Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 19 czerwca 2024 r.

Głosowanie wniosku Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego o wprowadzenie do prządku obrad w pkt 6 ppkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów - projekt druk nr 38/24 - 16:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Magdalena Bradel, Michał Kiner, Michalina Jakubowska, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Żaneta Bienia, Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Wojciech Smrokowski, Tomasz Kiziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 18 - uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030- projekt druk nr 37/24 - 16:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Magdalena Bradel, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Bogusław Litwinowicz, Judyta Kuśmierczyk, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Tomasz Kiziak, Wojciech Smrokowski, Irena Biegus
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 19 - podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baborów - projekt druk nr 454/24 - 16:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michalina Jakubowska, Anna Kwiatkowska, Judyta Kuśmierczyk, Tomasz Kiziak, Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Magdalena Bradel, Żaneta Bienia, Bogusław Litwinowicz, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie wniosku Burmistrza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie ppkt 20 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku - projekt druk nr 39/24 - 16:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michał Kiner, Żaneta Bienia, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Michalina Jakubowska, Marcin Siemieniec, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Tomasz Kiziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II Sesji RM - 16 maja 2024 r. - 16:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Magdalena Bradel, Judyta Kuśmierczyk, Bogusław Litwinowicz, Wojciech Smrokowski, Tomasz Kiziak, Irena Biegus, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - projekt druk nr 31/24; - 16:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Anna Kwiatkowska, Bogusław Litwinowicz, Żaneta Bienia, Tomasz Kiziak, Wojciech Smrokowski, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 r. - projekt druk nr 32/24 - 17:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Jarosław Ronczka, Anna Kwiatkowska, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Tomasz Kiziak, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 rok - projekt druk nr 33/24; - 17:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Tomasz Kiziak, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Wojciech Smrokowski, Bogusław Litwinowicz, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2024 r. - projekt druk nr 35/24; - 17:28:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Anna Kwiatkowska, Magdalena Bradel, Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Michalina Jakubowska, Bogusław Litwinowicz, Irena Biegus, Tomasz Kiziak, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 36/24; - 17:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Kwiatkowska, Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Magdalena Bradel, Marcin Siemieniec, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Tomasz Kiziak, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Wojciech Smrokowski, Bogusław Litwinowicz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( lokal mieszkalny - ul. Kościuszki 4 m. 5 w Baborowie) - projekt druk nr 18/24; - 17:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Tomasz Kiziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ( Lokal mieszkalny - ul. Rynek 2 m.2 w Baborowie)- projekt druk nr 20/24; - 17:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Marcin Siemieniec, Tomasz Kiziak, Jarosław Ronczka, Michał Kiner, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty( lokal mieszkalny przy ul. Rynek 1 m.3 w Baborowie) - projekt druk nr 25/24; - 17:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Tomasz Kiziak, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz.nr 1949/9 w Baborowie) - projekt druk nr 22/24; - 17:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Anna Kwiatkowska, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Tomasz Kiziak, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 352/16 w Baborowie)- projekt druk nr 23/24; - 17:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Żaneta Bienia, Tomasz Kiziak, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 1087260- ul. Nowa w miejscowości Baborów- projekt druk nr 24/24; - 17:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Tomasz Kiziak, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 26/24 - 17:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Tomasz Kiziak, Jarosław Ronczka, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Michał Kiner, Żaneta Bienia, Irena Biegus
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 19/24; - 17:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Jarosław Ronczka, Tomasz Kiziak, Irena Biegus, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 27/24; - 17:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Magdalena Bradel, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Wojciech Smrokowski, Tomasz Kiziak, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mikołaja w Dzielowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 28/24; - 17:40:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Siemieniec, Judyta Kuśmierczyk, Wojciech Smrokowski, Anna Kwiatkowska, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Tomasz Kiziak, Bogusław Litwinowicz, Żaneta Bienia, Michał Kiner, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 29/24 - 17:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Magdalena Bradel, Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Tomasz Kiziak, Anna Kwiatkowska, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 30/24 - 17:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Irena Biegus, Judyta Kuśmierczyk, Michał Kiner, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Tomasz Kiziak, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja w Księżym Polu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt druk nr 34/24 - 17:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Magdalena Bradel, Michał Kiner, Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz, Żaneta Bienia, Tomasz Kiziak, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Złotnika" - projekt druk nr 309D/23 - 17:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Żaneta Bienia, Anna Kwiatkowska, Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Michał Kiner, Magdalena Bradel, Wojciech Smrokowski, Bogusław Litwinowicz, Jarosław Ronczka, Marcin Siemieniec, Michalina Jakubowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Kiziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów - projekt druk nr 38/24 - 17:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Bogusław Litwinowicz, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Jarosław Ronczka, Michał Kiner, Żaneta Bienia, Michalina Jakubowska, Tomasz Kiziak, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030- projekt druk nr 37/24 - 17:51:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Kuśmierczyk, Marcin Siemieniec, Anna Kwiatkowska, Michał Kiner, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Bogusław Litwinowicz, Tomasz Kiziak, Michalina Jakubowska, Żaneta Bienia, Magdalena Bradel, Wojciech Smrokowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baborów - projekt druk nr 454/24 - 17:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Smrokowski, Michał Kiner, Judyta Kuśmierczyk, Żaneta Bienia, Irena Biegus, Anna Kwiatkowska, Marcin Siemieniec, Tomasz Kiziak, Bogusław Litwinowicz, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku - projekt druk nr 39/24 - 18:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Marcin Siemieniec, Michał Kiner, Tomasz Kiziak, Michalina Jakubowska, Anna Kwiatkowska, Wojciech Smrokowski, Judyta Kuśmierczyk, Żaneta Bienia
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Irena Biegus, Bogusław Litwinowicz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Marcin Olender, Joanna Pawlik, Teresa Wołk