1028
 1326. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WUJAZD EDUKACYJNY DO MYSŁOWIC i RUD WIELKICH
  Wyświetleń: 1026
 1327. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- działka zabudowana budynkiem do rozbiórki w Baborowie
  Wyświetleń: 1025
 1328. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WE LWOWIE
  Wyświetleń: 1024
 1329. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1024
 1330. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 1024
 1331. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 1D m.1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1024
 1332. Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1022
 1333. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1021
 1334. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WARSZATY ARCHEOLOGICZNE RYCZYN DLA MŁODZIEZY Z TŁUSTOMOSTOMOSTÓW I LANGOWA
  Wyświetleń: 1021
 1335. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY -16-01-2012
  Wyświetleń: 1020
 1336. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1019
 1337. I przetarg ustny nieograniczony - dz. nr 53/12 w Baborowie (po ogródkach działkowych)
  Wyświetleń: 1016
 1338. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1015
 1339. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  Wyświetleń: 1014
 1340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1745 w Baborowie
  Wyświetleń: 1014
 1341. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2016
  Wyświetleń: 1010
 1342. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1009
 1343. Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1009
 1344. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1008
 1345. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1007
 1346. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1007
 1347. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 1006
 1348. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1004
 1349. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1003
 1350. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1001
 1351. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1252/1 położona w Baborowie
  Wyświetleń: 1001
 1352. Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 1000
 1353. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baboróww
  Wyświetleń: 1000
 1354. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 998
 1355. Oferta realizacji zadanai publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 998
 1356. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 998
 1357. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 997
 1358. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody jubileuszu 70-lecia LZS SOKÓŁ BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 995
 1359. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 995
 1360. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 994
 1361. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 992
 1362. Podatki 2019
  Wyświetleń: 992
 1363. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 992
 1364. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"- 2 przetarg
  Wyświetleń: 990
 1365. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 990
 1366. Ogloszenie o III przetargu- lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 989
 1367. Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci stanowiacych działki nr 1192,1194,1195,1196,1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 989
 1368. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Sulków 86 B
  Wyświetleń: 987
 1369. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UNI.6733.6.2015 kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 986
 1370. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1747 w Baborowie
  Wyświetleń: 986
 1371. I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej pod budowę garażu na ul. Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 982
 1372. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ŚLADAMI JANA PAWŁA II WYJAZD EDUKACYJNO - REKREACYJNY WADOWICE - KRAKÓW
  Wyświetleń: 982
 1373. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 1410 w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 981
 1374. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Powstańców, ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 980
 1375. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- dz. nr 1747, 1746, 1338/7; część z dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 979
 1376. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 978
 1377. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla nejemcy w Baborowie przy ul. Głubczyckiej 34/5
  Wyświetleń: 978
 1378. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVII Sesja -22.09.2016r.
  Wyświetleń: 976
 1379. INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWAŃ – BABORÓW, DZIAŁKA NR 872/1 ZABUDOWANA BUDYNKIEM
  Wyświetleń: 974
 1380. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 974
 1381. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2017
  Wyświetleń: 974
 1382. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 974
 1383. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu-lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 973
 1384. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do kina - integracja dzeci i młodzieży z Tłustomost i Langowa
  Wyświetleń: 973
 1385. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny przy ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 971
 1386. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 970
 1387. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 968
 1388. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - OSP SUCHA PSINA ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 968
 1389. Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 965
 1390. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 965
 1391. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1227/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 963
 1392. Informacja o wyniku III przetargu - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 963
 1393. Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka do Wisły MGKS Cukrownik
  Wyświetleń: 960
 1394. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 960
 1395. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2016
  Wyświetleń: 959
 1396. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 19 grudnia 2018 r godz 15:00
  Wyświetleń: 955
 1397. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.6.2016
  Wyświetleń: 955
 1398. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 463/15 przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 955
 1399. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 953
 1400. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny do ZOO i DinoParku w Ostrawie
  Wyświetleń: 953
 1401. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 953
 1402. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem do rozbiórki przy ul. Raciborskiej 85 w Baborowie
  Wyświetleń: 948
 1403. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu- lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 943
 1404. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP nie tylko do pożaru
  Wyświetleń: 943
 1405. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 941
 1406. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 941
 1407. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.1.2016
  Wyświetleń: 940
 1408. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 938
 1409. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 937
 1410. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 937
 1411. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 936
 1412. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 936
 1413. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 936
 1414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1192 w Baborowie
  Wyświetleń: 936
 1415. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 935
 1416. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 1242/6 przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 935
 1417. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 933
 1418. Dług publiczny 2019
  Wyświetleń: 932
 1419. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 931
 1420. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 931
 1421. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 931
 1422. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 930
 1423. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 929
 1424. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 928
 1425. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 928
 1426. Wykaz nieruchomości do sprzedaży- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 928
 1427. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 924
 1428. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TRZYDNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO -TURYSTYCZNY OSP KSIĘŻE -POLE
  Wyświetleń: 922
 1429. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 921
 1430. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 86/1
  Wyświetleń: 918
 1431. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 917
 1432. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 915
 1433. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- asystent rodziny
  Wyświetleń: 914
 1434. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na dzierżawę części działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 912
 1435. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 911
 1436. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 911
 1437. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 911
 1438. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 909
 1439. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 908
 1440. Wyjaśnienia do treści SWIZ - "Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo."
  Wyświetleń: 908
 1441. Klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 906
 1442. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka zabudowana budynkiem przy ul. Raciborskiej 85
  Wyświetleń: 904
 1443. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2016
  Wyświetleń: 902
 1444. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonaie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 899
 1445. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 899
 1446. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 896
 1447. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 895
 1448. Informacja o wyniku IV przetargu - nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 893
 1449. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 892
 1450. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 889
 1451. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 887
 1452. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.podatków i opłat.
  Wyświetleń: 886
 1453. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 884
 1454. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 884
 1455. Oferta realizacji zadania publicznego - Spotkanie jasełkowe dla mieszkańców sołectwa Dziećmarów
  Wyświetleń: 883
 1456. Informacja o wyniku I rokowań- Raków, działka nr 72/1 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 882
 1457. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 882
 1458. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 881
 1459. Planowanie przestrzenne - druki do pobrania
  Wyświetleń: 878
 1460. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 876
 1461. Oferta realizacji zadania publicznego - Kazimierz, Sandomierz - Królewskim szlakiem
  Wyświetleń: 875
 1462. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1406/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 875
 1463. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 874
 1464. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów - część dz. nr 1383/5 przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 873
 1465. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1 a w Baborowie ( po policji)
  Wyświetleń: 872
 1466. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 872
 1467. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2018
  Wyświetleń: 872
 1468. Oferta realizacji zadania publicznego- Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością poświęcenia pojazdu OSP w Księżym Polu
  Wyświetleń: 865
 1469. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 864
 1470. Informacja o wyniku III przetargu ( nieruchomość zabudowana budynkeim w Rakowie)
  Wyświetleń: 863
 1471. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2016
  Wyświetleń: 863
 1472. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 860
 1473. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/4 w Rakowie
  Wyświetleń: 857
 1474. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2016
  Wyświetleń: 856
 1475. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 851
 1476. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 849
 1477. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 847
 1478. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 840
 1479. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - III Sesja RM - 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 838
 1480. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 837
 1481. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/8 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 835
 1482. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 834
 1483. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 831
 1484. Oferta realizacja zadania publicznego - Organizacja Halloween w Księżym Polu
  Wyświetleń: 827
 1485. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 825
 1486. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie Podinspektor ds.inwestycji liniowych (1,0 etat).
  Wyświetleń: 823
 1487. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 819
 1488. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 819
 1489. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 812
 1490. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 811
 1491. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 807
 1492. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baborów w 2017 r.
  Wyświetleń: 803
 1493. Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  Wyświetleń: 797
 1494. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do Energylandii
  Wyświetleń: 796
 1495. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 795
 1496. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 795
 1497. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 794
 1498. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 791
 1499. Oferta realizacji zadania publicznego - Rola aktywnego trybu życia w profilaktyce uzależnień - cykl wyjazdów rekreacyjno-szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 784
 1500. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 782
 1501. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 779
 1502. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 777
 1503. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/3 w Rakowie
  Wyświetleń: 773
 1504. Obiwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 772
 1505. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 763
 1506. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/9 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 758
 1507. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 757
 1508. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2018.
  Wyświetleń: 757
 1509. Informacja o wyniku II przetargu - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 753
 1510. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018
  Wyświetleń: 752
 1511. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  Wyświetleń: 752
 1512. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 750
 1513. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 748
 1514. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW
  Wyświetleń: 748
 1515. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Baborowie
  Wyświetleń: 746
 1516. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
  Wyświetleń: 740
 1517. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na utrzymaniu czystości dróg, ulic, chodników, placów, parkingów stanowiących własność Gminy Baborów na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 737
 1518. O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 735
 1519. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 731
 1520. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 726
 1521. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.inwestycji liniowych(1 etat).
  Wyświetleń: 725
 1522. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 722
 1523. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- w Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarowie i Baborowie
  Wyświetleń: 700
 1524. Informacja o wyniku przetargu-Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 699
 1525. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 696
 1526. Radni Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 694
 1527. II NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  Wyświetleń: 691
 1528. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 688
 1529. Protokoły z lat 2018 - 2023
  Wyświetleń: 685
 1530. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 684
 1531. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 684
 1532. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 667
 1533. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - V Sesja RM - 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 662
 1534. Oferta realizacji zadania publicznego-Festyn rodzinny dla mieszkańców Dziećmarowa
  Wyświetleń: 661
 1535. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Baborowie
  Wyświetleń: 657
 1536. oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 650
 1537. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Kościuszki 4/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 647
 1538. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 646
 1539. Obwieszczenie Burmistrza o terminach i miejscach polowania zbiorowego
  Wyświetleń: 643
 1540. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 75/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 641
 1541. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 635
 1542. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Babicach
  Wyświetleń: 633
 1543. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. podatków i opłat.
  Wyświetleń: 629
 1544. oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka nad morze Trójmiasto
  Wyświetleń: 629
 1545. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - IV Sesja RM - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 628
 1546. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 621
 1547. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o terminach i miejscach polowania zbiorowego na sezon 2018/2019-zmiana planu
  Wyświetleń: 614
 1548. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 605
 1549. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku usług opiekuńczych specjalizowanych przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Baborowie
  Wyświetleń: 605
 1550. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 602
 1551. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 592
 1552. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UNI.6730.5.6.2018
  Wyświetleń: 589
 1553. Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 586
 1554. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Baborów 2
  Wyświetleń: 579
 1555. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 577
 1556. Zarządzenie Nr OW-38718 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 568
 1557. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 567
 1558. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Tłustomostach
  Wyświetleń: 561
 1559. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 558
 1560. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS.INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  Wyświetleń: 558
 1561. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 553
 1562. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 551
 1563. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 548
 1564. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Alarm I stopnia związany z przekroczeniem poziomu pyłu zawieszonego
  Wyświetleń: 534
 1565. Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 532
 1566. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 518
 1567. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 512
 1568. Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 499
 1569. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (nr 632/41 przy ul. Kolejowej)
  Wyświetleń: 486
 1570. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 482
 1571. Raport o stanie Gminy Baborów za 2018 rok
  Wyświetleń: 476
 1572. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 475
 1573. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 474
 1574. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie- posiedzenie 25 marca 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 470
 1575. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2019 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 469
 1576. Pomoc publiczna 2017
  Wyświetleń: 469
 1577. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy nr 54A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 468
 1578. Budżet 2019
  Wyświetleń: 463
 1579. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 459
 1580. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - posiedzenie 26 marca 2019 r. godz. 16:00
  Wyświetleń: 453
 1581. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 451
 1582. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 445
 1583. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 439
 1584. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 436
 1585. Wybory ławników 2019
  Wyświetleń: 434
 1586. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 434
 1587. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2002 -2006
  Wyświetleń: 430
 1588. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 428
 1589. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 423
 1590. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1275/3 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 421
 1591. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VII Sesja RM - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 420
 1592. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 419
 1593. Konsultacje zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 417
 1594. Informacja o wyniku I rokowań nieograniczonych-działka nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 413
 1595. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów na 2019 rok
  Wyświetleń: 413
 1596. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VI Sesja RM - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 412
 1597. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Rynek 5 m 11 w Baborowie
  Wyświetleń: 409
 1598. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"
  Wyświetleń: 396
 1599. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- ul. Stawowa w Baborowie
  Wyświetleń: 395
 1600. Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów na 2019 roku
  Wyświetleń: 394
 1601. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baborów w 2018 r.
  Wyświetleń: 393
 1602. III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 377
 1603. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny do Wrocławia oraz Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 363
 1604. Informacja Przew. Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego - 27 maja 2019 r.godz.16:00
  Wyświetleń: 360
 1605. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - posiedzenie 28 maja 2019 r. godz. 15:00
  Wyświetleń: 356
 1606. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 356
 1607. Wykonanie budżetu 2019
  Wyświetleń: 354
 1608. Zarządzenie Nr OW-388 18 w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej i piłki siatkowej) w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 352
 1609. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w I półroczu 2019 r. oraz w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert.
  Wyświetleń: 347
 1610. Programy, Strategie rozwoju, Raporty
  Wyświetleń: 338
 1611. Formularz uproszczonej oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 335
 1612. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej
  Wyświetleń: 317
 1613. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - VIII Sesja RM - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 308
 1614. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 307
 1615. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 302
 1616. Nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 roku
  Wyświetleń: 299
 1617. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 296
 1618. Informacja o wyniku I rokowań nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 294
 1619. IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 278
 1620. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 277
 1621. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 274
 1622. Informacja o wyniku II rokowań nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 258
 1623. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 256
 1624. Wykaz nieruchomosci przezbaczonych do dzierżawy - dz. w Boguchwałowie, Baborowie
  Wyświetleń: 248
 1625. ZB Nr OW-20/19 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej) w I półroczu 2019 r.
  Wyświetleń: 247
 1626. Dodatkowy nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 245
 1627. Oświadczenia majątkowe osób zobowiąznych do ich złożenia
  Wyświetleń: 244
 1628. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Tłustomostach
  Wyświetleń: 234
 1629. Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  Wyświetleń: 234
 1630. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 231
 1631. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów- dz.176, 1382/2,485/11, 137/4
  Wyświetleń: 226
 1632. Raporty o stanie Gminy
  Wyświetleń: 225
 1633. Zarządzenie Nr OW-18/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 23.01.2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki siatkowej) w I półroczu 2019 r.
  Wyświetleń: 225
 1634. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 912 636,10 zł
  Wyświetleń: 222
 1635. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - dz. 578, 579,1589/1
  Wyświetleń: 217
 1636. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia- ul. Kozielska
  Wyświetleń: 213
 1637. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - IX Sesja RM - 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 209
 1638. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 208
 1639. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Rynek 5/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 206
 1640. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - X nabór 2019 r.
  Wyświetleń: 201
 1641. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 196
 1642. Pomoc publiczna 2018
  Wyświetleń: 170
 1643. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 168
 1644. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 165
 1645. V Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 163
 1646. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1165 w Baborowie
  Wyświetleń: 160
 1647. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1175 w Baborowie
  Wyświetleń: 160
 1648. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 159
 1649. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 156
 1650. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 155
 1651. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Rynek 4/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 154
 1652. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/6 w Rakowie
  Wyświetleń: 151
 1653. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 146
 1654. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 144
 1655. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 142
 1656. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  Wyświetleń: 139
 1657. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów przy ul. Raciborskiej, Powstańców, Wiejskiej i Klonowej
  Wyświetleń: 138
 1658. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 137
 1659. Przebudowa budynku pałacu w Szczytach wraz z jego programem funkcjonalno-użytkowym
  Wyświetleń: 134
 1660. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 133
 1661. VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 132
 1662. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 132
 1663. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 131
 1664. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 129
 1665. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 127
 1666. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 124
 1667. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 123
 1668. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 118
 1669. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. 70/2 w Dzielowie
  Wyświetleń: 117
 1670. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 113
 1671. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 112
 1672. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1195 w Baborowie
  Wyświetleń: 111
 1673. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 108
 1674. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 103
 1675. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1176 w Baborowie
  Wyświetleń: 103
 1676. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1177 w Baborowie
  Wyświetleń: 101
 1677. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 100
 1678. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 100
 1679. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 97
 1680. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 96
 1681. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1179 w Baborowie
  Wyświetleń: 95
 1682. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 93
 1683. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1180/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 92
 1684. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 91
 1685. VII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 91
 1686. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 89
 1687. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 89
 1688. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 86
 1689. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 81
 1690. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 80
 1691. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 79
 1692. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 77
 1693. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 23 października 2019 r.
  Wyświetleń: 75
 1694. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 70
 1695. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 69
 1696. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 69
 1697. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 65
 1698. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 64
 1699. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 368 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 52
 1700. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie - posiedzenie 24 października 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 50
 1701. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 46
 1702. Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 45
 1703. VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 40
 1704. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 39
 1705. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 30
 1706. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 28
 1707. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 28
 1708. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 23
 1709. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 15
 1710. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2019
  Wyświetleń: 15
 1711. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2018
  Wyświetleń: 13
 1712. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 12
 1713. Interpelacje radnych - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 9
 1714. Zapytania radnych - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 9
 1715. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 8
 1716. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2018
  Wyświetleń: 8
 1717. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 7
 1718. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 6
 1719. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 5
 1720. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 4
 1721. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 4
 1722. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 3
 1723. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 3
 1724. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 3
 1725. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 3
 1726. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2
 1727. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 2
 1728. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2
 1729. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  04-02-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  04-02-2013 15:35
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  04-02-2013 15:36
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 9635
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×