Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Wiejskiej 5 m.4 w Baborowie

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 62,82 m2 na II kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 5/4.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, trzy pokoje, przedpokój, łazienka z wc. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 10,37m2 oraz strych o powierzchni 5,40 m2

Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi 125.979,20 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1302/6 o pow. 0,0642 ha zapisanej w KW OP1G/00021222/2.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXXVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 roku, poz. 677) teren, na którym leży działka oznaczony jest symbolem 10 MW i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2014r. zwalnia się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu.

Z dniem 9 sierpnia 2024 r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz stronach internetowych UM na okres 21 dnitj.19 lipca 2024 r.